هدر موبایل
1386/06/03 10:19:00
سرویس صحن

مجلس در این هفته الزامات اجرایی سیاست‌های کلی اصل 44 را بررسی می‌کند

گزارش کمیسیون ویژه بررسی الزامات اجرایی سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در مورد لایحه یک فوریتی اجرای این سیاست‌ها در جلسات علنی این هفته مجلس شورای اسلامی مورد بررسی نمایندگان قرار خواهد گرفت.

به گزارش خانه ملت، این لایحه بنابه تقاضای تغییر دستور کاری که در جلسه علنی 28 مرداد به تصویب رسید، در دستور کار این هفته مجلس قرار گرفته است.

جزییات دستورکارهای این هفته نمایندگان به این شرح است:

1- گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون نشانه‌گذاری مواد منفجره پلاستیکی به منظور شناسایی.
(اعاده شده از شورای محترم نگهبان) شماره ثبت 420

2- ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت.
(یک فوریت این لایحه در جلسه علنی مورخ 1/3/1386 به تصویب رسیده است) شماره ثبت 683

3- گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد طرح اصلاح بند (ج) تبصره (15) قانون بودجه سال 1386 کل کشور.
(یک فوریت این طرح در جلسه علنی مورخ 30/2/1386 به تصویب رسید). شماره ثبت 686

4- گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد طرح اجازه ایجاد ردیف مستقل به دولت برای موسسات آموزشی و پژوهشی مصوب شورای گسترش آموزش عالی در بودجه سال 1386.(یک فوریت این طرح در جلسه علنی مورخ 18/2/1386 به تصویب رسیده است). شماره ثبت 671

5- گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه اصلاح قانون دریافت جرائم نقدی از کارفرمایان کارگاه‌های مشمول قانون تامین اجتماعی که ظرف مهلت مقرر نسبت به ارسال صورت مزد و حقوق بیمه شدگان و حق بیمه مربوط اقدام نمی‌نمایند - مصوب 1373 - با اصلاحات بعدی.
(یک فوریت این لایحه در جلسه علنی مورخ 29/11/1385 به تصویب رسیده است). شماره ثبت 654

6- گزارش کمیسیون فرهنگی در مورد لایحه اجازه تصویب اساسنامه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
(یک فوریت این لایحه در جلسه علنی مورخ 23/3/1386 به تصویب رسیده است). شماره ثبت 661

7- گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد لایحه اصلاح ماده واحده قانون اصلاح ماده (1) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران برای مقاوم سازی مدارس بدون استحکام مصوب 1385.
(یک فوریت این لایحه در جلسه علنی مورخ 24/11/1385 به تصویب رسیده است). شماره ثبت 652

8- گزارش کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس در مورد رد طرح الحاق یک تبصره به ماده (29) و اصلاح مواد (39) (در تغییر نام، وظایف و ساختار کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و تلفیق) و (213) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی.
(یک فوریت این طرح در جلسه علنی مورخ 20/3/1386 به تصویب رسیده است). شماره ثبت 703

9- گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در برخی از سازمان‌ها و مجامع بین المللی.
(یک فوریت این لایحه در جلسه علنی مورخ 7/5/1386 به تصویب رسیده است) شماره ثبت 145

10- گزارش کمیسیون عمران در مورد لایحه مدیریت مصرف سوخت در بخش حمل و نقل عمومی برون شهری.
(یک فوریت این لایحه در جلسه علنی مورخ 25/2/1376 به تصویب رسیده است) شماره ثبت 685

11- گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه اصلاح قانون اساسنامه بنیاد شهید انقلاب اسلامی مصوب 1377.
(یک فوریت این لایحه در جلسه علنی مورخ 5/4/1386 به تصویب رسیده است) شماره ثبت 585

12- گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد لایحه اصلاح بند (و) تبصره (4) قانون بودجه سال 1386 کل کشور.
(یک فوریت این لایحه در جلسه علنی مورخ 31/4/1386 به تصویب رسیده است) شماره ثبت 711

13- گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد لایحه حذف بند (و) تبصره (7) قانون بودجه سال 1386 کل کشور.
(یک فوریت این لایحه در جلسه علنی مورخ 16/5/1386 به تصویب رسیده است) شماره ثبت 731

14- گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص عده‌ای از نمایندگان مجلس از سازمان حفاظت محیط زیست.

15- گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در مورد سوال آقای محمدعلی مقنیان نماینده بیجار از وزیر نیرو.

16- گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در مورد سوال خانم عشرت شایق نماینده تبریز، اسکو و آذرشهر از وزیر جهاد کشاورزی.

17- گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در مورد سوال آقای سیدمحمد جعفر سادات موسوی نماینده مبارکه از وزیر نیرو.

18- گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد سوال آقای محمدعلی مقنیان نماینده بیجار از وزیر کشور.

19- گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد سوال آقایان سید احمد آوایی، علی احمدی، محمد دهقانی نقندر و حسن کامران دستجردی نمایندگان محترم دزفول، ممسنی، چناران و طرقبه و اصفهان از وزیر محترم وقت امور خارجه.

20- گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد سوال اقای حشمت الله فلاحت پیشه نماینده محترم اسلام آباد غرب از وزیر محترم امور خارجه.

مقرر گردید در ابتدای جلسات علنی هفته جاری موافقتنامه‌های ذیل که تقاضای تغییر دستور آنها در جلسه علنی مورخ 30/5/1386 به تصویب رسیده است، مطرح شود.

21- گزارش کمیسیون فرهنگی در مورد لایحه موافقتنامه فرهنگی، علمی و آموزشی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی افغانستان. (شماره ثبت: 629)

22- گزارش کمیسیون قضاییه و حقوقی در مورد لایحه موافقتنامه همکاری حقوقی در امور مدنی و کیفری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ارمنستان. (شماره ثبت 698)

23- گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه موافقتنامه تجارت ترجیحی بین کشورهای عضو دی - هشت. (شماره ثبت 603)

24- گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری زیمبابوه. (شماره ثبت 612)

25- گزارش کمیسیون اقتصادی مورد لایحه موافقتنامه کمک مقتابل اداری برای اجرای صحیح قانون گمرکی و جلوگیری و مبارزه با تخلفات گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت کشور قطر.
(شماره ثبت 601)

26- گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره. (شماره ثبت 593)

27- گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه موافقتنامه دو جانبه در زمینه کمک متقابل اداری در امور گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دمکراتیک فدرال اتیوپی.
(شماره ثبت 628)

28- گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری یونان. (شماره ثبت 649)

29- گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت کویت. (شماره ثبت 676)

30- گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه موافقتنامه تجارت ترجیحی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری تونس. (شماره ثبت 677)

31- گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جماهیر عربی مردمی سوسیالیستی عظمای لیبی.
(شماره ثبت 678)

به دلیل عدم فرصت رسیدگی به کلیه موارد در دستور هفتگی، در این جزوه تنها به ذکر 34 مورد بسنده شده است. متذکر می‌گردد 22 مورد دیگر نیز در راستای ماده (102) آیین نامه داخلی در دستور هفتگی قرار دارد.

همچنین سوال کاظم جلالی نماینده شاهرود از وزیر آموزش و پرورش نیز در دستور کار جلسات علنی این هفته مجلس قرار دارد.

گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد تحقیق و تفحص از صنایع خودروسازی و گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد تفریغ بودجه سال 1384 کل کشور دیگر دستورکارهای این هفته نمایندگان می‌باشد.

اخبار برگزیده
ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

آخرین اخبار
Powerd By : Tasvirnet