هدر موبایل
1387/05/05 09:36:00
سرویس کمیسیون ها

دستور جلسات هفتگی کمیسیونها

دستورکار جلسات کمیسیونهای مجلس از ‌روز شنبه تا سه‌شنبه ۵ تا ۸ مردادماه اعلام شد.

به گزارش خانه ملت، جزییات دستور جلسات کمیسیون های مجلس شورای اسلامی در هفته جاری به این شرح است:


روز

تاریخ

ساعت

موضوع

1- کمیسیون آموزش و تحقیقات

یکشنبه

6/5/1387

لغایت

دوشنبه

7/5/1387

14

- بازدید از مراکز آموزشی و پژوهشی استان اردبیل

2- کمیسیون اجتماعی

یکشنبه

6/5/1387

14

1- بررسی اخبار و اطلاعات واصله

30/14

2- بحث و تبادل نظر در خصوص آئین‌نامه داخلی کمیسیون و در اجراء ماده(48) آئین‌نامه داخلی مجلس برای تشکیل کمیته‌های تخصصی متناسب با موضوعات مربوطه

15

3- انتخاب اعضاء کمیته‌های تخصصی متشکله

16

4- نشست هیأت رئیسه کمیسیون به منظور تدوین برنامه‌های آتی

دوشنبه

7/5/1387

 

 

30/8

1- بررسی اخبار و اطلاعات واصله

9

2- بررسی لایحه اصلاح ماده(14) قانون حقوق و مزایای مستمر پس‌انداز ثابت، حق‌بیمه و بیمه درمانی مشمولین قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران و ماده(190)‌قانون استخدامی ناجا و الحاق ماده(187مکرر) به قانون سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (چاپ 85)

30/9

3- بررسی شوراول لایحه اصلاح قانون تنظیم خانواده و جمعیت (اصلی- چاپ 41)

10

4- لایحه الحاق یک تبصره به ماده واحده قانون اعطاء مرخصی بدون حقوق مستخدمین رسمی یا ثابت که همسرآنان به مأموریت ثابت خارج از کشور اعزام می‌شوند.(چاپ 109)

دوشنبه

7/5/1387

30/10

5- بررسی لایحه استفساریه تبصره(4) ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل

40/10 تا 11

6- بررسی لایحه اصلاح ماده(3) قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مصوب 1382(چاپ 91)

18

- جلسه مشترک با جناب آقای جهرمی وزیر محترم کار و امور اجتماعی و معاونین مربوطه

کمیته‌های تخصصی

-

-

- دستور جلسات کمیته‌های تخصصی متعاقباً اعلام خواهد شد.

3- کمیسیون اقتصادی

یکشنبه

6/5/1387

14

- دعوت از وزیر محترم بازرگانی جهت پاسخگویی به سؤالات آقایان: نادران، سروری، زاکانی نمایندگان محترم تهران،ری،شمیرانات و اسلامشهر

دوشنبه

7/5/1387

8 تا 9

1- نشست هیأت رئیسه کمیسیون

9 تا 30/10

2- بررسی شوراول لایحه اختصاص نیم درصد ‌(5/.%) حقوق ورودی و وصولی به گمرک جمهوری اسلامی ایران (اصلی- چاپ 59)

3- بررسی شوراول لایحه اصلاح ماده(16) قانون امورگمرکی مصوب1350و ماده(295) آئین‌نامه اجرائی قانون امورگمرکی مصوب 1351(اصلی- چاپ 87)

4- بررسی شوراول لایحه تمدید مهلت اجراء ماده(4) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده(113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی‌،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1382(اصلی-چاپ121)

30/10 تا 30/12

5- نشست با جناب آقای مظاهری رئیس کل محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و معاونین ذی‌ربط و استماع گزارش ایشان در ارتباط با مسائل اقتصادی پولی و بانکی کشور

کمیته تجاری

دوشنبه

7/5/1387

14

1- ادامه بررسی لایحه حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان (اعاده‌شده از شورای‌محترم نگهبان) (چاپ 13)

4- کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی

یکشنبه

6/5/1387

7

- نشست هیأت رئیسه کمیسیون

دوشنبه

7/5/1387

9

1- دعوت از وزیر محترم اطلاعات جهت پاسخگویی به سؤال جناب آقای نادران نماینده محترم تهران،ری، شمیرانات و اسلامشهر

30/9

2- دعوت از وزیر محترم امورخارجه جهت پاسخگویی به سؤالات:

الف- جناب آقای قمری نماینده محترم ایلام،ایوان، مهران، شیروان و چرداول

ب - جناب آقای کواکبیان نماینده محترم سمنان

30/10

3- جمع‌بندی و بررسی نهایی طرحها ولوایح مطروحه در کمیته‌های سه‌گانه کمیسیون

12

4- بررسی شوراول لایحه ناظر بر اجراء معاهده منع گسترش ، تولید و انباشت و به کارگیری سلاحهای شیمیایی و انهدام آنها(اصلی- چاپ 134)

سه‌شنبه

8/5/1387  

9

1- استماع گزارش سفر رسمی به کشور پرتغال

30/9

2- بررسی شوراول لایحه اصلاح ماده(22) قانون حمل ونقل کالاهای خارجی در قلمرو جمهوری اسلامی ایران (اصلی - چاپ 90)

15/10

3- بررسی شوراول اختصاص ده‌درصد(10%)‌ از عوارض سالیانه نوسازی به منظور جمع‌آوری، حمل و نقل، بازیافت و دفع زباله‌های شهری و پسماندهای صنعتی با رعایت ضوابط فنی زیست‌محیطی و بهداشتی(اصلی- چاپ 58)

کمیته امنیت داخلی و شوراها

یکشنبه

6/5/1387

14

1- بررسی شوراول لایحه الحاق یک تبصره به ماده (8) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی - مصوب 1378(اصلی - چاپ 108)

35/14

2- بررسی شوراول لایحه مستثنی شدن شهرداریهای کشور در واگذاری قسمتی از پارکها و میادین و اموال عمومی اعم از عرصه و اعیان از شمول قوانین مربوط به مالک و مستأجر(اصلی - چاپ 131)

15/15

3- بررسی‌شوراول‌لایحه الحاق یک ماده به آئین‌نامه مالی شهرداریها(اصلی- چاپ110)

کمیته دفاعی

دوشنبه

7/5/1387

7

1- بررسی شوراول لایحه چگونگی اعتراض کارکنان مشمول قوانین استخدامی نیروهای مسلح نسبت به آراء صادره از هیأتهای رسیدگی به تخلفات انضباطی (اصلی- چاپ 124)

30/7

2- بررسی شوراول الحاق یک ماده به قانون استخدامی سپاه‌پاسداران انقلاب اسلامی(فرعی- چاپ 111)

8

3- بررسی شوراول لایحه اصلاح قانون حمایت قضائی از کارکنان دولت و پرسنل نیروهای مسلح( فرعی- چاپ 49)

30/8

4- بررسی شوراول لایحه اصلاح ماده(14) قانون حقوق و مزایای مستمر پس‌انداز ثابت، حق‌بیمه و بیمه درمانی مشمولین قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب‌1368 و ماده(190)‌قانون استخدامی ناجا مصوب 1382و الحاق ماده(187مکرر) به قانون استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مصوب 1370 (فرعی- چاپ 85)

کمیته روابط خارجی

یکشنبه

6/5/1387

14

1- بررسی لایحه موافقتنامه همکاری‌های امنیتی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و شورای وزیران بوسنی و هرزگوین (اصلی- چاپ 56)

30/14

2- بررسی لایحه الحاق به موافقتنامه اصولی بین دولتهای طرفهای موافقتنامه چندجانبه اصولی راجع به حمل و نقل بین‌المللی برای دالان اروپا - قفقاز- آسیا و موافقتنامه راجع به تأمین مالی مشترک دبیرخانه دائمی کمیسیون بین دولتی (فرعی- چاپ 98)

15

3- بررسی لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون حفاظت از میراث فرهنگی زیرآب(فرعی- چاپ 101)

5- کمیسیون انرژی

یکشنبه

6/5/1387

14

1- بررسی آخرین اخبار

30/14

2- رسیدگی به لوایح ارجاعی کمیسیون به شرح ذیل:

الف- شوراول لایحه منع احداث بنا و ساختمان در طرفین خطوط لوله انتقال گاز- نفت، فرآورده های نفتی و مواد پتروشیمی(اصلی - چاپ 133)

ب - شوراول لایحه اصلاح ماده(66) قانون مجازات اسلامی(فرعی- چاپ 48)

ج - شوراول لایحه اصلاح بند«و» ماده(1) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی‌،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در خصوص نحوه مصرف منابع حاصل از صرفه‌جوئی بنزین(فرعی - چاپ 69)

د- شوراول لایحه اصلاح ماده(3) وجداول شماره(4) و (8) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی‌، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و متمم بودجه سال 1385 کل کشور(فرعی- چاپ 92)

هـ- شوراول لایحه به هزینه قطعی منظورنمودن اعتبار خرید وسایل حفاظتی جزیره خارک(فرعی- چاپ 112)

16

3- ادامه رسیدگی و بررسی اولویتهای کاری کمیسیون انرژی

دوشنبه

7/5/1387

30/8

- ادامه جلسه با وزیر محترم نفت و معاونین ایشان پیرامون استماع گزارش معاونتهای پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، پتروشیمی و مهندسی و فناوری در محل وزارت نفت

سه‌شنبه

8/5/1387  

30/8

1- بررسی آخرین اخبار

9

2- دعوت از وزیر محترم نفت جهت پاسخگویی به سؤالات:

سه‌شنبه

8/5/1387  

15/11

الف - جناب آقای میرتاج‌الدینی، نماینده محترم تبریز، اسکو و آذرشهر(دومورد)

ب - جناب آقای عزتی نماینده محترم دهلران

ج - جناب آقای اخوان نماینده محترم تفرش و آشتیان

د- جناب آقای حیدری نماینده محترم سقز

هـ- جناب آقای کامران نماینده محترم اصفهان

و- جناب آقای قاضی‌پور نماینده محترم ارومیه

ز- جناب آقای محجوب نماینده محترم تهران‌،ری‌،شمیرانات و اسلامشهر

ح- جناب آقای حسینی نماینده محترم اهواز

30/11

3- جلسه هیأت رئیسه کمیسیون

14

4- جلسه کمیته نفت و گاز

14

5- جلسه کمیته برق و انرژی‌های نو

6- کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات

دوشنبه

7/5/1387

9

- بحث و تبادل نظر پیرامون اولویت‌های کاری کمیسیون(12-9)

سه‌شنبه

8/5/1387  

9

1- بررسی لایحه اصلاح ماده(1) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی‌،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و تسویه بدهی‌های دولت به بانک ها (چاپ 81)

2- بررسی لایحه اصلاح ماده(60) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380(چاپ 94)

3- بررسی لایحه الحاق یک تبصره به ماده(177) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی‌،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موضوع ماده(129) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی‌،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

7- کمیسیون بهداشت و درمان

دوشنبه

7/5/1387

8 تا 30/8

1- بررسی اخبار و اطلاعات

30/8 تا 11

2- دعوت از وزیر محترم بهداشت‌،درمان و آموزش پزشکی جهت پاسخگویی به سؤالات:

الف- جناب آقای سجادیان نماینده محترم خواف

ب - جناب آقای پشنگ نماینده محترم خاش

ج- جناب آقای مطورزاده نماینده خرمشهر

د - جناب آقای سیدحسین هاشمی نماینده محترم میانه (دومورد)

هـ- جناب آقای ناصری‌نژاد نماینده محترم شادگان

سه‌شنبه

8/5/1387  

12 تا 13

- نشست هیأت رئیسه کمیسیون

8- کمیسیون صنایع و معادن

دوشنبه

7/5/1387

9

1- بررسی اخبار و رویدادها

30/9

2- بررسی لایحه اجازه تعیین وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات(اصلی- چاپ 52)

10

3- بررسی لایحه تمدید مهلت اجراء ماده(4) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده(113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی‌،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1382 (فرعی- چاپ 121)

30/10

4- بررسی لایحه اصلاح بند«و» ماده(1) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی‌،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در خصوص نحوه مصرف منابع حاصل از صرفه‌جوئی بنزین (فرعی- چاپ 69)

11تا 30/11

5- بررسی لایحه اصلاح قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیلی کارخانه‌های کشور(اصلی- چاپ 79)

سه‌شنبه

8/5/1387  

9

1- بررسی اخبار و رویدادها

30/9

2- دعوت از وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات در خصوص پاسخگویی به سؤال مشترک جناب آقایان: جعفرزاده، محمودزاده، قاضی‌پور، قسیم‌عثمانی و محبی‌نیا به ترتیب نمایندگان محترم ماکو وچالدران، مهاباد، ارومیه، بوکان و میاندوآب،شاهین‌دژ و تکاب

10 تا 30/10

3- دعوت از وزیر محترم صنایع و معادن در خصوص پاسخگویی به سؤالات:

الف- جناب آقایان: نادران، زاکانی و سروری نمایندگان محترم تهران،ری‌ و شمیرانات (سؤال مشترک)

30/10 تا 50/10

ب - جناب آقای پشنگ نماینده محترم خاش و میرجاوه

50/10 تا 10/11

ج - جناب آقای عبداللهی نماینده محترم ماه نشان

10/11تا 30/11

د - جناب آقای ثروتی نماینده محترم بجنورد و جاجرم

30/11

4- جلسه هیأت رئیسه کمیسیون

9- کمیسیون عمران

دوشنبه

7/5/1387

30/8

1- بررسی اخبار و اطلاعات واصله

45/8

2- ادامه رسیدگی به شوراول لایحه بیمه اجباری مسؤولیت حرفه‌ای ساخت و ساز ساختمان (اصلی- چاپ 113)

30/9

3- رسیدگی به لایحه اصلاح تبصره (1) ماده(4) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (اصلی - چاپ 51)

30/10

4- دعوت از سرپرست محترم وزارت راه و ترابری جهت معارفه و ارائه برنامه‌های آتی وزارتخانه

30/11

5- نشست هیأت رئیسه کمیسیون

سه‌شنبه

8/5/1387  

14

1- بررسی اخبار و اطلاعات واصله

10/14

2- بررسی لایحه الحاق یک تبصره به بند(22) ماده(13) آئین‌نامه سازمان بنادر و کشتیرانی مصوب 1348 (اصلی- چاپ 103)

25/14

3- بررسی لایحه الحاق به موافقتنامه اصولی بین دولتهای طرفهای موافقتنامه چندجانبه راجع به حمل و نقل بین‌المللی برای ایجاد ...(اصلی- چاپ 98)

40/14

4- بررسی لایحه موافقتنامه سرویسهای هوایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری خلق الجزایر (اصلی - چاپ 54)

15

5- بررسی لایحه موافقتنامه کشتیرانی تجاری- دریایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دمکراتیک سوسیالیستی سریلانکا(اصلی چاپ 55)

45/15

6- دعوت از وزیر محترم نیرو به منظور پاسخگویی به سؤال جناب آقای نجف‌نژاد نماینده محترم بابلسر

10- کمیسیون فرهنگی

دوشنبه

7/5/1387

30/8 تا 30/9

1- تشکیل کارگروههای چهارگانه کمیسیون به منظور انتخاب هیأت رئیسه خود و تعیین اولویتهای کاری هرکدام جهت ارائه به کمیسیون

2- بررسی طرح تشکیل شورای عالی خانواده (اعاده شده از سوی شورای محترم نگهبان) (چاپ 22)

30/9 تا 30/12

3- آشنایی کمیسیون فرهنگی با برنامه‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با حضور وزیر محترم و معانان وزارت متبوع

11- کمیسیون قضائی و حقوقی

دوشنبه

7/5/1387

9

1- بررسی آخرین اخبار

2- بررسی لایحه مجازاتهای جایگزین زندان(اصلی- چاپ 130)

3- بررسی لایحه پیشگیری از وقوع جرم (اصلی - چاپ 46)

دوشنبه

7/5/1387

9

4- بررسی لایحه اصلاح مواد(702) و (703)‌ قانون مجازات اسلامی مصوب 1375(اصلی- چاپ 47)

4- بررسی لایحه نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جریمه‌های مربوط به امور حمل و نقل و عبور و مرور وسایل نقلیه (اصلی - چاپ 43)

6- بررسی لایحه الحاق یک تبصره به بند(3) ماده (651) قانون مجازات اسلامی(اصلی- چاپ 42)

7- بررسی لایحه اصلاح ماده(660) قانون مجازات اسلامی(اصلی- چاپ 48)

8- بررسی لایحه قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز(اصلی- چاپ 129)

9- بررسی لایحه جرم زدائی از قانون مواد مخدر و درمان مبتلایان به سوء مصرف مواد مخدر(اصلی - چاپ 123)

10- بررسی لایحه رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان (اصلی - چاپ 44)

11- بررسی لایحه اصلاح قانون حمایت قضائی از کارکنان دولت و پرسنل نیروهای مسلح (اصلی- چاپ 49)

12- بررسی طرح یک فوریتی تشدید مجازات جرائم اخلال در امنیت روانی جامعه (اصلی- چاپ 165)

30/11

13- نشست اعضاء هیأت رئیسه کمیسیون

سه‌شنبه

8/5/1387  

-

- متعاقباً اعلام می‌گردد.

12- کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی

یکشنبه

6/5/1387

14 تا 15

1- طرح تمدید زمان اجراء ماده(34) قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع (اصلی- چاپ 150)

2- طرح تمدید زمان اجراء ماده(34) قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع کشور (اصلی- چاپ 158)

15 تا 30/15

3- بررسی شوراول لایحه اصلاح بند(ز) تبصره(3) قانون بودجه سال 1386 کل کشور(فرعی- چاپ 68)

30/15 تا 16

4- لایحه منع احداث بنا و ساختمان در طرفین خطوط لوله انتقال گاز- نفت و فرآورده‌های نفتی و مواد پتروشیمی(فرعی - چاپ 133)

دوشنبه

7/5/1387

9 تا 10

1- دعوت از آقای خلقانی معاون محترم وزیر و رئیس سازمان ترویج، آموزش و تحقیقات وزارت جهاد کشاورزی و استماع گزارش ایشان در خصوص عملکرد سازمان مذکور

10 تا 30/10

2- دعوت از وزیر محترم نیرو جهت پاسخگویی به سؤالات:

الف - جناب آقای مفتح نماینده محترم رزن

30/10 تا 11

ب - جناب آقای فخرالدین حیدری نماینده محترم سقز وبانه

11 تا 30/11

ج - جناب آقای سیدحسین هاشمی نماینده محترم میانه

30/11 تا 12

3- نشست هیأت رئیسه کمیسیون

سه‌شنبه8/5/1387  لغایت جمعه11/5/1387

- سفر اعضا‌ء کمیسیون به استان خراسان رضوی و بازدید از استعدادهای بخش کشاورزی،‌آب ، منابع طبیعی و محیط زیست آن استان.

کمیته کشاورزی

دوشنبه

7/5/1387

11 تا 30/12

- دعوت از ...کمیته امداد امام خمیی(ره) به منظور آشنایی و استماع گزارش عملکرد

13- کمیسیون اصل نودم قانون اساسی

سه‌شنبه

8/5/1387  

30/7 تا 9

1- جلسه هیأت رئیسه کمیسیون

9 تا 12

2- ادامه رسیدگی به آئین‌نامه داخلی کمیسیون

14- کمیسیون تدوین آئین‌نامه داخلی داخلی مجلس شورای اسلامی

شنبه

5/5/1387

8 تا 12

- بررسی شوردوم طرح اصلاح موادی از آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی

14 تا 20

دوشنبه

7/5/1387

7 تا 9

- بررسی شوردوم طرح اصلاح موادی از آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی

 

اخبار برگزیده
ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

آخرین اخبار
Powerd By : Tasvirnet