هدر موبایل
1393/05/13 16:27:03
سرویس سیاسی
نمایندگان درگفت و گو با خانه ملت تاکید کردند؛

نقش بی بدیل مجلس شورای اسلامی در سه دهه انقلاب / لزوم حذف قوانین مزاحم درراستای نظارت کارآمدتر

نمایندگان مجلس در سالگرد صدور فرمان مشروطیت در۱۴ مرداد سال ۱۲۸۵ با بیان اینکه در حال حاضر مجلس در جایگاه اصلی خود قرار دارد و در سه دهه انقلاب تاثیر گذار بوده است به بعضی موانع جهت پویایی بیشتر خانه ملت اشاره کردند
نقش بی بدیل مجلس شورای اسلامی در سه دهه انقلاب / لزوم حذف قوانین مزاحم درراستای نظارت کارآمدتر نمایندگان مجلس در سالگرد صدور فرمان مشروطیت در14 مرداد سال 1285 با بیان اینکه در حال حاضر مجلس در جایگاه اصلی خود قرار دارد و در سه دهه انقلاب تاثیر گذار بوده است به بعضی موانع جهت پویایی بیشتر خانه ملت اشاره کردند https://cdn.icana.ir/d/019/75565.jpg نقش,بی,بدیل,مجلس,شورای,اسلامی,در,سه,دهه,انقلاب,/,لزوم,حذف,,قوانین,مزاحم,درراستای,نظارت,کارآمدتر Icana

گروه سیاسی خبرگزاری; سمانه حسین زاده; به گزارش خبرگزاری خانه ملت، صد وهشت سال از زمانی که مظفرالدین شاه درقصر صاحبقرانیه و برخلاف میل باطنی خود وبا پافشاری فعالان جنبش مشروطه مجبور به امضاء متن فرمان مشروطیت که توسط قوام السلطنه نوشته شده بود می گذرد. بدون تردید صدور فرمان مشروطیت و تشکیل مجلس شورای ملی برگی مهم در تاریخ ایران به حساب می آید ونقش روحانیون پیشرویی مانند آیت الله آخوند خراسانی و شیخ فضل الله نوری که تاثیر مهمی در برانگیختن توده مردم درراستای شکل گیری، پیروزی و تداوم نهضت مشروطه داشتند غیر قابل انکاراست.

طی یک قرن گذشته این نهاد قانون گذار با فراز و فرودهایی روبه رو بوده است، چه آن زمان که به توپ بسته شد و چه پس از پیروزی انقلاب اسلامی که مجلس رکن اصلی قوه مقننه قرار گرفت و به فرموده امام خمینی (ره) مجلس راس امور شد.

اکنون پس ازاین فراز و فرودها نمایندگان مجلس معتقدند که مجلس درحال حاضر در جایگاه قانونی خود حرکت می کند وباید با توجه به تولید بسیاری از قوانین درجلسات متعدد حذف قوانین مزاحم را درراستای نظارت بهتر دردستورکار قرار داد.

ابوذرندیمی درگفت وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری خانه ملت، درباره جایگاه مجلس در کشور گفت: دراولین نگاه به موضوع مشروطه و پارلمان می توان دریافت که ایرانی ها در مقایسه با اکثر ممالک مدعی دررابطه با کسب و احترام به حقوق مردم پیشتاز بودند، همچنین با توجه به بلوغ سیاسی جامعه مواردی چون روش و خروجی انتخابات در طول سال های گذشته رابارها مشاهده کردیم که ازاین جهت بخشی از تکامل دموکراسی درجمهوری اسلامی ایران اجرا شده است.

نماینده مردم لاهیجان و سیاهکل درمجلس شورای اسلامی، ادامه داد: ازسوی دیگر باید اشاره کرد که جمهوری اسلامی ایران تمام ارکان حکومت را به انتخابات واگذار کرده است، به عبارت بهتر مناصب در جمهوری اسلامی با یک یا دو واسطه به طورعمومی به انتخاب مردم وابسته بوده که درجایگاه خود نکته بسیار مهم و با اهمیت می باشد.

وی تصریح کرد: البته طبیعی است که هنوز دستاوردهای دیگری را باید بدست آورد که می تواند تحت عناوینی از انتخابات استانی تا اشکال دیگرسطح نمایندگی را ارتقاء دهد ،چرا که مباحثی نظیر تفکیک قوا و احاله و ارجاع امور روزمره بخشی از موضوعات کنونی مجلس است، از این رو باید تلاش کرد که در جهت تکمیل این دستاورد انتخابات را یا بعد ملی و یا استانی دهیم تا اشتراک نظر بین نمایندگان در مسائل کلان کشور افزایش پیدا کند، بنابراین با چنین رویکردی به نظر می رسد که در تکمیل زنجیره تکامل نیازمند به بازنگری هایی در اساس، شیوه و روش انتخابات از جهت درگیر کردن نمایندگان با امور اساسی و کلان کشور هستیم.

ندیمی درباره میزان اثر گذاری مجلس در موضوعات مختلف، افزود: نگاه قانون اساسی، امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری به مجلس این است که قوه مقننه باید در راس سیاست گذاری ها از جهت تقنین و اجرا باشد، اما ممکن است که این موضوع به دلایل عملی حاصل نشده باشد، به عبارت دیگر در مقاطعی مجلس به جای آنکه پیشتاز باشد به پس روی یا دنباله روی گرفتارشده باشد، ولی واقعیت این است که مجلس به دلیل دو موضوع تقنین و نظارت، شایستگی و جایگاه حقوقی لازم را برای مداخله درهمه تصمیم گیری ها و تصمیم سازی ها را دارا است، از این رو باید تلاش شود که این جایگاه از لحاظ راهنمای عمل و نظارت بر اجرا به گونه تقویت شود که مجلس بتواند در راستای نمایندگی مردم پیشتاز باشد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، گفت: البته دولت باید به عنوان یک مجموعه کارشناسی واقعی به درستی عمل کند، یعنی ارسال اطلاعات به دقت و جامعیت انجام شود تا مجلس بتواند وظیفه کارشناسی را به خوبی انجام دهد، همچنین نمایندگان باید به جای پرداخت به موضوعات جزیی زمان بیشتری را به تقنین و نظارت اختصاص دهند، ازسوی دیگر نظارت باید با استفاده از منابع ، امکانات و تجهیزات به صورت کارآمدترصورت گیرد.

مجلس درجایگاه قانونی خود حرکت می کند

محمدحسین فرهنگی درباره میزان اثرگذاری و جایگاه مجلس با توجه به سالروز صدور فرمان مشروطیت، گفت: مشروطیت اولین اتفاقی بود که درآن حاکمیت مردم جایگزین حاکمیت مستبدان تاریخ شد. درجریان مشروطیت سه گروه نیروهای مذهبی، روشنفکران و مجاهدان فعال بودند که مجاهدان همگرایی عمده ای با نیروهای مذهبی داشتند، ازاین رو باید گفت که درمجالس اولیه از هر سه گروه افرادی به عنوان عضو مجلس حضور داشتند.

نماینده مردم تبریز، آذرشهر واسکو درمجلس شورای اسلامی، ادامه داد: در طول دوران مجلس شورای اسلامی فراز ونشیب های مشاهده می شود، دربرخی ازمقاطع مجلس به معنای واقعی کلمه وجود ندارد و در بسیاری از شرایط تاثیرگذاری قابل توجهی داشته است، ازاین رو در ادوار قبل از سلطنت رضاخانی ، بعد از فروپاشی شاهنشاهی اولیه ، سال های اول پهلوی دوم و سال های پس از پیروزی  انقلاب اسلامی مجلس درجایگاه واقعی خود قرار داشته است، اما دردوران ستم شاهی و در دودوره پهلوی مجلس عملا وجود خارجی نداشته است.

وی درباره میزان اثرگذاری مجلس، افزود: مجلس قوه مجریه و یا قضاییه نیست، مجلس قوه مقننه بوده و دارای یک چهارچوب های مشخص دربخش نظارت است، همواره این اراده از سوی دولت ها برای ایجاد مشکل در وظیفه نظارتی مجلس وجود داشته است که قوه مقننه این وظیفه خود را به درستی انجام ندهد، اما هیچ گاه مجلس در دوره های بعد از انقلاب از این موضوع تمکین نکرده است، ازاین رو درحال حاضر نیز مجلس درجایگاه قانونی خود حرکت می کند.

عضو هیات رئیسه مجلس درخصوص نحوه قانونگذاری درمجلس، گفت: شاید عمده بیشتر مشکلات درساختار آیین نامه داخلی مجلس است که اصلاحات آن دردستور کار روزهای آتی مجلس قرار دارد.

مجلس باید قوانین مزاحم را حذف کند

عبدالرضا مصری با بیان اینکه صدور فرمان مشروطیت یک اتفاق اثرگذار در تاریخ جمهوری اسلامی ایران است، گفت: درطی این مدت مجالس ایران دارای فرازو نشیب های بسیاری بوده است، متاسفانه در دوران سلطنت ستمشاهی مجالس فرمایشی بودند اما بعد ها دیده شد که درهمان مجالس فرمایشی  صداهایی از برخی از افراد به دلیل توجه به حقوق مردم به یادگار مانده است.

نماینده مردم کرمانشاه درمجلس شورای اسلامی، ادامه داد: البته پس از پیروزی انقلاب مجلس شورای اسلامی به طور صد درصد مردمی شکل گرفت و باید تاکید کرد که درمجموع عملکرد قوه مقننه مثبت ارزیابی می‌شود، اما درکنار اینکه مجلس همیشه فعال و پویا بوده است ، مشکلات بسیاری دیده می شود که گاهی به رفع این آنها توجه نمی شود.

وی درباره عمده مشکل مجلس، گفت : متاسفانه تنقیح قوانین درمجلس وجود ندارد، به عبارت بهتر فقط قانون تولید شده و قوانین بی کاربرد و بدون مصرف همچنان دست و پا گیر هستند؛ حتی برخی از این قوانین مزاحم هنوز از لیست حذف نشده و مزاحمت هایی را ایجاد می کنند، بنابراین اگر تنها انباشتی از قوانین تولید شده را داشته باشیم نمی توان به درستی اقدامات لازم را درجهت رشد و شکوفایی در حوزه های مختلف انجام داد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، گفت: بیش از هشت هزار قانون در کشور تولید شده است، اما هیچ وقت تنقیح قوانین برای حذف قانون های مزاحم وجود نداشته، بنابراین باید با نگاهی دوباره به عملکرد مجلس برخی از جلسات علنی و یا غیر علنی را به حذف قوانین مزاحم اختصاص داد؛ حتی مقام معظم رهبری درباره اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی فرمودند که قوانین مزاحم باید حذف شود، اما متاسفانه پس از گذشت 6 ماه هیچ قانونی حذف نشده است./

پایان پیام

اخبار برگزیده
ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

آخرین اخبار
Powerd By : Tasvirnet