خبرگزاری خانه ملت

حلول ماه ربیع الاول
1389/10/30 13:45:00
سرویس فرهنگی

کتابخانه مجلس مکاتبات دیوانی ایالت فارس و لارستان در دوره صفویه را منتشر می‌کند

**شرفنامه (مکاتبات دیوانی ایالت فارس و لارستان در دوره صفویه) تألیف ‌"روح الله" منشی‌ متخلص به فتوحی تصحیح "محمد باقر وثوقی"از سوی کتابخانه مجلس منتشر می شود.

شرفنامه یا کتاب انشاء مولانا روح الله الشیرازی یا منشآت مولانا روح الله منشی شیرازی مجموعه منشاتی است که مکاتبات،‌ منشورات، ‌احکام، ‌پروانجات، ‌عرایض و رسایل دوران حکومت «ابراهیم بیگ تواچی باشی» ملقب به «ابراهیم خان ذوالقدر» 947 تا 962 قمری «شاه ولی بیگ تاتی اوغلی» مشهور به «شاه ولی سلطان ذوالقدر» 966 تا 978 قمری و «ولی سلطان قلخانچی ذوالقدر»978تا 985 قمری در ایالت فارس را شامل می شود.

هر چند برخی از مکاتبات آن؛ تا سال های پس از حکومت آنان را شامل می شود‌، اما تقریبا تمامی نامه های مربوط به نیمه دوم سده 11 قمری و رویدادها و حوادث سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ایالت فارس و لارستان است.

از زندگانی مولانا روح الله شیرازی متخلص به فتوحی به جز آن چه در منشآت او می توان یافت اطلاع دیگری در دست نیست. از او با عنوان منشی یاد شده است و در یک مورد او از خود با عنوان رو ح الله منشی و منشی الممالک والبلاد یاد کرده ایست. شواهد نشان می دهد که او از منشیان دربار ابراهیم خان ذوالقدر و احتمالا شاه ولی سلطان و ولی سلطان ذوالقدر از حکام فارس در دوره شاه تهماسب صفوی بوده است.

قدیم ترین تاریخ گذاری مکاتبات در این اثر به سال 949 قمری بر می گردد و دو نامه نیز با تاریخ 961 قمری در منشات آمده است و آخرین نامه از لحاظ تاریخ گذاری مربوط به سال 987 قمری است.

فتوحی در سبک انشای خود بشدت تحت تأثیر خواجه محمود گاوان قرار داشته و مانند مکاتبات ریاض الانشاء که آمیخته ای از نثر و نظم است در شرفنامه نیز همین رویه را دنبال کرده است. به عبارت دیگر فتوحی ریاض الانشاء را اوج هنر انشاء دانسته و معتقد بوده که پس از آن بازار هنر انشاء کسادی یافته است و از این رو درصدد آمده تا الگوی آموزشی مناسبی در انشاء برای فرزندش و آیندگان از خود بر جای گذارد و در حقیقت او در شرفنامه از سبک و شیوه و روش ریاض الامنشا پیروی کرده است.

فتوحی، شرفنامه را بر مقدمه و پنج مقاله و خاتمه تقسیم نموده است. مقدمه آن کوتاه و در باب «معنی انشاء و قاعده املاء و آداب مکاتبات» است. مقاله اول آن با عنوان « در نوشتن عرضها» ‌مشتمل بر دوازده مکاتبه است و مقاله دوم با عنوان «از حکام به حکام و اعالی به اعالی و اعالی نسبت به ادانی» ‌شامل بیست و شش نامه و مقاله سوم «تتمه مقاله دوم» با عنوان «‌از جانب اکابر عالی مراتب به اعلی مراتب و ادنی مراتب» در بردارنده سی و سه مکاتبه و مقاله چهارم «مقاله سوم» با عنوان «مکاتبات اعیان به خدمت حکام عالیشأن» شامل چهارده نامه است و مقاله پنجم «مقاله ثالثه»‌ با عنوان «از اخوان الصفا و ارباب محبت و وفا به امثال و اکفا» مشتمل بر هفت نامه است و خاتمه ای تحت عنوان «در منشورات و مکتوبات و احکام مختلفه» مشتمل بر دو فصل دارد که فصل اول در منشورات و مکتوبات متفرقه نامگذاری شده و شامل نه نامه و فصل دوم در احکام مشتمل بر هفت حکم است پس از آن تحت عنوان مقطعات شش قطعه در موضوعات مختلف آمده است و به این ترتیب باب اول به اتمام رسیده .

در واقع شرفنامه  فتوحی لاری شیرازی از لحاظ تاریخی به دو دوره حاکمیت ابراهیم خان ذوالقدر 947 تا 962 قمری و دوران حاکمیت شاه ولی سلطان و ولی سلطان بین سال های 966 تا 985 قمری تقسیم شده است.

شرفنامه (مکاتبات دیوانی ایالت فارس و لارستان در دوره صفویه) تألیف "روح الله منشی" متخلص به فتوحی تصحیح "محمد باقر وثوقی" با همکاری "خدیجه عالمی" و "منوچهر ایزدنیا" به زودی از سوی کتابخانه،‌موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی منتشر می شود.

اخبار برگزیده
ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

آخرین اخبار
Powerd By : Tasvirnet