هدر موبایل
1394/09/24 13:15:15
سرویس صحن
مظفر در نطق میان دستور:

اصول‌گرایی به معنای بنیادگرایی و اصلاح‌طلبی به معنی کفر پیشگی نیست

معاون نظارت مجلس با بیان اینکه مفهوم اصول‌گرایی به معنای بنیادگرایی، جزم اندیشی و تحجرگرایی نیست، تصریح کرد: مفهوم اصلاح‌طلبی نیز به معنای تجدد گرایی ،انحراف و کفر پیشگی نیست و آنچه که به وجود آمده، برداشت های غلط ورفتارهای نسنجیده برخی از هواداران افراطی دو طیف است که تلقی اشتباه و غلط در جامعه را القاء نموده است.
اصول‌گرایی به معنای بنیادگرایی و اصلاح‌طلبی به معنی کفر پیشگی نیست معاون نظارت مجلس با بیان اینکه مفهوم اصول‌گرایی به معنای بنیادگرایی، جزم اندیشی و تحجرگرایی نیست، تصریح کرد: مفهوم اصلاح‌طلبی نیز به معنای تجدد گرایی ،انحراف و کفر پیشگی نیست و آنچه که به وجود آمده، برداشت های غلط ورفتارهای نسنجیده برخی از هواداران افراطی دو طیف است که تلقی اشتباه و غلط در جامعه را القاء نموده است. https://cdn.icana.ir/d/019/110112.jpg اصول‌گرایی,به,معنای,بنیادگرایی,و,,اصلاح‌طلبی,به,معنی,کفر,پیشگی,نیست Icana

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، حسین مظفر در نشست علنی امروز سه شنبه (24 آذرماه) مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور خود ضمن خواندن فرازی از خطبه 16 نهج‌البلاغه گفت: امام علی(ع) می فرمایند "چپ و راست کمینگاه گمراهی است و راه میانه صراط مستقیم الهی است."؛ افراط و افراط گرایی و تمسک به هیجان گرایی و غوغاسالاری در حوزه رفتاری، از وی‍ژگی‌های مذموم و تنش آفرین می‌باشد که در همه عرصه های سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی ظهور و بروز داشته و موجب بهم‌ریزی آرامش و غبار آلودگی فضای جامعه می گردد.

نماینده مردم تهران ، ری،شمیرانات،اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در ادامه گفت:‌ افراط گرایان با تیره و تار نشان دادن فضای جامعه و قضاوت های دوگم‌اندیشانه و جزم گرایانه صفر و صدی و با ارائه تصویری تک بعدی ، سلیقه ای و غیر واقعی از رویدادها ، عملکردها ، شخصیت ها و داوری های پیش ساخته ،همچنین به وجود آوردن فضای پوپولیستی و عوام گرایی ، همواره مصائب و مشکلات بسیاری در جامعه به وجود آورده‌اند.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تاکید کرد: افراط‌گرایان هزینه های فراوانی را بر ملت و کشورمان تحمیل کرده اند، آنها بدین جهت است که افراط گرایی و غوغاسالاری از سوی صاحبان اندیشه و خرد تقبیح شده و مورد مذمت قرار  می گیرد.

وی تصریح کرذد:آنچه که باید مورد توجه قرار گیرد این است که افراط و افراط گرایی نه مخصوص یک جناح و گروه سیاسی و نه اختصاص به یک مقطع زمانی خاص دارد. خطر آفت افراط گرایی و این بیماری مهلک درمورد همه اندیشه ها و همه جناح ها که از تفکر و مشی خاصی پیروی می کنند ، چه به اسم اصلاح طلب و چه به اسم اصول‌گرا وجود دارد.

این نماینده مجلس نهم گفت: همه اندیشه ها و گروه ها که در حوزه تفکر و اندیشه خاصی بروز و ظهور دارند ؛ حامیان و طرفدارانی  را به خود اختصاص داده اند، در معرض خطر مهلک افراط‌گرایی قرار داشته و از این کج راهه مصون و در امان نمی باشند.

مظفر گفت: احزاب ، گروهها و سیاست ورزانی که مدعی مسلمانی و پرچمداری از ارزش ها می باشند، خواه اصلاح طلب و خواه اصول‌گرا باشند، چاره ای ندارند که بر مشی و سبیل اعتدال قرار گرفته ، همچنین از بروز و رشد بیماری افراط گری در حامیان و هواداران خود جلوگیری نموده  و با نصیحت و آموزش صحیح،تفکر وروش آنان را تعدیل ودر صورت لزوم راه خود را از افراط گرایان جدا سازند.

وی گفت: نکته قابل توجه این است که نفی افراط گرایی و تاکید بر اعتدال هرگز نباید به عنوان ابزار سیاسی و وسیله ای برای طرد یا حمایت از جریان‌های سیاسی تلقی شود، همچنین نباید زشتی افراط گری و سیمای زیبایی اعتدال در قربانگاه منازعات سیاسی مخدوش گردد و با استفاده ابزاری از آنها برای حذف رقیبان به کارگرفته شود.

نماینده مردم تهران ، ری ، شمیرانات ، اسلامشهر و پردیس با بیان این که اعتدال همانند اصول‌گرایی و اصلاح طلبی از مفاهیم مقدس فراجناحی است و مخصوص یک فرد یا جناح خاص نمی باشد، ضمن اظهار تاسف گفت: باید اذعان کرد که بیماری مهلک افراط گرایی در دوره های مختلف و ذیل اندیشه های متفاوت در تاریخ انقلاب اسلامی ما رخ نموده است ، این مساله برای کشوروملت مظلوم ما مشکلات و مصائب عدیده ای را همراه باخسارات زیان بار تحمیل کرده است.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: افراط گرایی در دوره اصلاحات با برداشت غلط برخی از هواداران از مفهوم زیبای اصلاحات واصلاح گری که از ضروریات هراندیشه و تفکر پویا می باشد ، با تاکید افراطی بر تجددگرایی ، واژه اصلاحات و اصلاح طلبی را مترادف با اغتشاش و براندازی تلقی کردند. آنها با زیر سوال بردن ارزش های اصیل انقلاب و به موزه تاریخ سپردن اندیشه های امام عزیز ،همچنین زیر سوال بردن ولایت فقیه که لب اللباب اندیشه آن یگانه دوران بوده آشوب طلبی کردند. این گروه بابرخی استعفاها، تحصن ها،قانون شکنی‌ها،نافرمانی های مدنی ، اردوکشی های خیابانی وده‌ها کج روی و بیانات نسنجیده دیگر ، چهره اصلاح گری و اصلاح طلبی را مخدوش نموده و خسارات جدی را بر مشی اصلاح طلبی وارد کردند.

وی در ادامه گفت: افراط گرایی در حوزه تفکر ، اندیشه و مشی اصول‌گرایی نیز با برداشت های غلط برخی از طرفداران ازمفهوم زیبا و مقدس اصول‌گرایی مواجه‌شده‌است.این رویکرد، واژه اصول‌گرایی را که مملو از آموزه های پویا و حیات‌بخش است و به نقش زمان و مکان و شرایط تاکید ویژه‌ای دارد ، مترادف با جزم انگاری و دگم اندیشی دانسته و با تصلب وتمسک به ظاهرگرایی ،ارائه تصویری غیرواقعی، متحجرانه و خشن از اسلام و انقلاب، احساس تکلیف های فردی و سلیقه ای با حق پنداری خود و استفاده ابزاری از مقدسات برای لعن و تکفیر دیگران و تنگ کردن دایره خودی ها و ده ها برداشت غلط فکری و روش های نامناسب رفتاری ، آسیب های جدی را به اصول‌گرایی وارد ساخته وچهره مخدوشی را از اصول‌گرایی به جامعه ارائه نمودند.

مظفر گفت: برداشت های سلیقه ای و جناحی از عناوین و استفاده ابزاری از مفاهیم زیبا و مقدس باعث گردیده ، علی‌رغم اشتراکات فراوان این دو تفکر در حوزه مفاهیم دارند و با وجود نیاز جدی کشور و انقلاب به این دو تفکر که یکی از آن می بایست بن‌مایه ارزشی و اعتقادی هر مسلمان انقلابی باشد و دیگری باید مشی و روش معتقدان و مدیران برای اداره مطلوب کشور قرار گیرد اما به لحاظ مرزبندی‌های کاذب حزبی و گروهی از این دو تفکر ،امکان هرگونه تعامل وتبادل نظر ، مفاهمه و همکاری بین طرفداران مفاهیم اصلاح‌طلبی واصول‌گرایی ، چه در حوزه های مربوط به شیوه اداره کشور ، از یکدیگر سلب نماید.

وی گفت:مفهوم اصول‌گرایی به معنای بنیادگرایی ، جزم اندیشی وتحجرگرایی نیست، مفهوم اصلاح‌طلبی نیز به معنای تجدد گرایی ،انحراف و کفر پیشگی نیست.آنچه که به وجود آمده ، برداشت های غلط ورفتارهای نسنجیده برخی از هواداران افراطی دو طیف است که طلقی اشتباه و غلط در جامعه راالقاء نموده است.

این نماینده مجلس نهم با تاکید بر گفتمان سازی در جامعه گفت: اگر مفهوم اصول‌گرایی  را به معنای اعتقاد به اصول و مبانی ارزش‌های اسلام ناب ، انقلاب ، شهیدان ،امام(ره) و رهبری عزیزمان در حوزه اندیشه و رفتار بدانیم. اگر مفهوم اصلاح‌طلبی راتوجه به شرایط زمان ومکان با نوآوری واعمال شیوه های نوین برای اداره بهتر کشور در چارچوب اصول و ارزش ها و آرمان‌های اسلام ، انقلاب ،شهیدان ،امام (ره) و مقام معظم رهبری تعریف نمائیم.

وی تصریح کرد:بسیاری از اصول‌گرایان ویژگی اصلاح طلبی دارند و بسیاری از اصول‌گرایان نیز از ویژگی های اصول‌گرایی برخوردار هستند؛ بارهنمودمقام معظم رهبری که فرمودند:"هراصول‌گرایی باید اصلاح‌طلب باشد و هر اصلاح طلبی باید اصول‌گرا باشد." اگرچنین تعریف صحیحی را ارائه دهیم ، واژه اصول‌گرایان واقعی متجلی خواهند شد و با این تعریف است که مرزبندی دقیق و خط کشی شده و غیر منعطف را نمی توان بین این دو مفهوم و طرفداران این دو طیف ترسیم کرد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تاکید کرد: با توجه به شرایط کشور و نیاز جامعه به آرامش ، عقلانیت ومنطق در تصمیم سازی ها و نیاز به مشارکت و تبادل نظر همه دلسوزان ،صاحبان فکر و اندیشه  در عبوردادن کشوراز بحران های پیش‌رو و تنگناهای تحمیلی از سوی دشمنان و بدخواهان، بر نخبگان فکری و سیاسی به ویژه رسانه های جمعی است که با تبیین درست و عقلانی از دو مفهوم اصول‌گرایی و اصلاح‌طلبی با تاکید بر مشترکات وهم‌پوشانی فراوانی که بین این دو مفهوم وجود دارد ، فضای جدیدی را در عرصه حیات سیاسی و اجتماعی کشور به وجود می‌آورد. این موضوع مجموعه کسانی را که دل در گرو اسلام ، انقلاب ،امام(ره) و رهبرفرزانه انقلاب دارند را تحت این دو مفهوم مقدس تجمیع می‌نماید. یکپارچگی  نیروهای انقلاب وحدت وهمدلی جدیدی را حول محورهاو ارزش‌های اسلام ناب ،انقلاب،امام (ره) ورهبرعزیزمان به وجود می آورد.

وی گفت: با عمل در چارچوب مفاهیم اصلاح‌گری واصول‌گرایی ، این دو واژه مقدس را از حصار تنگ تنفر و انزجار هواداران هریک از دو جناح رهایی می‌بخشد. این رویکرد چهره زیباو دلنشین را که از اصلاح‌گری و اصول‌گرایی درمعرض افکار عمومی به ویژه نسل جوان و با نشاط جامعه را به نمایش می گذارد.

پایان پیام

 

 

 

 

اخبار برگزیده
ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

آخرین اخبار
Powerd By : Tasvirnet