هدر موبایل
1387/05/13 16:55:00
سرویس سیاسی
لاریجانی در دومین جلسه فراکسیون غدیر:

فراکسیون غدیر حلقه واسط مراکز تحقیقاتی و کمیسیون های تخصصی مجلس باشد

رییس مجلس گفت: فراکسیون غدیر باید حلقه واسطی شود که بتواند مراکز پژوهشی که در باب فکر، سلوک امام علی در جهات فردی و اداره حکومت انجام می دهند به کمیسیون های تخصصی مجلس وصل کند.

به گزارش خبرنگار خانه ملت، دکتر علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در نشست فراکسیون غدیر گفت: چنین فراکسیونی را در مجلس قدر می نهیم و می توان یک صراطی برای مجلس تعیین کند و نمایندگان در کمیسیون های مختلف از فکر غدیر اشراب شوند.

وی افزود: در مجلس کمیسیون های مختلف وجود دارد و تدبیر حکم می کند که جایگاه این فراکسیون را تعریف کنیم. از امام علی (ع) سوال کردند که عاقل را توصیف کن. ایشان فرمود: خردمند آن کسی است که هر چیز را در جای خودش قرار دهد. بعد از وی پرسیدند که حال جاهل را توصیف کن و وی فرمود توصیف کردم. مرز بین خردمندی و بی خردی در این است که انسان جایگاه خودش را خوب نتواند تعریف کند.

رئیس مجلس در خصوص جایگاه این فراکسیون در مجلس خاطرنشان کرد: گاه ممکن است فراکسیون غدیر را سبقه تبلیغی یا تشریفاتی بخواهیم بدانیم. تشریفاتی که واقعا نه شان امام علی است و نه نیازی برای هیچکدام از ما وجود دارد که به آن بسته تشریفاتی دهیم. گاه ممکن است سبقه تبلیغاتی به آن دهیم. آن هم بهتر از تشریفاتی است ولی بنیاد غدیر که بوجود آمد در حد و اندازه وسیعی فکر غدیر را دارد در جامعه توضیح می دهد و فراکسیون غدیر لزومی ندارد که جایگزین آن شود.

وی افزود: نکته دیگر اینکه فراکسیون غدیر سبقه تحقیقاتی پیدا کند و یا حلقه واسطی شود که بتواند مراکز پژوهشی که در باب فکر، سلوک امام علی در جهات فردی و اداره حکومت انجام می دهند به کمیسیون های تخصصی مجلس وصل کند.

لاریجانی ادامه داد: من هر چه فکر کردم که این فراکسیون غدیر اگر از دو شکل اول فاصله گیرد چه جایگاهی می تواند داشته باشد، تصورم این است که چنین وضعی را می تواند پیدا کند که از نشست ها یک بهره درست برده شود، یعنی یا خودش مبدع تحقیقات و پژوهش هایی باشد و یا حلقه واسطی باشد که بتواند مراکز پژوهشی در زمینه های مختلف، کاوش هایی که پیرامون فکر و راه امام علی دارند به بخش های تحقیقاتی و کمیسیون های تخصصی مجلس وصل کند.

رئیس مجلس اظهار داشت: دوستان باید به این وجه به موضوع فراکسیون غدیر توجه کنند. معنای این حرف این است که ما چگونه می توانیم از راه و رسمی که این مرد الهی برای کل بشریت در ادوار مختلف قرار داده برای امروز خودمان در سطح کلان کشور بهره بجوییم و همه به آن نیازمندیم.

لاریجانی با اشاره به چند نکته از بیانات حضرت امام علی (ع) برای کار در مجلس اظهار داشت: در امور اقتصادی توجه ای که امام بزرگوار کردند اینکه تدبیر نیکو سرمایه اندک را بالندگی می بخشد و مدیریت نادرست سرمایه هنگفت را به باد می دهد.

وی گفت: چقدر این بیان رسا و درست است. برای کسانی که در مسایل کلان کشور می اندیشند یعنی اصل در توسعه، تربیت نیروی انسانی است. مدیران با تجربه ای هستند که می توانند مال اندک را بارور کنند. اگر کشوری نسبت به این مقوله نسیان داشته باشد هر چند که روی ذخایر نشسته باشد این اموال آنها را به باد می دهد که می توان آن را امروز در جغرافیای سیاسی خود ببینیم.

رییس مجلس با اشاره به فرمان حضرت علی (ع) به مالک اشتر گفت: حضرت می فرماید توجه تو به آبادانی سرزمین بیش از تلاش تو برای گرفتن مالیات و کسب درآمد باشد. زیرا درآمد بیشتر در گرو آبادانی است. یعنی اگر ما می خواهیم کشورمان روی پای خود بیاستد و مستقل باشد و اگر می خواهیم به عدالت برسیم باید کشور آباد داشته باشیم. عدالت در فقر ممکن نیست.

وی گفت: کسانی که در مجلس و دولت می خواهند برای کشور یک نظام توسعه پیشرفته را در نظر بگیرند باید به این نکته از سخنان حضرت علی (ع) توجه کنند. توصیه ای که خروجی آن آبادانی کشور باشد و رونق اقتصادی باشد، این راهی است که امام علی (ع) پیش روی ما دارد باز می کند.

رئیس مجلس با اشاره به وجه دیگر آن در سیاست خارجی و داخلی تصریح کرد: امام علی می فرماید دوستان تو سه نفر هستند، دوست تو یک کس و دوست دوست تو و دشمن دشمن تو. چقدر این برای طراحی دیپلماسی کشور مفید است. دشمنان تو نیز سه نفر هستند دشمن تو، دشمن دوست تو و دوست دشمن تو. به نظرم این سیمای یک دیپلماسی فعال و حاضر در صحنه را ترسیم می کند.

وی افزود: گاه می بینیم نسبت به کشورهایی که با ما مشکلاتی دارند. کشورهایی هم هستند که با آنها مشکل دارند و اتفاقا ما با آنها نسبتی برقرار می کنیم لذا خرده می گیرند که این موجودات خود مشکلاتی دارند و در این استراتژیک است که امام علی می فرماید این داهیانه ترین کار است.

لاریجانی در زمینه فرهنگی و علمی گفت: در عرصه آموزش عالی و آموزش و پرورش نگاه کنید. دو نسخ علم وجود دارد. علمی که به محفوظات توجه می شود. این علمی است که مسموع است اما علمی است که شما با سرشت خود آن را درک می کنید یعنی خودتان کاشف آن هستید. سقراط حکیم می گفت ما به یک چیز نمی توانیم حکمت بگوییم مگر اینکه خودتان بتوانید زایمان چنین موضوعی را داشته باشید.

وی گفت: سخن امام علی این است، علمی که مسموع است اگر به یک علم مطبوع تبدیل نشود علم نیست. حال به دانش های امروزی نگاه کنید. نوع کارهایی که ما در سیستم آموزشی داریم بیشتر به مسموعات توجه دارد این راهی نیست که این امام بزرگ پیش روی ما گذاشته است.

رئیس مجلس گفت: گاه می بینید ناهنجاری های فرهنگی در گوشه و کنار دیده می شود. امام علی (ع) می فرماید: غیرتمند هرگز زنا نمی کند. اگر شما می خواهید بعضی از ناهنجاری های کشور را از لحاظ فرهنگی پاک کنید باید مردم غیور تربیت کنید. اگر این خصوصیت در افراد بروز پیدا کند به سمت ناهنجاری نمی رود. ممکن است گاهی لازم باشد برای صیانت از جامعه موانعی ایجاد کنیم اما اگر ریشه یابی کنیم آن افراد باید غیرتمند باشند و سیستم فرهنگی و مکانیسم های اجتماعی کشور به نحوی باشد که افراد غیرتمند تربیت شوند لذا به سمت ناهنجاری نمی روند.

وی به عبارت دیگری از این امام اشاره کرد و گفت: اگر توانمندی افزایش پیدا کند درخواست ها و شهوت ها کاهش پیدا می کند. اگر جوانان ما توانمند شوند و بتوانند فکر خود را ساری و جاری کنند به سمت ناهنجاری نمی روند.

وی خاطرنشان کرد: ناهنجاری وقتی به وجود می آید که افراد احساس کنند توانایی برای پرواز و کار کردن ندارند. مجال کار و اندیشیدن اگر فراهم شود، ناهنجاری ها کاسته می شود.

رئیس مجلس ادامه داد: اگر ما بخواهیم از این فراکسیون بهره کافی برای مجلس ببریم باید از دل این نشست ها مکانیزم هایی بوجود آید که ما بتوانیم این فکر بلند را به درون کمیسیون های تخصصی ببریم، لذا توصیه می کنم بیش از شکل به محتوا بپردازیم.

وی افزود: به این منبع عظیم بیندیشیم که چگونه می توانیم پژوهشگرانی که در معارف امام علی (ع) کار کرده اند و یا پژوهش می کنند آنها را به نیازهایی که کمیسیون های تخصصی مجلس دارند، متصل کنیم تا باعث بالندگی شود.

لاریجانی گفت: امیدواریم این فراکسیون بتواند برای مجلس باعث نورانیت در کار و جلوه های نو برای کارهای آتی مجلس باشد.

گفتنی است که در دومین جلسه‌ فراکسیون غدیر مجلس شورای اسلامی ، حجت‌الاسلام ابوترابی فرد به عنوان رییس این فراکسیون انتخاب شد .

اخبار برگزیده
ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

آخرین اخبار
Powerd By : Tasvirnet