عید سعید غدیرخم
1392/05/17 17:16:06
سرویس اقتصادی

متن کامل برنامه پیشنهادی محمود واعظی برای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

خبرگزاری خانه ملت متن کامل برنامه پیشنهادی محمود واعظی وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری اطلاعات در دولت یازدهم را که به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است را منتشر کرد.
متن کامل برنامه پیشنهادی محمود واعظی برای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات خبرگزاری خانه ملت متن کامل برنامه پیشنهادی محمود واعظی وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری اطلاعات در دولت یازدهم را که به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است را منتشر کرد. https://cdn.icana.ir/d/019/42761.jpg متن,کامل,برنامه,پیشنهادی,محمود,واعظی,برای,وزارت,ارتباطات,و,فناوری,اطلاعات Icana

به گزارش خبرگزاری خانه ملت؛ متن برنامه پیشنهادی محمود واعظی وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری اطلاعات در دولت یازدهم که به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده به شرح زیر است:

مقدمه

ارتباطات و فناوری اطلاعات از مرحله تاثیرگذاری بر شئونات مختلف زندگی روزمره مردم گذر کرده و به متن زندگی اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی ‌جامعه وارد شده است. زندگی بشر پس از عبور از عصر تولید انبوه و تنوع تولید، اینک وارد عصرارتباطات و فناوری اطلاعات شده است. چارچوب ساختاری این عصر را تولید، ‌پردازش،‌ انتقال، ارزش افزوده و مدیریت ارتباطات و اطلاعات تشکیل می‌دهد و هدف آن ایجاد زیرساختهای دانش و معرفت فردی، گروهی،‌ سازمانی و ملی برای اداره بهتر جامعه می‌باشد. از این‌رو ارتباطات وفناوری اطلاعات را که شامل فناوری‌های به کار گرفته شده در فرایندهای مذکور می‌باشد به عنوان عامل حیاتی و تعیین‌کننده برای جوامع بشری محسوب می‌شود.

ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان فناوری نوین،‌ بنیادین و راهبردی هدف توسعه و نیز زیرساخت توسعه سایر علوم و فناوری‌ها می‌باشد که در افزایش کیفیت زندگی و بهبود رفاه عمومی تاثیر به‌سزایی دارد. اشتغال، درآمدزایی،‌ رسانه‌سازی، تفکرسازی، جریان‌سازی فکری-اجتماعی، امنیت‌زایی، کاهش هزینه‌ها، چابک‌سازی دولت‌ها و مدیریت زمان به عنوان اثرات این فناوری، ساختارهای نوین زندگی مردم را به کلی دگرگون کرده است.

بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات مشتمل بر زیربخش‌های پست، ارتباطات، فناوری اطلاعات، فضایی و صنایع مربوطه است که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان نهاد متولی این بخش، وظیفه کلان سیاستگذاری، هدایت، مدیریت و نظارت را عهده‌دار است.

نود آی‌سی‌تی - اجزای اصلی ساختار کنونیِ کلانِ بخش عبارتند از:

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و فناوری اطلاعات (مرجع تصویب مقررات)، ‌سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی(مجری مصوبات کمیسیون و ایفاکننده نقش نظارتی بخش)، شرکت ارتباطات زیرساخت (تأمین‌کننده شبکه‌های زیرساختی ارتباطات و فناوری اطلاعات)، ‌سازمان فناوری اطلاعات ایران (زیرساخت ارائه خدمات الکترونیکی مبتنی بر فناوری اطلاعات)‌، شرکت‌های پست جمهوری اسلامی ایران،‌ پست بانک و خدمات هوایی پیام (زیرساخت‌های شبکه پستی)، ‌سازمان فضایی ایران(زیرساخت فناوری فضایی)،‌ مرکز تحقیقات مخابرات ایران (پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات-متولی تحقیقات توسعهای و راهبردی بخش) و تأمین‌کنندگان شبکه‌های دسترسی و ارائه خدمات به مشترکین نهایی خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات (اپراتورهای غیردولتی در زیربخش‌های مخابرات و فناوری اطلاعات و اپراتورهای دولتی و غیردولتی در زیربخش پست)،‌ تأمین کنندگان و ارائه‌کنندگان محتواهای مبتنی بر شبکه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات (کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی)‌و مشترکین نهایی خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات (کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی)‌.

نظر به اینکه بخش بزرگی از دوره فعالیت دولت یازدهم، ‌در طول اجرای قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه سپری خواهد شد و باعنایت به لزوم تحقق اهداف مندرج در این برنامه به عنوان گام دوم تحقق سند چشم‌انداز بیست ساله کشور، ‌برنامه‌های مدنظر این وزارت براین مهم متمرکز خواهد بود. از این رو بسته اجرایی بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات که در چارچوب اهداف این قانون تدوین شده است به عنوان برنامه اقدام زیربنایی جهت توسعه اقتصادی،‌ اجتماعی و فرهنگی کشور توسط وزارت متبوع طی دوره 4ساله آتی اجرا خواهد شد.

بر این اساس وضع موجود،‌ چشم‌انداز، چالش‌ها، ‌سیاست‌های کلی،‌ اهداف،‌ راهبردها و برنامه‌های پیشنهادی بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات به شرح ذیل تقدیم می‌گردد:

1- نگاهی به آخرین وضعیت شاخصهای مهم ارتباطات و فناوری اطلاعات در ایران:

1.1. شاخص‌های اقتصادی

یکی از عوامل اصلی و مهم رشد اقتصادی کشورهای درحال توسعه،‌ رشد ارزش افزوده بخش ICTو تاثیر آن در ارتقای بهره‌وری عوامل تولید بوده است. روند رو به رشد سهم ارزش افزوده ICTدر جمهوری اسلامی ایران نشان می‌دهد که طی ده سال گذشته این نسبت از 07/1 درصد به 96/1 درصد رسیده است. (برحسب قیمت‌های ثابت سال 1376)‌. از طرفی میانگین رشد بهره‌وری کل عوامل تولید براساس آخرین آمار سازمان ملی بهره‌وری ایران(1386) در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات 3/29 درصد است که حدود 20 برابر بهره‌وری کل کشور می‌باشد.

از شاخص‌های مهم اقتصادی دیگر در این بخش که یکی از مؤلفه‌های توسعه در ICTهرکشور می‌باشد، نسبت ‌مخارج بخش ICTبه تولید ناخالص داخلی است در ایران، براساس آخرین اطلاعات موجود، سهم مخارج بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات از GDP، 79/4درصد می‌باشد که مقایسه آن با وضعیت این شاخص سایر کشورها نشان از نیاز به توجه ویژه به تأمین منابع و سرمایه‌گذاری‌های لازم در این بخش را دارد. براساس آخرین آمار بانک جهانی در بین کشورهای منطقه، ‌اردن با 05/7 درصد و عربستان با 82/6 درصد و مصر با 78/5 درصد از بالاترین میزان برخوردارند.

1.2. بررسی جایگاه ایران در مجامع بین‌المللی در شاخص‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات و نیز مرور شاخص‌های اختصاصی

نکته قابل توجه وضعیت ایران در مقایسه با وضعیت منطقه و جهان می‌باشد. آمارها نشان می‌دهد که سرعت تغییر وضعیت در جهان و منطقه در مقایسه با سرعت تغییر در دو کشور سوئد و امارات کمتر و یکنواخت‌تر می‌باشد که می‌توان علت آن را حضور مجموع کشورهای ضعیف و قوی در محاسبه این شاخص برای میانگین منطقه و جهان دانست. تغییر این شاخص در کشور امارات بعد از سال 2008 سرعت فزاینده‌ای پیدا نموده است که حکایت از توجه به زیرساخت‌ها، ارتقای سطح آموزشی مردم و تأمین دسترسی بیشتر و مطلوبتر به فضای ارتباطات و فناوری اطلاعات دارد. سوئد و امارات هر دو به ترتیب فاصله زیادی با میانگین جهانی و منطقه‌ای دارند. ارزیابی وضعیت ایران با میانگین منطقه نشان می‌دهد که هر چند در سال 2007 فاصله ایران با میانگین منطقه به کمترین میزان خود رسیده است، اما هیچ گاه ایران نتوانسته است از میانگین منطقه پیشی بگیرد.

2. بررسی و تحلیل شاخص آمادگی الکترونیکی ((EIU[2]

نکته قابل توجه این است که روند رشد در اکثر کشورها سریع نبوده و ایران در مقایسه با منطقه و جهان از وضعیت مطلوب و رشد قابل قبولی در این شاخص برخوردار نبوده است. ارزیابی وضعیت ایران با میانگین منطقه نشان می‌دهد هر چند در سال 2009 فاصله ایران با میانگین منطقه کم شده است، اما این فاصله در سال 2010 افزایش یافته است. ارائه آمار به موقع و دقیق، بررسی زیرشاخص‌ها و انجام سرمایه‌گذاری لازم برای رشد هر کدام و نیز اهمیت قائل شدن برای زیرساخت‌ها و کاربردهای ارتباطات و فناوری اطلاعات می‌تواند جایگاه کشور را در این شاخص تغییر دهد.

3. بررسی و تحلیل شاخص توسعه دولت الکترونیکی ((EGDI[3]

ارزیابی وضعیت ایران با میانگین منطقه و امارات نشان می‌دهد در سال‌های مورد بررسی ایران نتوانسته است از میانگین جهان و منطقه پیشی بگیرد.

1.3. وضع موجود

تعداد مشترکین تلفن ثابت      5/27 میلیون

ضریب نفوذ تلفن ثابت         35%

تعداد مشترکین فعال تلفن همراه               60 میلیون

ضریب نفوذ تلفن همراه                         79%

تعداد کاربران اینترنت                        30 میلیون نفر

ضریب نفوذ کاربران اینترنت                  43%

تعداد خطوط پرسرعت اینترنت              1/4 میلیون پورت

پهنای باند داخل                                 530Gbps

پهنای باند بین‌الملل                              7/71 Gbps

تعداد مرسولات پستی در سال 91            842 میلیون

سرانه مرسولات پستی                          2/11

فیبر نوری                                        50226 کیلومتر

ظرفیت تجهیزات فیبرنوری                     362هزارE1

ظرفیت ترانزیت بین‌الملل                 102STM1

تعداد روستاهای دارای ارتباط             52704

پوشش تلفن همراه جاده‌ها:

اصلی        91%

فرعی        8/92%

ریلی          12/94%

تعداد دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات روستایی                       9854

تعداد حساب‌های پس انداز در پست بانک به ازای هر 1000   نفر       9/95

تعداد ارائه کارت‌های پول الکترونیک در پست بانک                      2288

 2- چالش‌ها

1.  ضرورت تقویت نقش حاکمیتی وزارت ICT

- تعدد مراکز تصمیم‌گیری در بخش و عدم شفافیت قلمروی وظایف و مسئولیت هرکدام

- عدم اجرای صحیح اصل 44 در بخش که منجر به تضعیف حاکمیت و ایجاد انحصار خصوصی در لایه دسترسی گردیده است.

- عدم وجود نقشه راهبردی در زمینه ارتباطات و حوزه فضای مجازی و ارتباطات تلویزیونی در سطح کلان کشور

- نبود قانون جامع ارتباطات و فناوری اطلاعات

- عدم تطبیق ساختار وزارت با وظایف و مسوولیت‌های حاکمیتی تصریح شده در قانون

- انتزاع برخی دستگاه‌های محوری از وزارت متبوع

2. ضرورت سیاستگذاری در ارائه خدمات

- ضعف سیاستگذاری در زمینه ارائه خدمات و کاربردها بر بستر شبکه‌های ارتباطی در کشور

- پایین بودن سطح به کارگیری ارتباطات و فناوری اطلاعات در توسعه همه جانبه کشور

3. بومی‌سازی و حمایت از تولید داخلی

- نبود سیاستگذاری مشخص به منظور حمایت از صنعت و تولیدات داخلی

- افزایش ریسک ایمنی،‌ پایداری و سلامت شبکه‌های ارتباطی کشور با توجه به توسعه شبکه بر مبنای تجهیزات غیربومی

- افزایش شدید واردات کالاهای مصرفی فاوا در سال‌های اخیر و رشد وابستگی

- کاهش نقش بخش خصوصی در صنعت فاوای کشور

- ضعف تشکل‌های صنفی در حوزه صنعت فاوا

4. سرمایه‌گذاری در بخش

- عدم سرمایه‌گذاری از محل درآمد حاصل از خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات برای توسعه بخش پایین بودن سهم فاوا در GDPکشور

- تنزل جایگاه جهانی توسعه فاوا در ایران

3- چشم‌انداز بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات درافق 1404

اهداف سند چشم‌انداز درخصوص ویژگیهای جامعه ایرانی در افق 1404 از جمله از ایران به عنوان کشوری توسعه‌یافته با جایگاه اول اقتصادی،‌ علمی و فناوری در سطح منطقه یاد شده است و نیز بر جنبش نرم‌افزاری و تولید علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی،‌ ارتقای نسبی سطح درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل تأکید گردیده است. باعنایت به این تعریف، در چشم‌انداز بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات در 1404، بر دستیابی به جایگاه ممتاز ارتباطات و فناوری اطلاعات در سطح منطقه با تعامل کارساز، به عنوان نیروی پیش برنده توسعه ملی دانش پایه و فراهم کننده فرصت‌های امن و عادلانه اقتصادی،‌ علمی و فرهنگی برای همه ایرانیان،‌ بر مبنای هویت اسلامی - ایرانی تأکید می‌شود.

4- اهداف بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات

1. توسعه و ارتقای خدمات به شهروندان

- ارتقای ظرفیت شبکه پستی و ساماندهی زیربخش پست

- ایجاد و توسعه شبکه ملی اطلاعات بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه

- مدیریت یکپارچه ارتباطات و فناوری اطلاعات در کشور شامل منابع، فرکانس، شبکه و ...

- گسترش خدمات پایه  ((USO[4]برای نقاط غیربرخوردار

- گسترش خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات در فضای رقابتی

- حمایت از صادرات خدمات فنی مهندسی، نرم‌افزار و تجهیزات

- سیاستگذاری، مدیریت،‌ حمایت و نظارت بر صنعت ICT

- ارتقای بهره‌وری بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات

- توسعه کاربردها و خدمات فضائی مطابق با استانداردهای بین‌المللی

2. ارتقای‌ تحقیق و توسعه

- ارتقای تحقیقات و فناوری بومی با استفاده از مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی و تعامل با مراکز تحقیقاتی سایر کشورها

- افزایش ایمنی، پایداری و سلامت شبکههای ارتباطات و فناوری اطلاعات از طریق بومی سازی تجهیزات سخت افزاری و نرم‌افزاری

- کاهش شکاف دیجیتالی

- همکاری به منظور تقویت پارک‌های ICTدر جهت حمایت از تولید داخلی، بومی سازی و شرکت‌های دانش‌بنیان

- استفاده از توان حداکثری بخش‌های عمومی (غیردولتی)، خصوصی و تعاونی در تامین نیازهای بخش

- دستیابی به علوم، فناوری‌های نوین و بهنگام، زیرساخت‌ها و صنایع پیشرفته فضائی با حداکثر استفاده از توان ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی

3. حضور موثر و فعال در مجامع منطقه‌ای و بین‌المللی

-  توسعه اتصال شبکه‌های ارتباطی کشور با کشور‌های همجوار به منظور تبدیل شدن به ‌هاب منطقه

- توسعه پهنای باند ترانزیت ترافیک بین‌الملل

- فراهم نمودن بستر همکاری با سایر کشورها و مجامع منطقه‌ای و بین‌المللی به منظور دستیابی به موقعیت ممتاز و موثر

5- سیاست‌های کلی بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات

- اصلاح و تقویت ساختار حاکمیتی

- ارائه و گسترش خدمات نوین ارتباطی و فناوری اطلاعات و پستی به آحاد جامعه، به منظور ایجاد تسهیلات در کلیه شئونات روزمره مردم

- حمایت از توسعه فناوری بومی و تولیدکنندگان سخت‌افزار و نرم‌افزار داخل کشور و تقویت نقش بخش خصوصی در صنعت ICTکشور

- استفاده بهینه و مطلوب از فناوری‌های نوین به عنوان نیروی پیش‌برنده توسعه اقتصادی کشور و افزایش سهم ICTدر GDP

- ایجاد محیط امن و مناسب جهت جذب سرمایه‌گذاری و حمایت از بخش خصوصی در حوزه کسب و کار الکترونیکی

- توسعه اشتغال با استفاده از پتانسیل‌های بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات، به ویژه اشتغال درحوزه فضای مجازی و الکترونیکی

- حضور موثر و فعال در سازمانهای منطقه‌ای و بین‌المللی و توسعه همکاریهای آموزشی و تحقیقاتی با سایر کشورها

- ارتقای جایگاه جهانی توسعه فاوا با توجه به معیارهای WSISو ITU

6- راهبردهای بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات

- بازتعریف جایگاه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با توجه به تحولات بخش

- هدایت، توسعه و تامین زیر ساخت‌های ارتباطی و فناوری اطلاعات (مخابراتی، فناوری اطلاعاتی، پستی و فضایی) مورد نیاز بخش‌های دولتی و غیردولتی در سطح کشور و بین‌الملل به صورت یکپارچه، ایمن، پایدار، با کیفیت، مطلوب و روزآمد با رعایت الزامات مدیریت بحران

- تدوین برنامه جامع دولت الکترونیک به منظور اصلاح ساختار اداری و مدیریتی کشور مبتنی بر فناوری‌های نوین اطلاعات و ارتباطات

- ساماندهی و تمرکز مدیریت، هماهنگی، سیاستگذاری، هدایت و نظارت بر بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات

- تمرکز مدیریت، هماهنگی، سیاستگذاری، هدایت، نظارت و حمایت از تولید و صنعت ارتباطات و فناوری اطلاعات

- انحصارزدایی از لایۀ دسترسی شبکه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات

- توسعۀ پژوهش و آموزش علوم و فناوری ارتباطات و فناوری اطلاعات

- حمایت از تولیدکنندگان تجهیزات و نرم‌افزارهای ارتباطی

- گسترش همکاریهای منطقه‌ای و بین‌المللی

- توسعه پژوهش و آموزش علوم و فناوری‌های فضایی

- توسعه صنعت فضایی در طراحی، ساخت، آزمایش، پرتاب و بهره‌برداری از سامانه فضایی (ماهواره، ماهواره‌بر و ایستگاههای زمینی ) و ایجاد زیرساخت‌ها و صنایع مرتبط

- حفظ و توسعه حقوق کشور از منابع فضایی مشترک بین‌المللی شامل موقعیت‌های مداری ثابت، فرکانس و...

- استفاده از ظرفیت‌های الکترونیکی،‌ به منظور افزایش رضایت ذینفعان و ساماندهی اپراتورهای پستی

7- برنامه‌های اجرایی بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات

با توجه به چشم‌انداز، سیاست‌های کلی نظام، قانون برنامه پنجم توسعه و بسته اجرایی بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات، برنامه‌های ذیل جهت اجرا تقدیم می‌شود:

1. توسعه شبکه و زیرساختها از طریق:

- افزایش پهنای باند اینترنت بین‌الملل

- افزایش  پهنای باند شبکه  IPداخلی

- افزایش ظرفیت شبکه انتقال زیرساخت ارتباطات و فناوری اطلاعات

- به‌روزرسانی مستمر کد پستی

- توسعه و تکمیل مراکز داده استانی، ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی

- استقرار سامانه‌های ایمنی زیرساخت ارتباطی و اطلاعاتی

- ایجاد ظرفیت به منظور افزایش تعداد کاربران اینترنت

- افزایش ظرفیت ترانزیت ارتباطات بین‌الملل به منظور کسب سهم مناسب از بازار منطقه

- تهیه طرح جامع استفاده مطلوب از منابع ملی از جمله طیف فرکانس،‌ مدارهای ماهواره‌ای و شماره‌گذاری(Numbering)، دامنه‌ها، ‌IpAdresses، کدپستی و ...

- کسب توانمندی طراحی، ساخت، تست، پرتاب، بهره‌برداری، هدایت و کنترل ماهواره‌های مورد نیاز

2. بهبود کیفیت زندگی شهروندان و توسعه خدمات از طریق

- کاهش زمان سیر مرسولات پستی بین مراکز استان‌ها

- استقرار دولت الکترونیک در بخش

- امکان دسترسی پرسرعت دستگاه‌های اجرایی، کسب و کارها و خانوارها به شبکه ملی اطلاعات

- ایجاد ظرفیت به منظور افزایش تعداد کاربران تلفن همراه و ارائه خدمات ارزش افزوده

- ایجاد ظرفیت به منظور بروزرسانی واگذاری تلفن ثابت و ارائه خدمات ارزش افزوده

- افزایش خدمات الکترونیکی (دولت الکترونیکی، کسب و کار الکترونیکی، سلامت الکترونیکی و فراگیری الکترونیکی و ...)

- افزایش سرانه مرسولات و خدمات نوین پستی

- تکمیل و توسعۀ منطقه ویژه اقتصادی پیام و ایجاد شهرک‌های ICT(ارتباطات و فناوری اطلاعات) در این منطقه و برخی از دیگر مناطق

- تدوین و تنظیم روابط متقابل بین ارائه دهندگان خدمات حوزه  ICT

- ایجاد بستر مناسب برای ارزیابی کیفیت خدمات پستی در استان‌های مختلف کشور

- توسعه خدمات پست بانک در روستاهای کشور و افزایش تعداد خدمات با رویکرد توسعه بانکداری

- اصل 44 قانون اساسی با توجه به اهداف و راهبردها در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات

- ارتقای پروانه‌های صادرشده با توجه به توسعه فناوری‌های نو

3. توسعه ارتباطات روستایی و مناطق محروم از طریق:‌

- فراهم سازی دسترسی کلیه روستاهای کشور به شبکه‌های ارتباطی (USO)

4. ارتقای تحقیق و توسعه فناوری‌های بومی از طریق:

- حمایت از توسعه نرم‌افزارهای بومی

- تدوین بسته‌های استاندارد و ضوابط و مقررات در بخش

- تدوین سندهای مدیریتی، فنی و پژوهشی در بخش

- تعریف و ساخت ماهواره‌های مشترک با سایر کشورها

- تعریف و اجرای پروژه‌های پژوهشی و تحقیقاتی فضایی با مشارکت دانشگاه‌های داخلی و خارجی

- ایجاد آزمایشگاه ملی فضایی

5. تقویت و گسترش ارتباطات و حضور موثر در مجامع بین‌المللی از طریق:

- حضور فعال و موثر در مجامع منطقه‌ای و بین‌المللی به منظور پیشبرد اهداف و دفاع از منافع ملی

- کسب جایگاه مناسب در اتحادیه‌ها  و مجامع منطقه‌ای و بین‌المللی

- ثبت بین‌المللی ایستگاهای رادیویی و موقعیت‌های مداری

- ارتقای جایگاه و موقعیت پست ایران در کشور و جهان و تقویت ارتباطات پستی بین‌المللی و ایجاد‌هاب پستی

بدیهی است پیاده‌سازی سیاست‌ها و راهبردهای پیشنهادی و نیز تحقق اهداف برنامه پنجم توسعه در بخش ICTدر برنامه اجرایی این وزارت می‌باشد.

[1] ITU, Measuring the Information Society, 2012

[2] Economist Intelligence Unit, Digital Economy Ranking, 2010

[3] United Nation, E-Government Survey, 2012

[4] USO: Universal Service Obligation

زندگی نامه

در اول خرداد ماه سال 1331 در یک خانواده مذهبی در خیابان خراسان، جنوب شهر تهران متولد شدم. دوران تحصیل ابتدایی خود را در دبستان اسلامی صادقیه سپری و در سال 1349 دوره دبیرستان را با اخذ دیپلم ریاضی در مدارس میرداماد و مروی پشت سرگذاشتم.

در سال1350 برای ادامه تحصیل به آمریکا عزیمت نمودم و در سال 1355 مدرک کارشناسی خود را از دانشگاه ایالتی ساکرامنتو در رشته مهندسی برق اخذ نموده و سپس در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری در رشته الکترونیک و مخابرات در دانشگاه ایالتی سن حوزه به ادامه تحصیل پرداختم. سپس وارد مقطع دکتری رشته مهندسی مخابرات دانشگاه ایالتی لوئیزیانا شدم که با پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی و با احساس ضرورت خدمت به میهن اسلامی، از اتمام تحصیل و اخذ مدرک دکتری صرفنظر و در اواخر سال 1358 به ایران مراجعت نمودم.

در کل دوران اقامت در آمریکا همواره بخشی از اوقات خود را صرف فعالیت‌های مذهبی و سیاسی نمودم و از ابتدای ورود به کشور به عنوان عضو انجمن اسلامی دانشجویان آمریکا و کانادا فعالیت نمودم و مسئولیت‌های مختلفی در آن انجمن در بخش‌های فرهنگی و تشکیلاتی بر عهده گرفتم. که از آن جمله می‌توان به مسئولیت‌های مختلف در شهر محل تحصیل خود و ایالت کالیفرنیا اشاره نمود. با توجه به شرایط ایران در سال 1357 و نیاز انجمن به بازسازی تشکیلاتی و تغییر ماموریت‌های آن، اینجانب از سوی نشست سراسری به عنوان دبیر تشکیلات انجمن اسلامی دانشجویان آمریکا و کانادا انتخاب شدم. در آن هنگام بود که به همراهی چند نفر از فعالان انجمن اسلامی برای دیدار با حضرت امام(ره) و کمک به بیت ایشان به فرانسه سفر کردیم و مدتی را در نوفل لوشاتو اقامت نمودیم.

پس از مراجعت به کشور در اواخر سال 1358 و در دوران وزارت شهید بزرگوار دکتر قندی، به خانواده بزرگ مخابرات پیوسته و تا سال 1365 در سمت‌های زیر مشغول خدمت بوده‌ام:

—معاون مرکز مایکروویو کشور

—رئیس مرکز مایکروویو کشور

—مدیر کل تلگراف و تلکس

—مدیر کل خدمات تلفن شهری

—معاون مخابراتی وزیر پست و تلگراف و تلفن

—رئیس هیات مدیره و مدیره عامل شرکت مخابرات ایران، از اواسط سال 1360 تا سال 1365

شایان ذکر است که در دوران پر افتخار خدمت خود در مجموعه عظیم مخابرات کشور، نگهداری، توسعه و مهندسی و نیز ارائه خدمات مخابراتی با توجه به اخراج بالغ بر دو هزار نفر از کارشناسان و مدیران آمریکایی از بدنه مخابرات کشور بعد از انقلاب اسلامی، از جمله چالش‌های مهمی بود که در پیش‌رو داشتیم و کوشیدم با تشکیل شورای برنامه‌ریزی مخابرات و استفاده از کارشناسان و مدیران برجسته مخابراتی و اساتید دانشگاهی در شرایط خاص آن زمان به مدیریت آنها بپردازم.

تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی گذار از شبکه موجود آنالوگ به شبکه دیجیتال از اقدامات اساسی این دوره محسوب می‌شود، شرایط ویژه جنگ تحمیلی و فعالیت جریان‌های ضد انقلابی در میحط کار، فعالیت موثر در آن زمان را با دشواری‌های ویژه روبرو کرده بود.

همچنین در دوران فعالیت خود در مخابرات و با توجه به اینکه پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، مستشاران خارجی از کشور خارج شده بودند و بعضی از طرح‌ها و پروژه‌ها که توسط شرکت‌های خارجی در دست اجرا بود ناتمام باقی مانده بود و نیز ضرورت ساماندهی و ساختارسازی بخش مهم و حیاتی ارتباطات کشور، کوشیدم در جهت تکمیل پروژه‌ها و ساماندهی امور، اقدامات لازم و اساسی را به عمل آوردم.

با توجه به علاقه‌ای که به کارهای سیاسی و به ویژه سیاست خارجی داشتم، به نحوی که همواره تحولات منطقه‌ای و جهانی را رصد می‌نمودم، در سال 1365 از دعوت جناب آقای دکتر ولایتی برای همکاری در وزارت امور خارجه استقبال نمودم و در مسئولیت‌های زیر مشغول به خدمت شدم:

-        مشاور وزیر امور خارجه 1365

-        مشاور وزیر و مدیر کل امور اقتصادی 1365-1367

-        رئیس ستاد روابط اقتصادی خارجی 1367-1368

-        معاون سیاسی اروپا- امریکا وزارت امور خارجه 1368-1376

-        معاون اقتصادی وزارت امور خارجه 1376-1378

از اواخر سال 1387در مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان معاون بین الملل و سیاست خارجی مشغول به خدمت شدم که تاکنون به انجام وظیفه و فعالیت‌های پژوهشی و تحقیقاتی اشتغال داشته‌ام.

در همین دوران با کاهش مسئولیت‌های اجرایی، فرصتی حاصل شد که به تحصیل در رشته علوم سیاسی بپردازم و در نتیجه از دانشگاه تهران در مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم سیاسی فارغ التحصیل شدم و در سال 1382 از دانشگاه ورشو در رشته روابط بین الملل مدرک دکترای خود را اخذ نمودم.

نتیجه حاصل از فعالیت‌های علمی- پژوهشی و اجرایی اینجانب 5 جلد کتاب، 34 جلد پژوهشنامه که با همراهی نویسندگان و پژوهشگران ذیربط انجام پذیرفته و بالغ بر 50 مقاله علمی است که در نشریات معتبر داخلی و بین المللی منتشر شده است. همچنین تعداد 19 مقاله علمی به زبان انگلیسی توسط اینجانب به رشته تحریر در آمده که در نشریات مختلف داخلی و خارجی چاپ و مورد استفاده محققین قرار گرفته است.

اخبار برگزیده
ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

آخرین اخبار
Powerd By : Tasvirnet