شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها
1386/05/27 10:18:00
سرویس صحن

گزارش تفریغ بودجه سال 1384 این هفته در مجلس قرائت می‌شود

گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در مورد تفریغ بودجه سال ۱۳۸۴ کل کشور در این هفته در صحن علنی مجلس قرائت می‌شود.

جزییات دستورکارهای این هفته جلسات علنی مجلس شورای اسلامی به این شرح است:

1- گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد لایحه اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات بعدی آن. (اعاده شده از شورای محترم نگهبان) شماره ثبت 542

2- گزارش کمیسیون بهداشت و درمان در مورد لایحه بیمه‌‌های اجتماعی کارگران ساختمانی. (یک فوریت این لایحه در جلسه علنی مورخ 20/3/1386 به تصویب رسیده است) شماره ثبت 471

3- گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح تغییر ساعت رسمی کشور. (یک فوریت این طرح در جلسه علنی مورخ 21/1/1386 به تصویب رسید). شماره ثبت 662

4- گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت. (یک فوریت این لایحه در جلسه علنی مورخ 1/3/1386 به تصویب رسید). (ضمنا تقاضای نمایندگان محترم مبنی بر رسیدگی طبق اصل 85 قانون اساسی در جلسه علنی مورخ 25/2/1386 اعلام گردید) شماره ثبت 683

5- گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد طرح اصلاح بند (ج) تبصره (15) قانون بودجه سال 1386 کل کشور. (یک فوریت این طرح در جلسه علنی مورخ 30/2/1386 به تصویب رسید). شماره ثبت 686

6- گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد طرح اجازه ایجاد ردیف مستقل به دولت برای وسسات آموزشی و پژوهشی مصوب شورای گسترش آموزش عالی در بودجه سال 1386. (یک فوریت این طرح در جلسه علنی مورخ 18/2/1386 به تصویب رسیده است). شماره ثبت 671

7- گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه اصلاح قانون دریافت جرائم نقدی از کارفرمایان کارگاه‌های مشمول قانون تامین اجتماعی که ظرف مهلت مقرر نسبت به ارسال صورت مزد و حقوق بیمه شدگان و حق بیمه مربوط اقدام نمی‌نمایند - مصوب 1373 - با اصلاحات بعدی. (یک فوریت این لایحه در جلسه علنی مورخ 26/11/1385 به تصویب رسیده است). شماره ثبت 654

8- گزارش کمیسیون فرهنگی در مورد لایحه اجازه تصویب اساسنامه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی. (یک فوریت این لایحه در جلسه علنی مورخ 23/3/1386 به تصویب رسیده است). شماره ثبت 661

9- گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد لایحه اصلاح ماده واحده قانون اصلاح ماده (1) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران برای مقاوم سازی مدارس بدون استحکام مصوب 1385. (یک فوریت این لایحه در جلسه علنی مورخ 24/11/1385 به تصویب رسیده است). شماره ثبت 652

10- گزارش کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس در مورد رد طرح الحاق یک تبصره به ماده (29) و اصلاح مواد (39) (در تغییر نام، وظایف و ساختار کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و تلفیق) و (213) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی. (یک فوریت این طرح در جلسه علنی مورخ 20/3/1386 به تصویب رسیده است). شماره ثبت 703

11- گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در برخی از سازمان‌ها و مجامع بین المللی. (یک فوریت این لایحه در جلسه علنی مورخ 7/5/1386 به تصویب رسیده است) شماره ثبت 145

12- گزارش کمیسیون ویژه بررسی الزامات اجرایی سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی در مورد  لایحه اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و واگذاری فعالیت‌ها و بنگاه‌های دولتی به بخش غیر دولتی. (یک فوریت این لایحه در در جلسه علنی مورخ 19/2/1386 به تصویب رسیده است) شماره ثبت 680

13- گزارش کمیسیون عمران در مورد لایحه مدیریت مصرف سوخت در بخش حمل و نقل عمومی برون شهری. (یک فوریت این لایحه در جلسه علنی مورخ 25/2/1386 به تصویب رسیده است) شماره ثبت 685

14- گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه اصلاح قانون اساسنامه بنیاد شهید انقلاب اسلامی مصوب 1377. (یک فوریت این لایحه در جلسه علنی مورخ 5/4/1386 به تصویب رسیده است)

15- گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص عده‌ای از نمایندگان مجلس از سازمان حفاظت محیط زیست.

16- گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در مورد سوال آقای محمدعلی مقنیان نماینده بیجار از وزیر نیرو.

17- گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در مورد سوال خانم عشرت شایق نماینده تبریز، اسکو و آذرشهر از وزیر جهاد کشاورزی.

18- گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در مورد سوال آقای سیدمحمد جعفر سادات موسوی نماینده مبارکه از وزیر نیرو.

19- گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد سوال آقای محمدعلی مقنیان نماینده بیجار از وزیر کشور.

مقرر گردید در ابتدای هر جلسه علنی چهار فقره از موافقتنامه‌های ذیل که تقاضای تغییر دستور آنها در جلسه علنی مورخ 17/5/1386 به تصویب رسیده است، مطرح شود.

20- گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه موافقتنامه کمک متقابل اداری در موضوعات گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اندونزی. شماره ثبت 584

21- گزارش کمیسیون اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیات‌های بردرآمد بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری سودان. شماره ثبت 589

22- گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیات‌های بردرآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره. شماره ثبت 592

23- گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی افغانستان. شماره ثبت 597

24- گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در مورد لایحه تصویب موافقتنامه چهارچوب بین دبیرخانه کنوانسیون بازل درباره کنترل حمل و نقل برون مرزی مواد زائد خطرناک و دفع آنها و دولت جمهوری اسلامی ایران در خصوص تاسیس مرکز منطقه‌ای کنوانسیون بازل برای آموزش و انتقال فناوری در تهران. شماره ثبت: 655

25- گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در مورد لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقتنامه بین المللی روغن و کنسرو زیتون. شماره ثبت: 675

26- گزارش کمیسیون فرهنگی در مورد لایحه موافقتنامه فرهنگی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری گینه کوتاکری شماره ثبت: 606

27- گزارش کمیسیون فرهنگی در مورد لایحه موافقتنامه فرهنگی، علمی و آموزشی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی افغانستان شماره ثبت: 629

28- گزارش کمیسیون عمران در مورد لایحه موافقتنامه سرویس‌های هوایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بولیواری ونزوئلا شماره ثبت: 604

29- گزارش کمیسیون عمران در مورد لایحه موافقتنامه بین دولتی شبکه بزرگراه آسیایی شماره ثبت: 602

30- گزارش کمیسیون عمران در مورد لایحه توافقنامه اصلاح برخی از مفاد موافقتنامه حمل و نقل هوایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت قطر شماره ثبت: 590

31- گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد لایحه موافقتنامه همکاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بلاروس در زمینه پیشگیری و کاهش سوانح و بلایای طبیعی و دیگر حوادث غیر مترقبه شماره ثبت: 701

به دلیل عدم فرصت رسیدگی به کلیه موارد در دستور هفتگی، در این جزوه تنها به ذکر 31 مورد بسنده شده است. متذکر می‌گردد 33 مورد دیگر نیز در راستای ماده (102) آیین نامه داخلی در دستور هفتگی قرار دارد.

همچنین سوال امین شعبانی نماینده سنندج، دیواندره و کامیاران از وزیر نیرو و سوال امیدوار رضایی میرقائد نماینده مسجد سلیمان، لالی و هفتگل از وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح نیز در دستور کار این هفته مجلس قرار دارد.

گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد تحقیق و تفحص از صنایع خودروسازی دیگر دستورکارهای این هفته نمایندگان مجلس شورای اسلامی می‌باشد.

اخبار برگزیده
ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

آخرین اخبار
Powerd By : Tasvirnet