هدر موبایل
1389/11/26 14:50:00
سرویس فراکسیون ها
نامجو در پاسخ به سئوال نماینده میانه،

سازمان بازرسی عملکرد وزارت نیرو در خشکسالی 87 را قابل قبول خواند

**وزیر نیرو با تأکید بر این که سازمان بازرسی کل کشور عملکرد وزارت نیرو در باره خشکسالی سال ۸۷ را بررسی کرده است، گفت: بر اساس بررسی این سازمان، عملکرد وزارت نیرو و سایر دستگاه های اجرایی در باره خشکسالی سال ۸۷ قابل قبول بوده است.

به گزارش خبرنگار خانه ملت در ادامه جلسه علنی روز سه شنبه 26 بهمن ماه 1389 سئوال سیدمحمدرضا حاجی‌اصغری نماینده میانه از مجید نامجو وزیر نیرو در باره علت های عدم اجرای درست تکالیف قانونی ج‍زء «و» بند 2 قانون متمم قانون بودجه سال 87 مبنی بر توزیع اعتبارات جبران ناشی از سرمازدگی مطرح شد.

وزیر نیرو در بخش نخست سخنان خود در پاسخ به سئوال نماینده میانه اظهار داشت: تابستان سال 87 سخت ترین سال در 40 سال گذشته برای کشور ما بود و اگر کرهای خوبی که در سال های گذشته برای تامین آب شرب روستایی و شهری نبود، مطمئنا اداره کردن خشکسالی بسیار سخت و پیچیده می شد.

وی در باره اقدام های دولت گفت:‌ دولت بلافاصله بعد از آن متوجه شد خشکسالی در کشور بسیار جدی است، کارگروهی را تحت عنوان ستاد خشکسالی تشکیل داد که اعضای آن را معاون اجرایی رئیس جمهوری، وزاری بهداشت، کشور، نیرو، جهاد کشاورزی، کار، اقتضاد، معاون رئیس جمهوری، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان هواشناسی، معاون برنامه ریزی رئیس جمهوری و رئیس سازمان محیط زیست تشکیل می دادند.

وزیر نیرو افزود: این ستاد در اولین اقدام یک درصد پیش بینی شده در قانون برای خشکسالی را که حدود 100 میلیارد ریال بود را در اختیار وزارت نیرو قرار داد تا برای برطرف کردن مشکل استفاده کند،  اما این اعتبار برای حل کامل مشکل کافی نبود.

نامجو همچنین اظهار داشت: ‌دومین اقدام ستاد خشکسالی این بود که در چارچوب لایحه متمم بودجه اعتباراتی نیز برای حل مشکلات خشکسالی در نظر گرفته شود که براساس آن از 45 هزار میلیارد ریال اعتبار متمم بودجه حدود چهار هزار میلیارد ریالی، یعنی کمتر از 10 درصد آن برای رفع مشکلات خشکسالی تخصیص داده شد.

وزیر نیرو با بیان این که ستاد خشکسالی در سومین اقدام خود شاخص ها و معیارهایی را برای هر وزراتخانه مشخص کرد، یادآور شد: برای آن شاخص هایی چون حفر چاه های جدید، جابه جایی چاه ها، به سازی چشمه ها، لایروبی قنوات، خرید ژنراتورها، تکمیلی و تسریع پروژه های آب رسانی، گسترش فرهنگ مصرف ایجاد و تکمیل تصفیه خانه های آب، آب شرب شهری و روستایی، مدیریت مصرف و کاهش حداقل و... برای وزارت نیرو مشخص شد.

نامجو تصریح کرد: ‌در ادامه اقدامات این ستاد شاخص هایی تلفیقی از شاخص های سازمان هواشناسی، ‌وزارت جهاد کشاورزی و وزارت نیرو تهیه شد تا بر اساس این شاخص های تلفیقی اعتباراتی برای هر استان در نظر گرفته شود.

وی در باره اقدام های وزارت نیرو در ارتباط با حل مشکلات خشکسالی توضیح داد: تشکیل کارگروه ملی در شرکت های مادر تخصصی و ستاد وزارت نیرو، ارائه تحلیل های آماری و اطلاعاتی برای مراقبت از شهرها و روستاها، ابلاغ همه اقدام ها به منظور پایداری حفظ آب شرب روستایی شهری و ... ازجمله این اقدامات بود.

نامجو با بیان این که وزارت نیرو حضور فعالی را در ستاد خشکسالی ملی داشت، تصریح کرد: این حضور باعث شد که ستاد خشکسالی تمام معیارهایی راکه وزارت نیرو به عنوان شاخص تامین کرده بود قبول کند و حتی از این شاخص ها نیز اظهار رضایت کردند.

وزیر نیرو شاخص هایی از جمله جمعیت، حساسیت تأمین سرانه تولید آب، قیمت تمام شده، آسیب پذیری منابع آب، درصد اختلاف بارش، درصد پر بودن مخازن، را از جمله این شاخص ها عنوان کرد.

وی تاکید کرد: ‌این شاخص ها در کنار شاخص های سازمان هواشناسی و وزارت جهاد کشاورزی تشکیل شاخص های ملی را دادند تا براساس آنها چهار هزار میلیارد ریال را به بهترین شیوه در بین استان ها توزیع کنند.

وزیر نیرو در ادامه همچنین به استفاده مناسب از ظرفیت های صدا و سیما برای گسترش فرهنگ مصرف گرایی نیز اشاره کرد و افزود: ‌تمرکز خوب و مناسبی که صدا و سیما داشت شاهد کاهش 10 درصدی مصرف بودیم.

وزیر نیرو با بیان اینکه چهار هزار میلیارد ریال اعتباری که در اختیار وزارت نیرو قرار گرفته بود در سه محور اختصاص یافت، گفت: بر اساس برنامه ریزی هایی که وزارت نیرو انجام داد. 1919 میلیارد ریالی برای طرح های اضطراری تامین آب شرب شهرها و روستاها، 1581 میلیارد ریال برای طرح های نیمه تمام آب رسانی و 900 میلیارد ریال برای مجتمع های آب رسانی روستایی تخصیص داده شد که با کمک استانداری ها این اعتبارات در محل مناسب خود سرمایه گذاری شد.

نامجو گفت: با توجه به اقدام های خوب دولت در تشکیل ستاد ملی خشکسالی و تعیین شاخص های مفید در این رابطه اعتبارات به خوبی در محل خود هزینه شد.

وزیر نیرو افزود: رویکرد دولت نهم و دهم این است که بیشتر برنامه ریزی ها و کارها و اعتبارات به سمت استان ها سوق داده شود و نگاه وزارت خانه ها بیشتر به اعتبارات ملی متمرکز باشد.

نامجو بحث خشکسالی را از جمله مباحث مربوط به استان ها عنوان کرد و افزود: نگاه دولت این بود که اعتبارات مربوط به خکسالی به سمت استان ها سوق داده شود و آنها متولی هزینه گرد این اعتبارات باشند.

وی تصریح کرد: وزارت نیرو کار کارشناسی بسیار خوبی را انجام داد و آن را در اختیار افرادی که مسئول تخصیص بودجه بودند قرار داد و خوشبختانه قریب به اتفاق این اعتبارات در محل مناسب خود و براساس کار کارشناسی شده وزارت نیرو اختصاص پیدا کرد.

وزیر نیرو با تاکید بر اینکه بحث تقسیم این اعتبار و عملکرد وزارت نیرو در رابطه با خشکسالی سال 87 از سوی سازمان بازرسی کل کشور به دقت مورد بازرسی قرار گرفت‌، تصریح کرد: در گزارشی که این سازمان به رئیس جمهوری داده، آمده است؛ وزارت نیرو و سایر دستگاه های اجرایی مرتبط به منظور کاهش اثرات ناشی از خشکسالی با تصویب و اختصاص بخشی از اعتبارات تملک دارایی و سرمایه ای و متمم بودجه توانستند خشکسالی های ایجاد شده را در بخش های مختلف مصارف آبی درصد قابل قبولی مدیریت کنند.

نامجو اظهار داشت: در رابطه با خشکسالی سال 87 تغییراتی نیز ایجاد شد و 30 درصد این اعتبارات به مسائل آبی و 70 درصد نیز در بخش کشاورزی اختصاص پیدا کرد و در سال 89 نیز این اعتبارات توسط پیشنهاداتی که از سوی معاونت برنامه ریزی استاندارها ارائه شده و آقای عزیزی ابلاغ کردند انجام شده و وزارت نیرو دخالتی در این امر نداشته است.

نامجو با بیان اینکه اعتبارات وزارت نیرو باید اقزایش پیدا کند، تصریح کرد:‌این اعتبار را ستاد ملی خشکسالی تشخیص داد و ما هم به عنوان عضوی از اینستاد با آن موافقت کردیم و در نهایت هم سهم وزارت نیرو کم شد و از این اعتبار هم به دلیل احساس مسئولیتی که نمایندگان نسبت به کشاورزان احساس می کردند،‌این اعتبار بیشتر به سمت کشاروزان سوق داده شد و ما از سهم موردنظر محروم ماندیم.

وی ادامه داد:‌این به معنای آن نیست که کار وزارت نیرو کم شد بلکه فشار عدیده ای به وزارت وارد شد تا همان کارهایی که برنامه ریزی کرده بود با استفاده از دیگر منابعی و تحت فشار قرار دادن سیستم و طلبکار کردن شرکت هایمان این کار را انجام دهیم.

نامجو تأکید کرد: وزارت نیرو اعتبارات را مطابق مصوبه مجلس هزینه کرده است.

 

اخبار برگزیده
ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

آخرین اخبار
Powerd By : Tasvirnet