انتخابات ریاست جمهوری
1389/12/02 08:58:27
سرویس بین الملل
نماینده محلات:

حرکت‌های انقلابی از ایران الگوبرداری شده است

نماینده محلات و دلیجان در مجلس شورای اسلامی درباره تحولات اخیر مصر پس از استعفای حسنی مبارک، گفت: شورای نظامی که هم‌اکنون کنترل اوضاع را در مصر بر‌عهده گرفته، ترفند و فریبی است که استکبار برای انحراف قیام مردم مصر به کار بسته است.
حرکت‌های انقلابی از ایران الگوبرداری شده است نماینده محلات و دلیجان در مجلس شورای اسلامی درباره تحولات اخیر مصر پس از استعفای حسنی مبارک، گفت: شورای نظامی که هم‌اکنون کنترل اوضاع را در مصر بر‌عهده گرفته، ترفند و فریبی است که استکبار برای انحراف قیام مردم مصر به کار بسته است. https://cdn.icana.ir/d/019/439.jpg حرکت‌های,انقلابی,از,,ایران,الگوبرداری,شده,است Icana

"علیرضا سلیمی" در گفتوگو با هفته‌نامه «وقایع استان» مرکزی گفت: مبارک به دلیل وابستگی به غرب و اینکه نوکر سازمان سیا بود، در کشور خود پایگاه مردمی نداشت و قدرت را در طول 30 سال گذشته با سرنیزه و شکنجه و جو تهدید و ارعاب حفظ کرده بود.

وی ادامه داد: معمولاً این قدرتهای دیکتاتور به دلیل فقدان محبوبیت مردمی، توان مقابله با بحرانهای اجتماعی را ندارند. مردم مصر در این انقلاب خود، در گام اول بر اجرای احکام اسلامی تأکید فراوان داشتند و خواهان کنارهگیری و محاکمه قدرت حاکمه بودند و صریحاً میگفتند ما خواهان کنارهگیری مبارک هستیم.

او افزود: آمریکاییها و اسرائیلیها اول قصد نداشتند مهره نوکرمآبی مثل مبارک را از دست بدهند، ابتدا در برابر این خواسته مردم، مقاومت کردند تا مبارک را حفظ کنند، اما بعد که دیدند امکان این موضوع وجود ندارد، او را کنار گذاشتند و با یک ترفند، بهدنبال حفظ شرایط موجود هستند.

سلیمی اضافه کرد: این شورای نظامی که در این کشور تشکیل شده و بر مبنای آن، پیوسته تبلیغ میکنند که مردم به خانههایشان بازگردند، ترفند و فریبی است که آمریکا و اسرائیل به کار بستهاند تا انقلاب مردم مصر را به انحراف بکشند. البته مردم هوشیاری به خرج دادهاند و با بیداری وصفناپذیری اوضاع را رصد میکنند.

دبیر اول کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، اوضاع مصر در آینده را چنین پیشبینی کرد: قطعاً اوضاع سابق در مصر حاکم نخواهد شد و موج شور و شعور انقلابی، پیوسته جریان را به نفع تفکرات اسلامخواه در جهان پیش میبرد.

این نماینده ماهیت شورای نظامی تشکیل شده در مصر را چنین توصیف کرد: اسرائیلیها که از شکلگیری انقلاب مصر شدیداً نگران بودند و این نگرانی را صریحاً ابراز کرده بودند، شورای نظامی را که در واقع وابسته به مبارک است، فعلاً بهعنوان جایگزین پذیرفتهاند. اما این شورا در گام اول و با اطلاعیههایی که صادر کرده، نشانداده کاملاً وابسته است و دستورات اربابان غربی خود را اجرا میکند.

او هشدار داد: انتظار میرود مردم مصر از این پس هم با هوشیاری عمل کنند و خواست واقعی خود را بر کشور حاکم کنند و مسیر به سمتی نرود که شور انقلابی مردم آرام بگیرد و فقط مهرهها عوض شوند و جریان وابستگی به اردوگاه غرب ادامه یابد. البته بعید است چنین اتفاقی رخ دهد، زیرا با فضای حاکم و هوشیاری مسلمانان، آمریکاییها احتمالاً در مصر توفیقی نمییابند.

نماینده محلات و دلیجان تأکیدکرد: حکومت در مصر بههر نحوی که تغییر کند، قطعاً پایههای حکومت پوشالی اسرائیل را میلرزاند و ما کم کم شاهد سقوط آزاد این رژیم جعلی به دره فنا خواهیم بود.

او همچنین تأثیر این انقلاب را روی اوضاع منطقه چنین ارزیابی کرد: پیشبینی میکنیم که این موج اسلامی آرامآرام همه منطقه را فرا میگیرد و دولتهای دیکتاتور باید خود را طبق خواست مردم تغییر دهند. در آستانه هفته وحدت، به زودی شاهد وحدت همه مسلمانان خواهیم بود و مناسبات آینده خاورمیانه و جهان به نحوی شکل میگیرد که جایی برای اعمال نفوذ آمریکا و انگلیس و اسرائیل و سایر کشورهای زورگو باقی نمیماند و اوضاع جهان، چرخشی جدی به نفع مستضعفان خواهد داشت.

این نماینده همچنین درباره مواضع دولت نهم و دهم در سیاست خارجی خود گفت: ما باید توفیقات سیاست خارجی دولتها را با یکدیگر مقایسه کنیم. ما در بحث انرژی هستهای، در دولت اصلاحات باید برای 20‌‌سانتریفیوژ التماس میکردیم و غربیها نمیگذاشتند و در همان دولت، هشت قطعنامه شورای حکام که جنبه حقوقی دارد، علیه ما صادر شد.

وی ادامه داد: ما در دوره اصلاحات کاری کرده بودیم که حزب الله و جریانهای اسلامی منطقه به سمت خمودگی رفته بودند و آمریکا ایران را محور شرارت نامیده بود و پیوسته به ما چنگ و دندان نشان داده و ضمن اینکه ایران را اصلاً به رسمیت نمیشناختند، پیوسته بر طبل حمله به ایران میکوبیدند و همه این رفتارها، ناشی از سیاستهای خارجی ما بود.

او در عین حال اضافهکرد: الان این قضیه در دولت احمدینژاد برعکس شده و اروپاییها مذاکره در فضای عادلانه را پذیرفتهاند. غربیها و همه دنیا، امروز حق مسلم ایران درباره انرژی هستهای را پذیرفتهاند. در همین دوران، حتی یک قطعنامه شورای حکام علیه ما صادر نشده و قطعنامههای شورای امنیت هم جنبه تشریفاتی دارند.

سلیمی اظهارکرد: امروز همه اذعان میکنند که حرکتهای انقلابی در سراسر دنیا از جمهوری اسلامی نشأت گرفته است. حتی غربیها هم میگویند جمهوری اسلامی یک واقعیت تلخ است که باید آن را پذیرفت؛ در حالی که یک زمانی میگفتند ما دوست نداریم یک ایرانی در جهان وجود داشته باشد. آمریکاییها بدون حضور ایران نتوانستند 9 ماه حکومت را در عراق مستقر کنند.

او با انتقاد از نگرش برخی به سیاستهای خارجی دولت احمدینژاد گفت: بعضی بیانصافی میکنند و موفقیتهای بزرگی که در دولت احمدینژاد نصیب نظام شده، به دلیل لجبازی با برخی افراد و امیال نفسانی نادیده میگیرند. این در حالی است که امروز اسرائیل در مرزهای خود محصور شده و ما قدرت نرم جمهوری اسلامی را ثابت کردهایم. امروز رئیسجمهور در سازمان ملل چنان پرقدرت ظاهر میشود که غربیها جرأت پاسخگویی به او را ندارند و رئیسجمهور این کشور در یک شکست فاحش، جرأت مناظره با ایران را ندارد و زبردستترین روزنامهنگاران در برابر استدلال و برهان قاطع رئیسجمهور ما درمیمانند.

این نماینده چنین نتیجهگیری کرد: در مجموع، اگر ما نقاط ضعف و قدرت این دولت را با دولتهای قبلی مقایسه کنیم، میبینیم سیاست خارجی امروز ما، بسیار فعال و پرقدرت است.

اخبار برگزیده
ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

آخرین اخبار
Powerd By : Tasvirnet