هدر موبایل
1390/11/30 13:01:23
سرویس اقتصادی

واکاوی پرونده‌ای به نام جهاد اقتصادی

رهبرمعظم انقلاب در پیام نوروزی خود درسال ۹۰، این سال را سال جهاد اقتصادی نام گزاری کردند و همه دستگاه های مسئول و مردم را به حرکت همه جانبه دراین زمینه، فرا خواندند.
واکاوی پرونده‌ای به نام جهاد اقتصادی رهبرمعظم انقلاب در پیام نوروزی خود درسال 90، این سال را سال جهاد اقتصادی نام گزاری کردند و همه دستگاه های مسئول و مردم را به حرکت همه جانبه دراین زمینه، فرا خواندند. https://cdn.icana.ir/d/019/11314.jpg واکاوی,پرونده‌ای,به,نام,جهاد,اقتصادی Icana

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری خانه ملت ، سال 90 در حالی آغاز شد که مقام معظم رهبری این سال را با نام سال جهاد اقتصادی نام گزاری کردند و در بخشی از پیام نوروزی خود فرمودند: "از مسؤولان کشور چه در دولت و چه در مجلس چه در بخش های دیگری که مربوط به مسائل اقتصادی می شوند، و هم چنین از ملت عزیزمان انتظار داریم درعرصه اقتصادی با حرکتی جهاد گونه کارکنند. حرکت طبیعی کافی نیست، باید در میدان، حرکت جنبشی و مجاهدانه داشته باشیم".لذا دراین راستا همه مسئولین نظام اعم از مجلس و دولت برانجام این وظیفه خطیر ملزم شدند تا اقداماتی جهاد گونه داشته باشند.

با نگاهی اجمالی خواهیم دید که مسئولین وظیفه داشتند تا با حرکت‌های جنبشی و مجاهدانه درراه پیشرفت اقتصادی کشور تلاش کنند و انتظار می‌رفت قوای 3گانه، دستگاه های مختلف دولتی و غیر دولتی و خصوصی، همه فعالان بخش‌های اقتصادی وهمچنین مردم جامعه همه تلاش خود را برای پیشرفت و شکوفایی اقتصادی بکار بگیرند.

البته طی ماه‌های گذشته ،اقداماتی انجام شده است که بی‌شک در حد توقعات و انتظارات نبوده است.

                   سال جهاد اقتصادی انتظارات رهبرانقلاب را محقق نکرد

 در این راستا حمیدرضا فولادگر نماینده مردم اصفهان درمجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه درسال جهاد اقتصادی، انتظارات مقام معظم رهبری محقق نشده است، افزود: علی رغم تشکیل کمیسیون ویژه جهاد اقتصادی از سوی مجلس واقدامات اقتصادی که از سوی دستگاههای اجرایی صورت گرفته است، نسبت به سال گذشته هیچ پیشرفت قابل ملاحظه ای نداشته ایم ونتوانسته ایم دراین سال انتظارات معظم له را برآورده کنیم. 

نماینده مردم اصفهان در مجلس هشتم یادآورشد: دولت وظیفه دارد در سال جاری جهش‌های اقتصادی و تغییرات مثبت را به مجلس گزارش کند ولی تاکنون چنین اقدامی صورت نگرفته است.

همچنین درادامه عضو کمیسیون ویژه جهاد اقتصادی مجلس تاکید کرد: دولت برای تحقق اهداف سال جهاد اقتصادی ضعیف عمل کرده است و تلاشش مشهود نیست.

                 عملکرد ضعیف مسئولین در سال جهاد اقتصادی

 همچنین محمدرضا خبازعضو کمیسیون اقتصادی مجلس یادآورشد: عملکرد دستگاه‌های اجرایی در سال جهاد اقتصادی بسیار ضعیف بوده است و با توجه به این که به پایان سال جاری نزدیک شده ایم ،اقدام مناسبی برای تحقق شعار جهاد اقتصادی مشاهده نشده است .

نماینده مردم کاشمر،بردسکن و خلیل آباد با بیان این که شعار جهاد اقتصادی موضوع معمولی و ساده‌ای نیست، تصریح کرد: درصورتی که قرار بود کار معمولی و ساده‌ای انجام شود رهبر معظم انقلاب سال جاری را سال جهاد اقتصادی نام‌گذاری نمی ‌کردند لذا نیازمند اقدامات اصولی و کارشناسانه است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تأکید براین که نمایندگان مردم درمجلس انتظارندارد در مدت زمان کوتاهی کاربزرگی انجام شود، بیان کرد: البته شکی نیست که در سال جهاد اقتصادی مسئولان دستگاه‌های اجرایی باید حرکت عمیق و ریشه‌ای انجام دهند، ولی تاکنون این امر محقق نشده است. 

                 دولت برای شکوفایی اقتصاد، جهادی عمل نکرد

البته برخی از نمایندگان ازجمله اسدالله بادامچیان معتقد اند سال جهاد اقتصادی مختص به یک سال نیست و باید ادامه داشته باشد، تاکید کرد:نام گذاری سال جهاد اقتصادی، طرحی ابتکاری و پیش گیرانه ازسوی مقام معظم رهبری بوده است، لذا معظم له تاکید داشتند؛ جهاد اقتصادی مختص به یک سال نیست وامسال، مقدمه ای برای شروع است لذا در سالهای آینده نیزحرکت های جهادی باید ادامه داشته باشد.

همچنین بادامچیان با بیان اینکه طرح جهاد اقتصادی، نیازمند تدبیرو طراحی دقیقی است، یادآورشد: دولت دراین خصوص کم کاری کرده و با مجلس همکاری‌های لازم را نداشته است در حالی که باید طبق تاکیدات رهبر انقلاب شاهد همکاری های بیشتر دولت با مجلس باشیم.

نامیدن سال جاری به نام جهاد اقتصادی با تأکید برحوزه اقتصاد از جانب رهبر معظم انقلاب قابلتقدیراست؛ چرا که این نام، نشان ازاهمیت زیاد بخش اقتصاد درارتقاء جایگاه کشور به خصوص در منطقه دارد بهصورتی که برای تحقق آن، کار جهادگونه همه مسئولان و مردم را میطلبد.

نماینده مردم تهران،ری و شمیرانات درمجلس هشتم اظهارداشت: طرح جهاد اقتصادی، نیازمند تدبیروطراحی دقیقی است و می طلبد دولت دراین راستا همکاری بیشتری با مجلس داشته باشد وبرای سال های آینده نیز ادامه داشته باشد وامسال آغازی برای اقدامات جهادی درسالهای آینده باشد.

بادامچیان تاکید کرد: مجلس برای پیشبرد اهداف جهاد اقتصادی اقداماتی انجام داده و کمیسیونهایی مرتبط تشکیل داده است ولی اقتصاد اقدامی اجرایی است نه قانونی، لذا باید دست مجریان کشورباشد نه مقننان.

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشوربا بیان اینکه اگر درزمینه جهاد اقتصادی ضعف قانونی وجود داشته باشد، مجلس با همه توان آماده قانون‌گذاری و برطرف کردن موانع و کمک به دولت است، افزود: مجلس آماده هرگونه همکاری با دولت برای برطرف کردن ایرادها و موانع قانونی درباره موضوعات جهادی و اقتصادی است، ولی متاسفانه دولت هیچ تمایلی برای همکاری با مجلس نشان نمی دهد.

از سوی دیگر با گذشت یازده ماه از سال جاری بهنظر میرسد درک درستی نسبت به جهاد اقتصادی بهوجود نیامده و اقدام چشمگیری از سوی مسئولین انجام نگرفته است بهنحوی که مجلس شورای اسلامی اقدام به تشکیل کمیسیون ویژه جهاد اقتصادی برای محقق شدن تأکیدات مقام معظم رهبری در جلوگیری از استفاده تبلیغاتی و تشریفاتی از این نامگذاری به نتیجه مطلوتی نرسیده است.

 در این میان البته سکوت و عدم توجه عملیاتی توسط قوه مجریه و سایر قوا مبین این مطلب است که این نامگذاری با اولین چالش خود در عدم درک صحیح و باور جدی قوای سهگانه در رأس آنها قوه مجریه روبهرو شده است.

               دستاورد بزرگی در سال جهاد اقتصادی نداشتیم

البته بهنظر میرسد کارکرد‎‎ها نشان از آن دارد که بهجای تمرکز در حوزه اقتصاد، گرایش به مسائل سیاسی و اجتماعی، توان و ظرفیت برخی قوا را در برگرفته است که به خو دی خود قابل تامل است.

همچنین در ادامه، سید ناصر موسوی لارگانی با بیان اینکه ازدولت و مجلس اصولگرا انتظار بیشتری برای تحقق انتظارات مقام معظم رهبری وجود دارد ، تاکید کرد: در سال جهاد اقتصادی متاسفانه دستاورد بزرگ و قابل توجهی را در عرصه اقتصاد شاهد نبوده ایم که نشانگرکوتاهی مسوولین و بی توجهی آنها به اصل موضوع است.  

عضو کمیسیون اقصادی مجلس با تاکید برنامگذاری سه سال متوالی با نامهای اقتصادی از سوی مقام معظم رهبری یادآورشد: متاسفانه بر خلاف تاکیدهای رهبرانقلاب، مسوولین دستاوردهای اقتصادی بزرگی در این سال بدست نیاورده اند که جای بحث بسیاردارد.

همانطور که شاهدیم، مسوولین کشوری همه همت خود را جهت تحقق اهداف سال جهاد اقتصادی بکار نبرده اند تا اهداف اساسی این نام گزاری محقق شود.

            عملکرد دستگاه‌های اجرایی در تحقق جهاداقتصادی محک می‌خورد

البته در این میان افرادی هستند که معتقدند به اهداف سال جهاد اقتصادی بسیار نزدیک شده ایم و جهت تایید حرف های خود به برخی مصوبات مجلس اشاراتی دارند، بنابراین از این میان می توان به صحبت های محسن کوهکن عضو هیات رئیسه مجلس اشاره کرد که معتقد است: بهبود وضعیت رشد اقتصادی کشور٬ بهبود فضای کسب و کار ٬ بالا بردن نرخ ناخالص ملی٬ حل معضل بیکاری و اجرایی شدن سیاست‌های کلی اصل ۴۴از محورهای شعار جهاد اقتصادی است.

 نماینده مردم لنجان در مجلس شورای اسلامی همچنین برگزاری جشنواره جهاد اقتصادی و راه‌اندازی سایت کارآمدی دراردیبهشت‌ماه سال۱۳۹۱را یکی دیگر از برنامه های آتی مجلس برای محقق شدن جهاد اقتصادی در کشوردانست و افزود: هم‌اکنون مجوزهای قانونی برای اجرای جشنواره جهاد اقتصادی اخذ شده است وبا برگزاری این جشنواره در اوایل سال ۹۱نمایی از عملکرد دستگاه‌های اجرایی در سال جهاد اقتصادی ترسیم می شود.

کوهکن با بیان اینکه برگزاری جشنواره جهاد اقتصادی فواید و آثار مثبتی را برای کشور به دنبال دارد، تصریح کرد: برگزاری این گونه جشنواره‌ها به‌طور حتم دستگاه‌ها را به سوی عملکرد خوب و مناسب رهنمون می شود.

لذا با توجه به اقدامات صورت گرفته در سال جهاد اقتصادی از سوی مجلس و دولت ارزیابی این عملکرد به عهده همه کسانی است که این اقدامات را شاهد بوده اند و به سادگی می توانند نسبت به اقدامات صورت گرفته اظهار نظرکنند.

 

پایان پیام

اخبار برگزیده
ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

آخرین اخبار
Powerd By : Tasvirnet