خبرگزاری خانه ملت

هدر موبایل
1387/06/04 10:31:00
سرویس اقتصادی

تحلیل مرکز پژوهش‌های مجلس از میزان بهره‌وری عوامل تولید در بخش صنعت

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی میزان بهره‌وری هر یک از عوامل تولید در بخش صنعت را طی سه دوره متوالی بررسی و تحلیل کرد.

به گزارش خانه ملت به نقل از مرکز پژوهش های مجلس، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز ضمن بررسی روند بهره‌وری در برنامه‌های توسعه و سند چشم‌انداز، شش شاخص بهره‌وری را در طول سه مقطع 1374-1378، 1379-1383 و سال 1384 (برنامه‌های دوم، سوم و سال اول برنامه چهارم) محاسبه و تحلیل کرده و سپس مهم‌ترین نتایج حاصل از محاسبات را ارائه داد.

طبق نتایج این بررسی، رشد متوسط سالیانه ارزش افزوده کل بخش صنعت طی سال‌های (1374-1384)، به طور متوسط معادل 12/12 درصد بوده و متوسط نرخ رشد ارزش افزوده بخش صنعت طی برنامه دوم توسعه نیــز مــعادل 96/ 9، در طــول بــرنامه ســوم تــوسعه معادل 02/ 13 و این نرخ در سال 1384 معادل 86/ 14 درصد بوده است.

همچنین متوسط رشد بهره‌وری نیروی کار طی دوره مورد مطالعه 1374 تا 1384 ، 08/ 9 درصد بوده و در طی برنامه دوم توسعه اقتصادی - اجتماعی، متوسط بهره‌وری نیروی کار نرخ رشدی معادل 51/ 7 درصد را تجربه کرده است. در طی برنامه سوم نیز روند صعودی رشد مزبور همچنان با شتاب اندکی معادل 58/ 8 درصد در حــال افــزایــش بــوده اســت. بــرای ســال 1384 نیز این شاخص رقم 05/ 15 درصد را نشان می‌دهد.

در همین حال رشد بهره‌وری کل طی دوره 1374-1384، در مجموع 177/ 0 درصد به دست آمده است. طی برنامه دوم توسعه نرخ مذکور 459/ 0- درصد، طی برنامه سوم توسعه 088/ 1 درصد و متوسط نرخ رشد بهره‌وری کل در سال 1384 نیز 004/ 0- درصد بوده است.

مطابق این بررسی متوسط شاخص رقابت‌پذیری نیروی کار در بخش صنعت طی دوره 1374-1384 با نرخ رشد متوسطی معادل 14/ 6 درصد رو به رو بوده است. نرخ رشد شاخص رقابت‌پذیری در طی برنامه‌های دوم، سوم و سال 1384 به ترتیب از رشدی معادل 20/ 3 ، 38/ 5 و 83/ 15 درصد برخوردار بوده است.

مرکز پژوهش‌ها با اشاره به این‌که طی دوره 1374 تا 1384 نسبت جبران خدمات به ارزش افزوده روندی نزولی داشته و متوسط آن 239/ 0 بوده است افزود: متوسط نــرخ رشــد شــاخــص جبــران خــدمات به ارزش افــزوده در طی برنامه دوم 10/ 3- درصد بوده، ضمن این‌که نرخ رشد شاخص جبران خدمات به ارزش افزوده در کل دوره برنامه سوم معادل 65/ 4- درصد، در سال 1384 معادل 67/ 13- و متوسط رشد کل (دوره 1374-1384 ) 03/ 5- درصد بوده است.

این بررسی میزان بهره‌وری انرژی طی دوره مورد بررسی (1374 - 1384) را به طور متوسط، 88/ 15 ذکر کرده و می‌افزاید: در طی برنامه دوم توسعه، نرخ متوسط شاخص بهره‌وری انرژی 47/ 14 و در طی برنامه سوم توسعه، 4/ 16 بوده است. متوسط شاخص بهره‌وری انرژی برای سال 1384 نیز 32/ 20 گزارش شده است.

در پایان این تحلیل آمده است: طبق محاسبات مرکز ملی بهره‌وری، روند بهره‌وری سرمایه در دوره زمانی 1375-1382 صعودی بوده، به طوری که سطح بهره‌وری سرمایه از 4/ 0 در سال 1375 به 1/1 در سال 1382 افزایش یافته است.

اخبار برگزیده
ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

آخرین اخبار
Powerd By : Tasvirnet