خبرگزاری خانه ملت

ایام محرم 1398
1389/11/30 15:56:09
سرویس اقتصادی
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به عدم اجرای مصوبه مجلس خبر داد

نیروی انتظامی تراکتور و کمباین کشاورزان را شماره‌گذاری نکرده است

عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی از شماری‌گذاری نشدن ماشین‌آلات کشاورزی انتقاد کرد و آن را در راستای اجرایی شدن مفاد برنامه پنجم مبنی بر مکانیزاسیون کشاورزی لازم دانست.
نیروی انتظامی تراکتور و کمباین کشاورزان را شماره‌گذاری نکرده است عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی از شماری‌گذاری نشدن ماشین‌آلات کشاورزی انتقاد کرد و آن را در راستای اجرایی شدن مفاد برنامه پنجم مبنی بر مکانیزاسیون کشاورزی لازم دانست. https://cdn.icana.ir/d/019/156.jpg نیروی,انتظامی,تراکتور,و,کمباین,کشاورزان,را,شماره‌گذاری,نکرده,است Icana

محمدعلی دلاور؛ نماینده درگز در مجلس شورای اسلامی و عضو شورای عالی زعفران که برای تحقق خواسته‌‌های کشاورزان به ویژه خواستههای کشاورزان خراسان رضوی بسیار فعال است به نمایشگاهی که در مشهد قراراست برپا شود اشاره کرد و آن را فرصتی برای تحقق ماده 28 قانون بهرهوری تحلیل کرد.

روزنامه «شهرآرا» خراسان رضوی با این نماینده مجلس شورای اسلامی به تشریح نکاتی درباره ضرورت نوسازی ناوگان کشاورزی اشاره کرده است. خود او در جریان رسیدگی به برنامه پنجم؛ عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی بود و برای بخش کشاورزی تلاش مضاعفی داشت.

  شما یکی از اعضای کمیسیون تلفیق در رسیدگی به برنامه پنجم بودید. یکی از مفاد آن اصلاح روشهای کشاورزی از طریق بهکارگیری ماشینآلات کشــاورزی جدید بود؟ فکر مـیکنید این برنامه چه موقع عملیاتی شود؟

در گام نخست باید بستری برای عرضه ماشینآلات کشاورزی فراهم باشد. برای نمونه ششمین نمایشگاه بینالمللی کشاورزی خراسان رضوی در محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی مشهد در تاریخ 27 تا 30 بهمن فرصتی است که در آن میتوانیم به اصول و برنامههایی که در قانون برنامه پنجساله پنجم تصریح شده است بپردازیم به ویژه آنکه در این قانون به نوسازی و مکانیزاسیون کشاورزی تأکید شده است.

  ویژگیهای این نمایشگاه چیست که فکر میکنید بتواند درباره مکانیزاسیون کشاورزی مؤثر باشد؟

در این نمایشگاه 200شرکت توانمند داخلی و خارجی در زمینه ادوات و ماشینآلات کشاورزی و با غبانی و نهادههای کشاورزی، سیستمهای آبیای و کشت گلخانهای، سازهها و تأسیسات گلخانهای و مکانیزاسیون کشاورزی و همــینطور خدمـــات مهندسی در فضایی بسیار گسترده حاضر میشوند که اینفرصت مغتنمی برای توجه و عمل به مواد مندرج در قانون برنامه پنجم به ویژه در زمینه کشاورزی است. این نمایشگاه همچنین از آن جهت که از 12 کشور اروپایی و آمریکا در آن شرکت دارند حائز اهمیت است.

  یکی از برنامههای اصلاح و بهرهوری در کشاورزی به روز کردن ماشینآلات کشاورزی بود. در این زمینه چه اقدام عملی انجام شده است؟

در ماده 28 قانون بهرهوری تصریح شده که دولت مکلف  است نسبت به ساماندهی کلیه خودروها و ماشینآلات خودکششی کشاورزی موجود و جدیدالورود بخش کشاورزی اقدام کند، بنابراین نیروی انتظامی موظف بوده است که در این زمینه نسبت به شمارهگذاری این ماشینآلات اقدام کند، اما متأسفانه تا کنون نیروی انتظامی نسبت به شمارهگذاری و ارائه شناسنامه مالکیت تراکتور و کمباینهای موجود اقدامی نکرده است. این موضوع محدود به این مسئله نمیشود و هنوز نیروی انتظامی نسبت به صدور سند مالکیت برای ماشینهای کشاورزی جدیدالورود نیز کاری انجام نداده است، تا اطلاعات ماشینآلات موجود به روز نباشد و ساماندهی نشود نمیتوان به اهداف مکانیزاسیون هم دست یافت.

  برنامه پنجـــم توســـعه در این زمینه چه احکامـــی دارد و آیا میتواند در مکانیزاســیون کشاورزی ما مؤثر باشد؟

در برنامه پنجم توسعه و در ذیل ماده 143 آن دولت مکلف شد که نوسازی ماشینآلات کشاورزی را در دستور کار خود قرار دهــد. در همین راستا خروج 200هزار دستگاه ماشینآلات فرسوده کشاورزی و توسعه ماشینآلات و همینطور مکانیزاسیون کشاورزی بر مبنای اقلیم و شرایط هر منطقه از وظایف دولت است.

شاید مدت زیادی از آغاز و ابلاغ برنامه پنجم نگذشته باشد اما توجه به این امر برای افزایش بهرهوری لازم است تا مبادا منجر به فوت وقت شود. از طرفی با توجه به پهنه گسترده کشور و وسعت فعالیتهای کشاورزی لازم است تا متناسب با هر منطقه این کار انجام بگیرد تا در نهایت در پایان برنامه پنجم این قانون اجرایی شده باشد. به همین دلیل توجه دستاندرکاران کشاورزی و مجموعههای ذیربط دولتی به نمایشگاه اخیر میتواند روند مکانیزاسیون کشاورزی را سرعت ببخشد و در راستای بهرهوری اقدام کند.

اخبار برگزیده
ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

آخرین اخبار
Powerd By : Tasvirnet