خبرگزاری خانه ملت

هدر اصلی
1391/04/18 12:48:17
سرویس استان ها
انتقاد مجلسی‌ها درباره توسعه حاشیه نشینی در کلان شهرها:

حاشیه نشینی؛ زلزله ای خاموش

هرگاه سخن از مقوله حاشیه نشینی به میان می آید نباید آسیب های اجتماعی مرتبط با این مساله را نیز از نگاه تیزبینانه خود دور نگه داشت و این در حالی است که حاشیه نشینی عبارت از وضع زندگی تمام کسانی که در جامعه شهری ساکنند ولی از نظر درآمد، بهره‌گیری از امکانات و خدمات در شرایط نامطلوبی به سر می‌برند.
حاشیه نشینی؛ زلزله ای خاموش هرگاه سخن از مقوله حاشیه نشینی به میان می آید نباید آسیب های اجتماعی مرتبط با این مساله را نیز از نگاه تیزبینانه خود دور نگه داشت و این در حالی است که حاشیه نشینی عبارت از وضع زندگی تمام کسانی که در جامعه شهری ساکنند ولی از نظر درآمد، بهره‌گیری از امکانات و خدمات در شرایط نامطلوبی به سر می‌برند. https://cdn.icana.ir/d/019/3591.jpg حاشیه,نشینی؛,زلزله,ای,خاموش Icana

خبرگزاری خانه ملت؛ گروه حوزه انتخابیه؛ حاشیه نشینی به نوعی از زندگی اطلاق می شود که با سه شیوه رایج زندگی یعنی شهری و روستایی و عشایری متفاوت بوده و با ویژگی های اجتماعی و اقتصادی مخصوص به خود که بافت فیزیکی معینی را بوجود آورد با ساکنین بافت اصلی شهر زندگی می کنند و از این رو مدیریت شهری موظف است با درک موقعیت حقوقی خود و با شناخت وضعیت این سکونتگاه ها، بدون پیش زمینه منفی نسبت به این سکونتگاه ها برای بهبود آنها تلاش کند.

گروسی: حاشیه نشینی شهرتهران زلزله خاموش اجتماعی است

نماینده مردم شهریار وملارد در مجلس به خبرگزاری خانه ملت گفت: حاشیه نشینی شهرتهران زلزله خاموش اجتماعی است که اگر بلرزدآسیب های اجتماعی جبران ناپذیر را به بدنه اجتماعی و اقتصادی کشور وارد می کند.

حسین گروسی افزود :حاشیه‌نشینی بر اثر عواملی نظیر گسترش شکاف طبقاتی، رشد بی‌رویه شهرنشینی و مهاجرت روستاییان به شهرهای بزرگ برای زندگی بهتر صورت می‌گیرد.

نماینده مردم شهریار وملارد در مجلس شورای اسلامی ، تصریح کرد : حاشیه‌نشین‌ها اغلب بدون توجه به نیازهای اولیه اجتماعی ساخته شده است و به‌طور حتم تنها راهکاری که می‌تواند این بحران را برطرف کند این است که در زیرساخت‌های این واحدها، باید مطالعه و کارشناسی شود.

وی ادامه داد : مهاجرت یکی از مباحث جمعیت شناختی است که همانند عوامل طبیعی موجب تغییر جمعیت یک منطقه می‌شود وتنها راهکاری که هم اکنون می تواند این مشکل را رفع کند این است که بسترهای اشتغال کارآمد برای این افراد به نحو مطلوبی در جامعه مهیا شود.

نماینده مردم شهریار وملارد در مجلس یاد آورشد: با سرمایه گذاری اقتصادی و عمرانی در مناطق محروم می توان بسیاری از مشکلات اشتغال این مناطق را رفع واز رشد حاشیه نشینی در کلان شهری همچون شهر تهران جلو گیری کرد.

 

حاشیه‌نشینی توسعه ناهمگون اجتماعی است

نماینده مردم بم در مجلسٰ با بیان این که بعد از وقوع زلزله در شهرستان بم، بسترهای حاشیه‌نشینی در این شهرستان فراهم شده است به خبرگزاری خانه ملت گفت: حاشیه‌نشینی توسعه ناهم‌گون اجتماعی است که معضلات اجتماعی را در جامعه افزا یش می‌دهد.

موسی غنضفرآبادی، افزود: بعد از وقوع زلزله در شهرستان بم، بسترهای حاشیه‌نشینی در این شهرستان فراهم شده است.

نماینده مردم بم در مجلس شورای اسلامی افزود: حاشیه‌نشینی یکی از پدیده‌هایی است که اکنون بیشتر شهرهای بزرگ با آن درگیر هستند و در به وجود آمدن این پدیده، عامل اقتصادی اصلی‌ترین عوامل به شمار می‌رود.
وی ادامه داد: حاشیه‌نشینی بر اثر عواملی نظیر گسترش شکاف طبقاتی، رشد بی‌رویه شهرنشینی و مهاجرت روستاییان به شهرهای بزرگ برای زندگی بهتر صورت می‌گیرد.

غضنفرابادی با بیان این که معضلات اجتماعی با رشد حاشیه‌نشینی در جامعه رابطه مستقیم دارد، بیان کرد: واحدهای حاشیه‌نشین‌ها اغلب بدون توجه به نیازهای اولیه اجتماعی ساخته شده است و به‌طور حتم تنها راهکاری که می‌تواند این بحران را برطرف کند این است که در زیرساخت‌های این واحدها، باید مطالعه و کارشناسی شود.

عضو کمیسیون قضایی وحقوقی مجلس با بیان این که حاشیه نشینان به علت‌ ضعف قدرت اقتصادی، وضعیت معیشتی مناسبی ندارند، اظهارٰ امیدواری کرد که دولت می‌تواند با یک برنامه‌ریزی کارآمد و اصولی این بحران را به نحوی مطلوب برطرف کند.

 

قطار حاشیه نشینی متوقف نمی‌شود

نماینده مردم مراغه و عجب شیر در مجلس به خبرگزاری خانه ملت گفت: باید امکانات روستایان را افزایش دهیم تا کمترشاهد مهاجرت آنان به شهرها باشیم و بتوانیم ازگسترش حاشیه نشینی در کلان شهرها جلو گیری کنیم.

مهدی دوات گر افزود: حاشیه‌نشینی بر اثر عواملی نظیر گسترش شکاف طبقاتی، رشد بی‌رویه شهرنشینی و مهاجرت روستاییان به شهرهای بزرگ برای زندگی بهتر صورت می‌گیرد.

نماینده مردم مراغه و عجب شیر در مجلس شورای اسلامی ٰ، تصریح کرد: مهاجرت یکی از مباحث جمعیت شناختی است که همانند عوامل طبیعی موجب تغییر جمعیت یک منطقه می‌شود وتنها راهکاری که هم اکنون می تواند این مشکل را رفع کند این است که بسترهای اشتغال کارآمد برای این افراد به نحو مطلوبی در جامعه مهیا شود.

وی ادامه داد : سرمایه گذاری اقتصادی و عمرانی در مناطق محروم می توان بسیاری از مشکلات اشتغال این مناطق را رفع واز رشد حاشیه نشینی دراطرف کلان شهر ها جلو گیری کرد.

نماینده مردم مراغه وعجب‌ شیر، تصریح کرد: حاشیه‌نشین‌ها اغلب بدون توجه به نیازهای اولیه اجتماعی ساخته شده است و به‌طور حتم تنها راهکاری که می‌تواند این بحران را برطرف کند این است که در زیرساخت‌های این واحدها، باید مطالعه و کارشناسی شود.

وی ادامه داد: مهاجرت یکی از مباحث جمعیت شناختی است که همانند عوامل طبیعی موجب تغییر جمعیت یک منطقه می‌شود وتنها راهکاری که هم اکنون می تواند این مشکل را رفع کند این است که بسترهای اشتغال کارآمد برای این افراد به نحو مطلوبی در جامعه مهیا شود.

داوت گر افزود :واحدهای مسکونی حاشیه‌نشین‌ها از زیرساخت‌های مناسبی برخوردار نیست و این در حالی است که بیشتر ساکنین این واحدهای مسکونی درآمد مالی مناسبی ندارند.

منابع روستایی چاشنی کنترل حاشیه نشینی

نماینده مردم بندرعباس ، قشم و ابوموسی، حاجی آباد و خمیر در مجلس با بیان اینکه نبود اشتغال کار آمد، یکی از دلایل اساسی مهاجرت مردم به کلان شهرها به شمار می آید به خبرگزاری خانه ملت گفت: مهاجرت یکی از مباحث جمعیت شناختی است که همانند عوامل طبیعی موجب تغییر جمعیت یک منطقه می‌شود وتنها راهکاری که هم اکنون می تواند این مشکل را رفع کند این است از منابع طبیعی روستاها استفاده بهینه شود.

ابوالقاسم جراره،افزود: بسیاری از افرادی که به کلان شهرها مهاجرت می‌کنند کشاورز هستند به همین علت اگر امکانات کشاورزی در کشور به نحو قابل توجهی گسترش یابد این مهاجرت‌ها کاهش می یابد.

نماینده مردم بندرعباس ، قشم و ابوموسی، حاجی آباد و خمیر در مجلس شورای اسلامی ، تصریح کرد: حاشیه‌نشینی یکی از پدیده‌هایی است که اکنون برخی از کلان شهرها با آن درگیر هستند و در به وجود آمدن این پدیده، عامل اقتصادی اصلی‌ترین عوامل به شمار می‌رود.

وی ادامه داد : حاشیه نشینی بر اثر عواملی نظیر گسترش شکاف طبقاتی، رشد بی‌رویه شهرنشینی و مهاجرت روستاییان به شهرهای بزرگ برای زندگی بهتر صورت می‌گیرد.

جراره افزود:با توجه به فراهم بودن شرایط کشاورزی در استان، ما نیازمند صنایع تبدیلی هستیم تا با ساخت آن، کشاورزی رونق گرفته و کشاورزان هم افزون‌بر گذشته از دسترنج خود بهره‌مند شوند.

وی تصریح کرد: با سرمایه گذاری اقتصادی و عمرانی در مناطق محروم می توان بسیاری از مشکلات اشتغال این مناطق را رفع و از رشد حاشیه نشینی در کلان شهرهای کشور جلوگیری کرد.
نماینده بندرعباس افزود : توسعه روستاها به عنوان یکی از شاخص های توسعه یافتگی هر کشور، عامل مهمی در توزیع متناسب جمعیت و ایجاد دسترسی مناسب به مراکز جمعیتی، کشاورزی، صنعتی، تجاری، فرهنگی و تفریحی به شمار می رود.

عضو کمیسیون صنایع ومعادن مجلس یاد آور شد : دولت باید با یک برنامه‌ریزی مؤثر در کنترل جمعیت حاشیه‌نشین‌ها صورت گیرد؛ این امر موجب می‌شود که بسیاری از مشکلات بهداشتی و آموزشی و اقتصادی حاشیه‌نشینان حل شود.

حاشیه نشینی درکهگیلویه و بویراحمد رو به افزایش است

نماینده مردم کهگیلویه و بهمئی در مجلس بااشاره به اینکه حاشیه نشینی معضل اصلی درتمام شهرهای کشوراست به خبرگزاری خانه ملت گفت: بعضی از شهرها بخصوص شهرهایی که در حال رشد و توسعه می باشد بخاطر مهاجر پذیربودن این شهرها و عدم امکانات در برخی از روستاها حاشیه نشینی افزایش یافته است.

سید علی محمد بزرگواری افزود: حاشیه نشینی درکهگیلویه و بهمئی ، یاسوج ، گچسرو ده دشت به معضل دردناکی تبدیل شده است.

نماینده مردم کهگیلویه وبویراحمدو بهمئی بیشترین مهاجرتها به‌شهرهای بزرگ را نبود آب آشامیدنی مناسب و وضعیت بد بهداشتی اعلام کرد و اظهارداشت:از معایب حاشیه نشینی می‌توان به اعتیاد ، مواد فروشی اشاره کرد که منجربه ناهنجاری بزهکاری می شود.

عضوکمیسیون کشاورزی،آب ومنابع طبیعی در خصوص راهکار حاشیه نشینی افزود: باید مشکلات روستایان رفع کنیم تا کمترشاهد مهاجرت آنان به شهرها باشیم تابتوان ازگسترش حاشیه نشینی جلو گیری کرد.
 

گزارش از محمد مقدم فر

پایان پیام


 

اخبار برگزیده
ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

آخرین اخبار
Powerd By : Tasvirnet