ارتحال ملکوتی امام خمینی (ره) بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران
1394/10/01 15:58:00
سرویس فرهنگی
در مراسم تجلیل از پژوهشگران مرکز تحقیقات مجلس مطرح شد:

پژوهش کارآمد و موثر بدون توجه به اخلاق میسر نمی شود

مراسم هفته پژوهش و تجلیل از پژوهشگران مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی با سخنرانی رئیس مرکز تحقیقات اسلامی و رئیس حوزه های علمیه سراسر کشور برگزار شد.
پژوهش کارآمد و موثر بدون توجه به اخلاق میسر نمی شود مراسم هفته پژوهش و تجلیل از پژوهشگران مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی با سخنرانی رئیس مرکز تحقیقات اسلامی و رئیس حوزه های علمیه سراسر کشور برگزار شد. https://cdn.icana.ir/d/019/57924.jpg پژوهش,کارآمد,و,موثر,بدون,توجه,به,اخلاق,میسر,نمی,شود Icana

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، حجت الاسلام و المسلمین احمد مبلغی در مراسم هفته پژوهش و تجلیل از پژوهشگران مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی که امروز (سه شنبه، اول دی ماه) برگزار شد، گفت: پژوهش نیازمند یک کوشش دوباره جهت رونق بخشی در فضای کشور به صورت عام و حوزه های علمیه به صورت خاص است.

رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با اشاره به این که هر جریان، نهاد و حرکت نیازمند شناسایی و بکارگیری اخلاقی متناسب با آن است، گفت: پژوهش نیز به شدت به اخلاق نیازمند است. وی ادامه داد: چنانچه اخلاق ناظر به "فرآیند، شؤون و مراحل پژوهش" تدوین نگردد، پژوهش مسیر درست و سازنده را طی نخواهد کرد.

وی گفت: در گذشته تجربه شیعه منتهی به نوشتن کتاب «آداب المتعلمین» که اخلاق علم آموزی را ارایه می کند، شد و امروزه باید اخلاق پژوهش را تدوین کند.

حجت الاسلام و المسلمین مبلغی افزود: حوزه علمیه در زمینه اخلاق  پژوهش دست به اقدام اساسی بزند، چه آن که بدون استقرار «اخلاق پژوهش» نهاد پژوهش کارآمد نخواهد شد.

وی، احترام به پژوهشگران به ویژه مبدعان، عدم سرقت کالای فکری دیگران، حسن ظن به صاحبان اندیشه، اجتناب از استخدام کلمات غیراخلاقی از سوی یک پژوهشگر نسبت به دیگری، ذکر منابع، عدم رمی صاحب قول دیگر به باطل بودن رأی او از جمله اخلاق پژوهش است.

رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس گفت: درفقه، فقیهان ما عمدتا و نوعا ادب و اخلاق را نسبت به صاحبان اقوال رعایت می کرده اند و نسبت به هم تواضع داشته اند.

حجت الاسلام والمسلمین مبلغی با اشاره به ضرورت ایجاد و تقویت «فرهنگ پژوهش» گفت: برخی از ارزش های فرهنگی مربوط به پژوهش  عبارت است از: «دین مدارانه پژوهیدن»،  «نیاز محورانه پژوهیدن»، «ژرف اندیشانه پژوهیدن»، «نقادانه پژوهیدن» و «کیفیت گرایانه پژوهیدن».

وی ادامه داد: در حوزه های علمیه همیشه نقد به مثابه یک ارزش مورد نظر بوده است و اگر این نگاه های ارزشمدارانه نسبت به نقد وجود نداشت ما در طول تاریخ این همه اندیشه های نو تولید نمی کردیم، فرهنگ نقد گاه تا بدانجا پیش می رفته استکه برخی از شخصیت های صاحب مکتب، شاگردان خود را به حاشیه و تعلیق زدن به آثار خود تشویق می کردند.

حجت الاسلام و المسلمین مبلغی با اشاره به تاکید همواره رهبر معظم انقلاب اسلامی بر دوری جویی از کمیت گرایی و حرکت به سمت کیفیت در تولیدات علمی تاکید، گفت: باید کیفیت گرایی را به مثابه یک ارزش جدی در مجموعه «فرهنگ پژوهش» مطرح کرد تا تضمین های لازم برای آثار نو و مفید فراهم شود.

استاد برجسته حوزه علمیه مدیریت پژوهش را از دیگر ارکان مهم پژهش ذکر کرد و گفت: فقدان مدیریت پژوهش مساوی با هرج و مرج پژوهشی، تداخل کارهای پژوهشی و نبود اطلاعات کافی در اختیار پژوهش و پژوهشگران است.

وی تسهیل فرآیند پژوهش، منظومه ای کردن مراکز پژوهشی و حسن نظارت بر امرپژوهش و ایجاد نهادی برای رصد مسائل مورد ابتلا و نیاز جامعه را از وظایف مدیریت پژوهش ذکر کرد و گفت: آموزش منهای پژوهش برابر با درجا زدن و غیرکارآمدشدن علم است و به جز تکرار مکررات حاصلی در بر نخواهد داشت. وی همچنین گفت: پژوهش نیازمند امکانات و نیروی انسانی کافی است.

حجت الاسلام والمسلمین مبلغی با اشاره به فعالیت های مرکز تحقیقات اسلامی مجلس نیز گفت: مرکز تحقیقات اسلامی مجلس تجربه جدیدی را فراروی حوزه قرار داده است و اندیشه های حوزویان را در مسیر تبدیل به قانون تولید یا استحصال می کند. این تجربه به ما می گوید نباید اندیشه را به گونه ای تولید کنیم که برای اجرایی شدن و عملی شدن به اتاق انتظار برود بلکه باید به سمت حضور دادن به اندیشه در قانون حرکت کنیم.

وی ادامه داد: این مرکز آمده است تا از تزریق "داروهای فکری و معرفتی" در مرحله بعد از مرگ سهراب جلوگیری کند و بستر راه یافتن اندیشه های فقهی حوزویان، مراجع عظام تقلید، علما و حقوقدانان و متفکران را به قانون در کوتاه ترین زمان های ممکن با مکانیزم های علمی و خاص فراهم آورد.

حجت الاسلام والسلمین مبلغی با اشاره به این که ظهور مدارس و مکاتب فقهی درون فقه شیعه، گواهی بر وجود پژوهش های دقیق، قوی و نیرومند شکل گرفته در گذر تاریخ و بستر زمان است، گفت: بعد از انقلاب اسلامی فضای مناسبی برای پژوهش های عمیق ایجاد شده است به گونه ای که حوزه های علمیه در نسبت با گذشته خود و دیگر حوزه های علمیه شیعه در سایر کشورهای اسلامی، از رشد قابل توجه ای برخوردار بوده و غیرقابل مقایسه می باشد.

رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس خاطرنشان کرد: حوزه های علمیه ما امروز واجد درون مایه های فراوان، معلومات در خور توجه و قدرت رصد و حساسیت نسبت به موضوعات مختلف جامعه برخوردار است، هر چند فاصله وضع موجود با وضع مطلوب زیاد است.

 

آیت الله حسینی بوشهری: نوگریزی و روی آوردن به موضوعات کهنه از آسیب های پژوهش است 

آیت الله سید هاشم حسینی بوشهری روز سه شنبه در مراسم هفته پژوهش و تجلیل از پژوهشگران برتر مرکز تحقیقات اسلامی مجلس افزود: متاسفانه پژوهش در حوزه ها و مراکز علمی ما آنگونه که باید جایگاه لازم را پیدا نکرده و سمت و سوها بیشتر به سمت آموزش است.

رئیس حوزه های علمیه سراسر کشور کم توجهی به نیازسنجی در انتخاب موضوعات پژوهشی، پراختن صرف به مباحث نظری و بی توجهی به مباحث کاربردی، سطحی نگری و عدم تعمق در پژوهش، شخص محوری و تمایل به کار فردی به جای گروهی، عدم رعایت اخلاق حرفه ای، نوگریزی در مساله پژوهش و روی آودن به پژوهش های کهنه و تکراری را از آسیب های فراروی پژوهشگران ذکر کرد.

وی با اشاره به بایسته های پژوهش های معاصر گفت: پژوهش در حوزه های علمیه همزاد با تحصیل و تدریس بوده است و این همه آثار گرانبهای هزار ساله حوزه علمیه و کتابخانه های سرشار از کتاب های ارزشمند محققان و چهر های شاخص علمی، نشانه تلاش عظیم مفسران، محققان ،متکلمان و فیلسوفان بزرگ شیعه در عرصه پژوهش بوده است.

آیت الله حسینی بوشهری خاطرنشان کرد: ما در عین حال که از کار گذشتگان تکریم و تجلیل می کنیم نباید تنها به آنها بسنده کرد و به شرایط و نیاز امروز جامعه فکر کنیم.

نماینده مردم بوشهر در مجلس خبرگان رهبری ادامه داد: گذشتگان چراغ های فروزان در مسیر آینده ما بوده و چگونگی کار و پژوهش را به ما یاد دادند ونسل آینده از ما چیزهای دیگری را مطالبه می کند.

امام جمعه مردم بوشهر در ادامه تصریح کرد: نسل آینده باید مطالب قابل توجهی از ما برای ارائه داشته باشد و بنابراین مسائل آموزشی ما باید به صورت بنیادین متحول شود، نگاه آموزش محوری در مراکز علمی ما، بزرگترین لطمه را به پژوهش وارد می کند.

وی خاطرنشان کرد: پژوهش در حوزه ها و مراکز علمی ما آن جایگاه لازم را پیدا نکرده است وگاهی احساس می شود حوزه ودانشگاه تنها اموزش است و پژوهش جایگاه چندانی ندارد.

آیت الله حسینی بوشهری گفت: ما در کتاب های درسی نیاز به تغییر و تحول جدی داریم که سمت و سوی آنها حال پژوهشی پیدا کند، پژوهش انسان را در مسیر دست یابی به حقیت سوق می دهد، بنابراین آموزش ما، هم باید پژوهش محور باشد هم در شیوه ارائه و متون درسی تغییراساسی ایجاد کنیم.

استاد حوزه علمیه قم ادامه داد: اگر کسانی نسبت به پژوهش بیگانه باشند، حتی برای مراجعه به یک منبع و مرجع علمی هم مشکل پیدا می کنند، استادی که در عرصه کار پژوهشی، ورود نداشته باشد، خروجی تدریس وی یک انسان پژوهشگر و کنجکاو نیست، کسی که خود پژوهشی نیست نمی تواند شاگردان پژوهشگر پرورش دهد.

وی ادامه داد: استادان ما در حوزه و دانشگاه باید در عرصه پژوهش ورود بیشتری پیدا کنند، شاخصه توسعه هر جامعه، از رهگذر کار پژوهش است و پژوهش از ملاک های رشد و توسعه یافتگی هر جامعه می باشد.

آیت الله حسینی بوشهری بیان داشت: شهید مطهری هم در بخش پژوهش و هم آموزش فعال بودند ودر بحث های علمی و آموزشی با منطق و شیوه روشمند پژوهش وارد می شدند.

وی خاطرنشان کرد: پراختن صرف به مباحث نظری و بی توجهی به مباحث کاربردی از مشکلات دیگر پژوهش است، برخی نویسندگان و پژوهشگران ما زیاد می نویسند و گاهی یک ماه، چند کتاب چاپ می شود ولی عمقی نیست.

رئیس حوزه های علمیه سراسر کشور ادامه داد: شخص محوری و تمایل به کار فردی به جای کار گروهی از آسیب های ما می باشد، کارهای جمعی همیشه از اتقان و قدرت بیشتری برخوردار هستند و باید از خرد جمعی برای کارهای پژوهشی استفاده کرد.

وی با انتقاد از عدم رعایت اخلاق حرفه ای در پژوهش نیز گفت: مسائل و قضایایی در این زمینه شنیده شده است که قابل اشاره نیست واینها داستان و قصه پرغصه ای است که باید برای آن سوگنامه نوشته شود.

آیت الله حسینی بوشهری ادامه داد: شتاب زدگی در تحقیق و ضعف روحیه نقد پذیری از دیگر آفت های پژوهش است، باید اشکالات یک اثر قبل از انتشار توسط افراد تیزبین حوزه رصد و تا این اثر بدون اشکال ارائه شود.

وی گفت: عدم هماهنگی و اطلاع رسانی میان مراکز پژوهشی، موازی کاری، عدم همکاری با یکدیگر، عدم هماهنگی در سبک راهبردها و مواضع کلان از مشکلات عمده مراکز پژوهشی است.

وی ادامه داد: مهمترین مشکل در مراکز پژوهشی، توسعه یافتگی بدون ضابطه است که بر اساس مدل و نیاز خاص توسعه پیدا نکردند.

آیت الله حسینی بوشهری خاطرنشان کرد: عدم هماهنگی در سطح شیوه ها و روش ها نیز از آسیب های دین مراکز است، من پیشنهاد یک نمایشگاه دادم که مراکز پژوهشی آثار خود را ارائه و جلو دوباره کاری های گرفته شود، پاسخگویی به نیازهای حوزه و دانشگاه و جامعه و نظام اسلامی و جهان اسلام نیاز تقسیم کار و تلاش های زیاد است.

وی با اشاره به تاسیس مرکز تخقیات اسلامی مجلس شورای اسلامی گفت: تاسیس مرکز در قم کار ارزشمندی است و حوزیان باید از این فرصت پیش آمده برای ارائه نظرات و دیدگاه های خود در عرصه مباحث فقهی و تبدیل آن به قانون استفاده کند و از این بستر و فصای مناسب برای گنجاندن دیدگاه عالمان و فرهیختگان حوزوی در عرضه قانونگذاری استفاده کرد.

رئیس حوزه های علمیه سراسر کشور در پایان خاطرنشان کرد: مرکز تحقیقات اسلامی مجلس هر چه در آغاز راه است ولی ما امید وآینده روشنی را برای این مرکز داریم.

به گزارش خانه ملت،در این مراسم ازپژوهشگران برتر مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی تجلیل شد./

پایان پیام

اخبار برگزیده
ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

آخرین اخبار
Powerd By : Tasvirnet