حلول ماه ربیع الاول
1389/11/03 12:00:00
سرویس صحن
در جلسه علنی امروز؛

گزارش کمیسیون اجتماعی درخصوص سوال قنبری قرائت شد

**عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در سوال ملی خود خواستار پاسخگویی وزیر رفاه درخصوص علت بی‌توجهی سازمان‌های بیمه‌گر به انجام تعهدات خویش در قبال بیمارستان‌ها و داروخانه‌ها شد.

به گزارش خبرنگار خانه ملت گزارش کمیسیون اجتماعی درخصوص سوال ملی "داریوش قنبری" نماینده ایلام از وزیر رفاه و تامین اجتماعی درخصوص دلیل بی توجهی سازمان های بیمه گر به انجام تعهدات خویش در قبال بیمارستان ها و داروخانه توسط جواد زمانی سخنگوی کمیسیون اجتماعی امروز درصحن علنی مجلس قرائت شد.

نتیجه بررسی کمیسیون اجتماعی به شرح زیر است:

سوال جناب آقای داریوش قنبری نماینده محترم ایلام از وزیر محترم رفاه و تامین اجتماعی در روز سه شنبه مورخ 20/7/1389 در کمیسیون اجتماعی به شرح ذیل مورد رسیدگی قرار گرفت.

ابتدا جناب آقای قنبری در شرح سوال خود اظهار داشت:

ماهانه مبلغی به عنوان حق بیمه از حقوق کارمندان و کارگران کسر می شود که در قبال این مبالغ انتظار می رود خدماتی را دریافت کنند که یکی از این خدمات بحث خدمات درمانی به افراد تحت پوشش است. مدتی است سازمان های بیمه گر به انجام تعهدات خود در قبال بیمارستان ها و داروخانه ها عمل نمی کنند و همین موضوع باعث شده که ارائه خدمات از طرف بیمارستان ها با مشکلاتی مواجه شده و آنها درارتباط با پذیرش دفترچه های بیمه درمانی تعلل ورزند. دلیل بی توجهی سازمان های بیمه گر که باعث ورشکستگی بیمارستان ها و داروخانه شده است چیست؟

در پاسخ وزیر محترم رفاه و تامین اجتماعی اظهارات خود را در دو قسمت به شرح زیر بیان داشت: الف- صندوق تامین اجتماعی

1- صندوق تامین اجتماعی طبق اسناد مربوطه بدهی های قطعی خود را تا پایان اسفند ماه سال 1388 پرداخت نموده لیکن درخصوص بدهی های سال 1389، شمن ارائه فرآیندی از نحوه پرداخت مطالبات به اطلاع می رساند، مهلت زمانی دانشگاه ها جهت ارائه اسناد مربوطه در بخش سرپایی تا روز دهم ماه بعد و در بخش های بستری تا پایان ماه بعد می باشد لیکن عمده اسناد در پیان مهلت و حتی بعد از آن ارائه می گردد بنابراین باتوجه به اوصاف مذکور باید قائل شد که تا زمان ارائه اسناد مربوطه که عمدتاٌ در پایان مهلت دو ماه موصوف می باشد هیچگونه تاخیر در پرداخت صورت نگرفته است.

2- متعاقب ارائه اسناد، سازمان یک ماه مهلت دارد تا نسبت به بررسی اسناد و مدارک ارائه شده اقدام نمایند بنابراین باتوجه به مواعد یاد شده، درخصوص اسناد فروردین ماه سال جاری مهلت قابل استفاده تا پایان خردادماه بوده بنابراین ذهنیت تاخیر سه ماهه صندوق در پرداخت مطالبات، منطبق با مهلت های موصوف نمی باشد.

3- باتوجه به موارد مذکور درواقع صندوق تامین اجتماعی کمتر از سه ماه تاخیر واقعی در پرداخت دیون دارد لیکن دلیل این تاخیر، عدم پرداخت به موقع بدهی های دولت به صندوق و نیز تخصیص و پرداخت پانصد (500) میلیارد تومان ازاعتبارات جاری صندوق به منظور همسان سازی حقوق بازنشستگان بوده است. همچنین علی رغم این موضوعات صندوق از ابتداء سال جاری مبلغ چهارصد و پنجاه (450) میلیارد تومان به واحدهای طرف قرارداد خود تزریق نموده است.

ب- صندوق بیمه همگانی خدمات درمانی

1- فرآیند پرداخت نسخ در این صندوق همانند صندوق تامین اجتماعی است لیکن هیچگونه فرجه و یا محدوده زمانی برای ارائه اسناد بیمارستان ها ارائه نشدهاست.

2- از سوی دیگر این صندوق در صورت وجود اعتبار و با رعایت بند «ی» ماده 7 قانون بودجه سال جاری در حدود شصت درصد از کل مطالبات را ظرف مدت 72 ساعت از تاریخ ارائه اسناد پرداخت نموده و مابقی را به همین ترتیب و در مدت تقریبی دو ماه بعد پرداخت می نماید.

در پایان سوال کننده محترم اظهار داشت: از توضیحات وزیر محترم قانع نگردید. ضمناً قلمرو سوال از سوی اعضاء محترم کمیسیون اجتماعی ملی تشخیص داده شد. مراتب جهت هرگونه اقدام قانونی لازم ایفاد می گردد.

اخبار برگزیده
ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

آخرین اخبار
Powerd By : Tasvirnet