هدر موبایل
1390/07/22 08:01:00
سرویس صحن
4 گزارش نظارتی، 5 تقاضای تحقیق و تفحص و 4 سوال از وزیر

نظارت پا به پای قانون‌گذاری، در هفته پیش روی مجلس

قرائت گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۸۸، گزارش‌ تحقیق و تفحص از عملکرد دولت در برنامه چهارم توسعه، دو گزارش نظارتی کمیسیون‌ها، بررسی ۵ تقاضای تحقیق و تفحص، پاسخگویی ۴ وزیر به سوالات نمایندگان و انتخاب ۳ نماینده ناظر، به دستور کارهای هفته آینده مجلس رنگ و بویی نظارتی بخشیده است.
نظارت پا به پای قانون‌گذاری، در هفته پیش روی مجلس قرائت گزارش تفریغ بودجه سال 1388، گزارش‌ تحقیق و تفحص از عملکرد دولت در برنامه چهارم توسعه، دو گزارش نظارتی کمیسیون‌ها، بررسی 5 تقاضای تحقیق و تفحص، پاسخگویی 4 وزیر به سوالات نمایندگان و انتخاب 3 نماینده ناظر، به دستور کارهای هفته آینده مجلس رنگ و بویی نظارتی بخشیده است. https://cdn.icana.ir/d/019/7343.jpg نظارت,پا,به,پای,قانون‌گذاری،,در,هفته,پیش,روی,مجلس Icana

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، بر اساس دستور کارهای اعلام شده جلسات علنی روزهای یک‌شنبه، سه‌شنبه و چهارشنبه 24، 26 و 27 مهر ماه مجلس شورای اسلامی، نمایندگان در هفته آینده رسیدگی به گزارش کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی درمورد  طرح اصلاح موادی از آیین‌نامه داخلی مجلس را ادامه می‌دهند. این گزارش شامل پنج طرح است که دو فقره از آنها با قید یک فوریت به کمیسیون ارجاع گردیده و در اجرای ماده 102 آیین‌نامه داخلی با اولویت در دستور قرار گرفته است.

بر اساس ماده 102 آیین‌نامه داخلی، دستور هفتگى مجلس باید به ترتیب وصول طرحها و لوایح از کمیسیون‏ها توسط هیأت رئیسه مجلس تهیه و پس از چاپ و توزیع بر تابلو مخصوص نصب شود. رعایت ترتیب مذکور الزامى است. طرح‌ها و لوایحى که داراى اولویت باشند ممکن است بنا به تقاضاى دولت و یا پانزده نفر از نمایندگان و با موافقت هیأت رئیسه خارج از ترتیب وصول، در دستور هفتگى مجلس قرارگیرد. این دستور، به شرط پیشنهاد دولت و یا پانزده نفر از نمایندگان و تصویب مجلس، فقط یکبار دیگر قابل تغییر خواهد بود.

نمایندگان در جلسات علنی هفته آینده همچنین گزارش کمیسیون بهداشت و درمان درمورد طرح اصلاح قانون الحاق یک تبصره به ماده 106 قانون مدیریت خدمات کشوری و الحاق یک تبصره به ماده 107 قانون مذکور  را که یک‌فوریت آن در جلسه علنی روز 8 اسفند ماه سال گذشته به تصویب رسیده است، در دستور کار خود دارند.

گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درمورد طرح تشدید مجازات مترددین به فلسطین اشغالی و اصلاح مواد(24) و (36) قانون گذرنامه مصوب 1351 که یک‌فوریت آن در جلسه علنی روز 25 اسفند ماه 1389 به تصویب رسیده است؛ گزارش کمیسیون اجتماعی درمورد طرح استفساریه تبصره 3 ماده 71 و ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری که یک‌ فوریت آن در جلسه علنی روز 24 خرداد ماه امسال به تصویب رسیده است؛ گزارش کمیسیون ویژه نظارت و پیگیری اجرای اصل (44) قانون اساسی درمورد طرح ایجاد فضای مساعد کارآفرینی و رفع موانع کسب و کار  که یک‌ فوریت آن در جلسه علنی روز 4 بهمن ماه 1389 به تصویب رسیده است و گزارش کمیسیون اجتماعی درمورد طرح بیمه بیکاری و حمایت از بیکاران متقاضی کار  که یک ‌فوریت این طرح نیز در جلسه علنی 29 تیر ماه سال گذشته به تصویب رسیده است؛ از جمله دیگر دستور کارهای نمایندگان مجلس در صحن علنی خواهد بود.

نمایندگان در هفته آینده همچنین در مورد تقاضای رسیدگی به طرح عدم لزوم بیمه مجدد اجباری شاغلین فصلی و ساکنان شهرهای با جمعیت کمتر از بیست هزار نفر که نزد صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر بیمه می باشند که یک فوریت آن در جلسه علنی روز 11 مرداد ماه سال 1388 به تصویب رسیده است، در اجرای ماده 145 آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی تصمیم‌گیری می‌کنند.

بر اساس ماده 145 آیین‌نامه داخلی مجلس، گزارش رد یا مسکوت ماندن یا تصویب و تغییر یا تکمیل هر طرح یا لایحه‏اى که به کمیسیون ارجاع مى‏شود باید، ظرف مدتى که از طرف هیأت رئیسه مجلس با توافق کمیسیون مربوطه معین و اعلام مى‏شود و از یک ماه از تاریخ وصول به دفتر کمیسیون تجاوز نخواهد کرد، به مجلس ارسال شود. در صورت تجاوز از مدت تعیین شده، هر یک از نمایندگان یا دولت حق دارد از مجلس تقاضا نماید که آن را با حق تقدم طبق ضوابط این آئین‏نامه، در دستور مجلس قرار دهد.

بررسی گزارش شوردوم کمیسیون قضائی و حقوقی درمورد لایحه حمایت خانواده نیز در دستور کار جلسات علنی هفته آینده مجلس قرار دارد.

گزارش‌ کمیسیون اجتماعی درمورد طرح تسری قانون فوق‌العاده خاص کارمندان سازمانهای پزشکی قانونی کشور و انتقال خون ایران به کارمندان دامپزشکی کشور و گزارش کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور درمورد لایحه اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان آنها در اجرای ماده 102 آیین‌نامه داخلی با اولویت در دستور کار جلسات علنی هفته آینده قرار گرفته است.

گزارش کمیسیون اقتصادی درمورد لایحه موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی درمورد مالیات‌های بر درآمد بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری سنگال؛ گزارش کمیسیون صنایع و معادن درمورد لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران درمؤسسه منطقه‌ای استانداردسازی، ارزیابی انطباق، تأیید صلاحیت و اندازه‌شناسی (ریسکام) و گزارش کمیسیون عمران درمورد لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و برنامه اسکان انسانی سازمان ملل متحد جهت تأسیس دفتر زیستگاه (هبیتات) سازمان ملل متحد برای کاهش بلایا در تهران از دیگر دستورکارهایی است که در جلسات علنی هفته پیش رو مورد بررسی نمایندگان قرار می‌گیرد.

نمایندگان در هفته آینده همچنین گزارش‌های کمیسیون قضایی و حقوقی درمورد لایحه آیین‌دادرسی کیفری برای تصویب مدت اجرای آزمایشی آن طبق اصل (85) قانون اساسی  و لایحه موافقتنامه همکاری قضایی در امور مدنی و تجاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دموکراتیک خلق الجزایر را بررسی می‌کنند.

گزارش کمیسیون صنایع و معادن درمورد لایحه تصویب احکام و مصوبات بیست و چهارمین کنگره اتحادیه جهانی پست(upu) منعقد شده در ژنو سال 2008 میلادی (1387 هجری شمسی)؛ گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی درمورد لایحه اصلاحیه پروتکل مونترال در مورد مواد کاهنده لایه ازن مصوب یازدهمین اجلاس اعضاء پکن (12- 8 آذر ماه 1378 هجری شمسی برابر با 29 نوامبر تا 3 دسامبر 1999 میلادی) و گزارش کمیسیون عمران درمورد لایحه اصلاح ماده (3) قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری نیز در هفته پیش رو در صحن علنی مجلس بررسی می‌شود.

گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی درمورد طرح ممنوعیت ساخت، حمل و نگهداری ادواتی که در درگیری فیزیکی بین افراد کاربرد دارد

نمایندگان در هفته آینده 4 گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درموردلوایح موافقتنامه‌های استرداد مجرمین،  همکاری حقوقی و قضائی در امور کیفری، انتقال محکومین و همکاری حقوقی و قضائی در امور مدنی و احوال شخصیه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق و همچنین دو گزارش دیگر این کمیسیون درمورد لایحه معاهده بین جمهوری اسلامی ایران و پادشاهی تایلند در مورد انتقال محکومین به حبس و همکاری در زمینه اجرای احکام کیفری و لایحه موافقتنامه استرداد مجرمین بین دولت جمهوری اسلامی ایران و جمهوری تاجیکستان را بررسی و در مورد آنها تصمیم‌گیری می‌کنند.

در هفته آینده گزارش کمیسیون اجتماعی درمورد طرح عقد قرارداد مستقیم با نیروهای خدماتی توسط دستگاه‌های اجرایی و حذف شرکت‌های پیمانکار و گزارش کمیسیون انرژی درموردلایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در آژانس بین‌المللی انرژی‌های تجدیدپذیر نیز در صحن علنی مورد بررسی نمایندگان قرار می‌گیرد.

6 گزارش کمیسیون اقتصادی درمورد لوایح موافقتنامه‌های جمهوری اسلامی ایران با جمهوری عربی سوریه در مورد تجارت آزاد، با دولت جمهوری گینه بیسائو درمورد لایحه موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری، با دولت جمهوری غنا درمورد لایحه موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری، با دولت جمهوری آفریقای جنوبی در مورد کمک متقابل بین گمرک‌های دو کشور، با دولت جمهوری خلق چین درمورد کمک و همکاری متقابل درمورد موضوعات گمرکی و با دولت جمهوری اکوادور در مورد موافقتنامه بازرگانی، از دیگر دستور کارهای نمایندگان در جلسات علنی هفته آینده مجلس خواهد بود.

نمایندگان در هفته پیش رو همچنین گزارش کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی درمورد طرح اصلاح قوانین نحوه معرفی، انتخاب و فعالیت ناظرین و ساماندهی امور نظارتی مجلس شورای اسلامی؛ گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی درمورد لایحه اصلاح قانون نحوه جبران زحمات و خسارات کارکنان سازمان حفاظت محیط زیست در ارتباط با جرائم زیست محیطی و گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درمورد رد طرح اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی مصوب 1385 را که در اجرای ماده 146 آیین‌نامه داخلی به تقاضای بیش از پانزده تن از نمایندگان طراح در دستور قرار گرفت؛ در دستور کار خود دارند.

در جلسات علنی هفته آینده گزارش کمیسیون اجتماعی درمورد طرح حذف تبصره 3 ماده 87 قانون مدیریت خدمات کشوری؛ گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه اساسنامه بین المللی تامین مالی تجاری (وابسته به بانک توسعه اسلامی) و گزارش کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مورد طرح اصلاح تبصره 3 ماده 28 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی بررسی خواهد شد.

سیدشمس‌الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی و علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه در هفته آینده برای پاسخگویی به سوالات جمعی از نمایندگان در صحن علنی مجلس حاضر می‌شوند.

همچنین مجید نامجو وزیر نیرو و مصطفی محمدنجار وزیر کشور در صحن علنی به سوالات موسی‌الرضا ثروتی نماینده مردم بجنورد، جاجرم، مانه و سملقان و حسین گروسی نماینده مردم شهریار پاسخگو خواهند بود.

در جلسات علنی هفته آینده مجلس، نمایندگان شاهد قرائت گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات درمورد تفریغ بودجه سال 1388 کل کشور و همچنین گزارش‌ کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات درمورد تحقیق و تفحص از عملکرد دولت در برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران خواهند بود.

همچنین دو گزارش کمیسیون‌های ویژه نظارت و پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی در مورد عملکرد واگذاری سهام شرکت‌های دولتی و برنامه و بودجه و محاسبات درمورد عملکرد دولت درخصوص جزء ب بند 1 و بند 2 و تبصره‌های مربوطه که هر دو در اجرای بند 6 ماده 33 آیین‌نامه داخلی تهیه شده‌اند، در صحن علنی قرائت می‌شود.

به موجب بند 6 ماده 33 آیین‌نامه داخلی تهیه گزارش موردی و سالانه در خصوص امور اجرایی دستگاه‌ها و نحوه اجراء قوانین به خصوص قانون برنامه توسعه و بودجه سالانه و ارائه نکات مثبت، منفی و پیشنهاد نحوه اصلاح آن و تقدیم گزارش به مجلس جهت قرائتاز وظایف و اختیارات کمیسیون‌های مجلس است.

همچنین در تبصره این بند تصریح شده است: کمیسیون‌ها می‌توانند در موارد مهم و حساس و در مواجهه با تخلفات یا سوء مدیریت، با دعوت از مسؤولین ذی‌ربط موضوع را بررسی نموده و گزارش آن را به هیأت رئیسه ارائه نمایند. هیأت رئیسه می‌تواند گزارش مذکور را در دستور کار مجلس قراردهد. در این صورت سخنگوی کمیسیون و نماینده دولت هرکدام به میزان پانزده دقیقه و شش‌نفر از نمایندگان به قید قرعه از بین متقاضیان هرکدام به میزان پنج دقیقه، نظرات خود را بیان می‌نمایند.

گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از علل، میزان و چگونگی واردات کالاها و محصولات کشاورزی در دولت دهم؛ گزارش کمیسیون اجتماعی مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد صندوق بازنشستگی صنعت فولاد کشور و همچنین گزارش کمیسیون انرژی مبنی بر رد تقاضای تحقیق و تفحص از وزارت نفت و شرکت‌های تابعه در خصوص خرید لوله های انتقال گاز و بررسی دو تقاضای تحقیق و تفحص از هزینه‌های ناشی از قطع ارتباط تلفن‌های همراه و تعداد مشترکان ایرانسل و سازمان محیط زیست کشور نیز در دستورکار جلسات علنی هفته آینده مجلس قرار دارد.

نمایندگان در هفته پیش رو همچنین دو نفر از نمایندگان استان اصفهان را با پیشنهاد مجمع نمایندگان استان به عنوان ناظر در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان موضوع بند ج ماده 178 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران برمی‌گزینند. حمید سعادت و حمیدرضا فولادگر از سوی مجمع نمایندگان استان اصفهان برای این منظور معرفی شده‌اند.

به موجب بند ج ماده 178 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه دو نفر از نمایندگان هر استان با پیش نهاد مجمع نمایندگان استان و تصویب مجلس به عنوان ناظر در شورای برنامه ریزی و توسعه استان و نمایندگان هر شهرستان به عنوان ناظر در کمیته برنامه ریزی شهرستان عضویت خواهند داشت.

نمایندگان مجلس همچنین یک نفر از اعضاء کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و یک نفر از اعضاء کمیسیون عمران را به عنوان ناظر در شورای آمایش سرزمین موضوع ماده 182 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران انتخاب می‌کنند.

بر اساس ماده 182 قانون برنامه پنجم، دو نفر از اعضاء کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و عمران مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس به عنوان عضو ناظر در جلسات شورای آمایش سرزمین که به منظور هماهنگی و نظارت بر تهیه و اجرای برنامه‌ها و طرح‌های توسعه سرزمینی تشکیل می‌شود، شرکت می‌کنند./

پایان پیام

اخبار برگزیده
ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

آخرین اخبار
Powerd By : Tasvirnet