هدر اصلی
1395/03/28 10:50:52
سرویس سیاسی
امیدوار رضایی در گفت و گواختصاصی با خانه ملت:

تشریح برنامه های معاونت قوانین در مجلس دهم/در نظرگرفتن40 کد با اولویت اقتصاد مقاومتی در زمینه تنقیح قوانین

امیدوار رضایی در تشریح برنامه های معاونت قوانین در مجلس دهم از در نظرگرفتن۴۰ کد با اولویت اقتصاد مقاومتی در زمینه تنقیح قوانین خبرداد.
تشریح برنامه های معاونت قوانین در مجلس دهم/در نظرگرفتن40 کد با اولویت اقتصاد مقاومتی در زمینه تنقیح قوانین امیدوار رضایی در تشریح برنامه های معاونت قوانین در مجلس دهم از در نظرگرفتن40 کد با اولویت اقتصاد مقاومتی در زمینه تنقیح قوانین خبرداد. https://cdn.icana.ir/d/019/122173.jpg تشریح,برنامه,های,معاونت,قوانین,در,مجلس,دهم/در,نظرگرفتن40,کد,با,اولویت,اقتصاد,مقاومتی,در,زمینه,تنقیح,قوانین Icana

امیدوار رضایی در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت در این باره که مجالس به سمت تعدد قانون گذاری رفته و همین امر باعث انتقادات زیاد به پارلمان شده است، گفت: این حرف هم درست است و هم غلط. از این لحاظ درست است که در کشور قوانین را مستقل از هم تصویب می کنیم و قانون را برای اصلاح قانون جامع در نظر نمی گیریم.

وی ادامه داد: این در حالی است که در دنیا از طریق تنقیح قوانین به قوانین جامع رسیدند و بر اساس کدهای موجود اگر بخواهند نقصی در قانون جامع را اصلاح کنند، بندی از قانون را اصلاح می کنند، نه اینکه قانون جدید و مستقلی تصویب کنند.

در کشور ما قانون روی قانون می آید/ تصویب قوانین در کشور مستقل و کمتر تصویب جامع قوانین را داریم

معاون قوانین مجلس شورای اسلامی گفت: با این حال در مجلس ما طرح ها و لوایحی می آید که هر کدام بعد از تصویب مستقل می شوند، در حالی که درباره همان موضوع 100 قانون دیگر در گذشته داشته ایم. به عبارتی قانون روی قانون می آید نه اینکه قانونی در دل قانون اصلاح شود. از نظر علمی در دنیا قوانین جامع داریم که در دل آن، موارد اصلاح می شود.

وی در ادامه توضیح داد: قوانین جامع مانند کتابخانه ای است که ردیف ها و موضوعات آن مشخص شده و  اگر بخواهند ردیفی از آن را اصلاح کنند در همان چارچوب قانون جامع، به صورت موردی جایگزین و به روز می شود.

رضایی در دفاع از قانون گذاری در کشور گفت: از طرفی، قانون در کشور کم داریم چرا که تعداد بسیار زیادی سیاست کلی داریم که در 30 یا 40 سال پیش این سیاست ها وجود نداشت. طبق اصل 110 قانون اساسی، سیاست های کلی تصویب می شود و همه قوا موظف هستند بر اساس آن عمل کند و مجلس هم باید طبق این سیاست ها قوانین مورد نیاز را تصویب کند. الان سیاست های کلی  را داریم اما قوانین مورد نیاز آن وجود ندارد.

اکثر سیاست های کلان کشور به دلیل عدم وجود قانون مناسب اجرایی نشده است

وی با بیان اینکه اکثر سیاست های کلان به دلیل عدم قانون اجرایی نشده است، به نمونه ای از آن اشاره نموده و توضیح دادند: در بند 3 سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بحث رقابت استان ها و مناطق مطرح شده است که برای اجرای آن اول باید بستر حقوقی و قانونی را فراهم کنیم تا دولت مجوز برای این کار راداشته باشد.

رضایی همچنین تاکید کرد:قبلا این اختیار به وزیر داده شده بود و اکنون می خواهیم بر اساس این سیاست  اختیارها را به استانداران نیز بدهیم بنابراین نیاز به ریل گذاری جدید هستیم.

معاون قوانین مجلس در ادامه افزودند : اصل 52 قانون اساسی صراحت دارد که قانون بودجه کل کشور به ترتیبی که در قانون مقرر می شود  توسط دولت تهیه می شود. معنی این عبارت این است که قانونی باید در خصوص بودجه تنظیم و تصویب کنیم تا دولت بر اساس آن بودجه را به مجلس بدهد و قوه مقننه هم منطبق بر همین قانون برای ارقام بودجه تصمیم گیری کند.

نخستین گام برای کوچک کردن دولت و کاهش بوروکراسی اداری تصویب قوانین مناسب این موضوع است

رضایی با بیان اینکه سیاست های کلی در موضوعات مختلف از جمله سلامت و امور اداری وجود دارد به موضوع امور اداری پرداخت و گفت: در حال حاضر بروکراسی اداری بر اساس قانون وجود دارد اما قرار بود دولت کوچک و سیستم اداری کم شود و تسهیلات مقررات اداری داشته باشیم که برای این کار ابتدا باید قوانین آن را بر اساس سیاست ها تنظیم کنیم.

وی تاکید کرد: بنابراین هم قانون بر اساس سیاست های کلی کم داریم و هم قوانین و احکام بسیار در یک موضوع خاص. تعدد قوانین  فضا را برای فساد باز می کند و این موضوع هم مردم و هم مجری ها را سر درگم می کند.

تنقیح قوانین به کمک کم کردن قوانین متعدد و یکسان می آید/معطل ماندن اجرای قانون تنقیح قوانین توسط دولت و قوه قضاییه از سال 1350

رضایی با بیان اینکه تنقیح قوانین به کمک کم کردن قوانین متعدد و یکسان می آید، توضیح داد:  قانون تدوین و تنقیح قوانین سال1350 تصویب شد و دولت مکلف شده بود قوانین مغایر، متناقض و معارض یکدیگر را مشخص و به کمیسیون دادگستری قبل از انقلاب بدهد این قانون حتی بعد از انقلاب تا سال 89 اجرایی نشد تا اینکه مجلس در سال 89 قانونی جدید تصویب کرد که تدوین و تنقیح قوانین با مسئولیت مجلس و تصدی گری دولت و قوه قضاییه انجام شود.

وی ادامه داد: بنابر این قانون دولت و قوه قضاییه مکلف شدند قوانین خود را احصا، جمع بندی کنند و قوانینی که با هم در تعارض هستند را مشخص کنند و یکی از قوانینی که به روز است را انتخاب کنند و مابقی را برای حذف به معاونین قوانین پیشنهاد حذف دهند، اما این کار صورت نگرفت.

اقدام مناسب مجلس در کاهش قوانین مالیاتی از 779 حکم قانونی به 103 قانون

رضایی با بیان اینکه در نهایت مجلس وارد میدان تنقیح و کوچک کردن قوانین آمد، گفت: در نهایت معاونت قوانین، با حمایت رئیس مجلس و دستگاه های دیگر از جمله معاونت اجرایی که کار پشتیبانی و بودجه را تامین می کند، کارگروه هایی از دانشگاه ها و کارشناسان دولت در نظر گرفت و تنقیح قوانین را آغاز کرد.

وی به نمونه اخیر تنقیح قوانین اشاره کرد و ادامه داد: در زمینه قوانین مالیاتی حدود 779 حکم قانونی داریم که مردم و سرمایه گذار را با مشکل مواجه کرده بود، در معاونت قوانین بر روی این قانون کار شد تا در نهایت به   103 قانون رسیدیم، در مجلس پیشنهاد حذف قوانین مازاد داده شد تا بقیه قوانین مدنظر و مناسب در قابل کتابچه مجموع قوانین مربوط به مالیت چاپ و در اختیار مردم و مجریان قرار بگیرد.

به گفته معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی، این معاونت در زمینه های سرمایه گذاری، بانک ها و مسائل قضایی نیز فعالیت دارند تا قوانین مازاد حذف و در جاهایی که کمبود قانون داریم مجلس و دولت قانون لازم را طراحی کنند.

مجلس ششم رکوردار تصویب کمی قوانین/ارزیابی نباید فقط بر اساس تعداد قوانین مصوب باشد

رضایی در ادامه دوران قانون گذاری در کشور را ارزیابی کرد و گفت: اگر معیار مقایسه و برتری مجالس را تعداد قانون در نظر بگیریم، کار درستی صورت نگرفته است اما مجلس ششم با 398 قانون بیشترین تولید قانون را داشته و مجلس نهم با 195 قانون، کمترین دوره قانون گذاری بود.از نظر کیفی باید بررسی قوانین تصویب شده را احصا و امتیازبندی کنیم که کار ساده و راحتی نیست با این حال و به طور کلی همه مجالس نکات مثبت و قوانین خوب داشته و هم عملکرد منفی.

وی تاکید کرد: یکی نکات منفی همه مجالس عدم تنقیح قوانین بود. طرح و لایحه تصویب می شد اما نمایندگان قوانین قبل از آن را تعیین تکلیف نمی کردند، طرح یا لایحه جدید بسیار خوب و مناسب بود اما به دلیل داشتن قوانین مختلف در یک موضوع زمینه فساد فراهم شده است که باید برای رفع آن دست به تنقیح قوانین بزنیم.

تشریح ابعاد نقش دولت ها در قانون گذاری/پیگیری مسائل کشور از طریق لایحه مناسب تر است

رضایی به نقش دولت ها در قانون گذاری اشاره کرد و گفت: دولت در قانون گذاری نقش اساسی دارد، درست است قانون گذار مجلس است اما اعتقاد داریم، اساس قانون گذاری لایحه و پیشنهاد دولت است. زیرا دولت و قوه قضاییه خط مقدم حکومت هستند و در موارد استثنا طرح از طرف مجلس مطرح می شود، اگر دولت کار خود را انجام ندهد مجلس به صورت غیرعادی وارد می شود و طرح می دهد.

معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: در قانون تاکید شده که لایحه در اولویت است، چرا که بدنه کارشناسی در قوه قضاییه و دولت قرار دارد و تصمیم گیر و قانون گذار مجلس است. قوه ای که حق رای دارد و برای سایر قوا تصمیم گیری می کند، مجلس است اما کار کارشناسی و پیشنهادهای علمی و اساسی با دوستان دولت و قوه قضاییه است که با مشکلات در اجرای قوانین درگیر هستند و لازم می دانیم این نکات به قوه مقننه منعکس شود.

رضایی با انتقاد از دولت ها در زمینه پشتیبانی های لازم ادامه داد:  دولت ها  به خوبی مجالس را پشتیبانی نکردند و اطلاعات و نکات لازم به نمایندگان داده نشد تا در نهایت مجلس با همکاری آنها موضوعی را جمع بندی و تصمیم گیری کند.

قانون برای دولت ها به حاشیه رفته است

وی در ادامه دولت ها را در زمینه همکاری با مجالس مقایسه کرد و گفت: همه مجلسی ها و دولتی ها دلسوز بودند، و دوست داشتند کار کنند، اشکال عمده همه دولت ها این بود که قانون برای آنها به حاشیه رفته بود. در بررسی های انجام شده مشخص شد دولت ها در اجرای جدی و صحیح قوانین مشکل دارند، عدم آگاهی و شناخت درست قوانین در سیستم اجرایی وجود دارد، وجود قوانین متعدد و عدم تصمیم گیری برای انتخاب قانون درست  از دیگر مشکلات دولت ها است.

رضایی اعتقاد دارد اگر معاون وزیری به قوانین مسلط باشند اطرافیانشان کمتر آنها را تحت تاثیر قرار می دهند و به جهت خاصی هدایت می کنند.

نقش صدا و سیما در راستای اطلاع رسانی برای آگاهی جامعه از قوانین

معاونت قوانین تاکید کرد: عدم آگاهی به قوانین در بین مردم و مسئولان قابل لمس است، باید در اطلاع رسانی کار بیشتری صورت گیرد، صدا و سیما می تواند در این زمینه نقش موثرتری داشته باشد. رئیس مجلس هم در دیدار با رئیس جدید صدا و سیما تاکید داشتند که باید قوانین به درستی و با زبان مردم به آنها منعکس شود تا مردم بدانند بر اساس قانونی که حقشان است، دقیقا چه حق و حقوقی دارند.

وی ادامه داد: قوانین تاثیر مستقیمی بر تمام ابعاد زندگی مردم دارد چرا که قوانین از طریق قضات و مجریان بر مردم اعمال می شود. نباید از مردم توقع داشته باشیم بدون آگاهی از قوانین، قانون برای آنها اجرا کنیم این نشان از بی عدالتی و ضعف مسئولان است که همه باید با هم و مخصوصا رسانه ها قانون را درست به آگاهی مردم برسانیم.

برنامه های معاونت قوانین در مجلس دهم

رضایی در ادامه به اولویت های معاونت قوانین مجلس در دوره دهم پرداخت و گفت: در مجلس دهم اولویت جدی ما تنقیح قوانین و به ثمر رساندن آن است. چرا که برای اولین بار در طول 110 سال قانون گذاری اولین بار است که تنقیح قانون وارد صحن علنی می شود، کار بزرگ و تاریخی خواهد بود.

وی ادامه داد: اولویت بعدی معاونت قوانین این خواهد بود که قوانین مطرح در مجلس با سیاست های کلی منطبق شود، اولویت سوم معاونت قوانینن بعد از تعیین استراتژیک مجلس دهم و ابلاغ آن برنامه ریزی می شود.

در نظرگرفتن40 کد با اولویت اقتصاد مقاومتی در زمینه تنقیح قوانین

رضایی تطبیق ساختار معاونت قوانین بر اساس وظایف قانونی محوله را اولویت دیگر این بخش مجلس عنوان کرد و گفت: وظایف سنگینی بر عهده معاونت قوانین گذاشته شده، بدون اینکه ساختاری برای آن در نظر گرفته شده باشد. قانون تشکیل سازمان تنقیح وتدوین قوانین و مقررات کشور حذف شده و مسئولیت آن بر عهده معاونت قوانین مجلس سپرده شده است ولی ساختار و امکانات لازم واگذار نشده است. لذا باید به کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی پیشنهاد شده تا ساختار معاونت قوانین متناسب با وظایف محوله شکل بگیرد.

معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بعد از تنقیح قانون مالیاتی باید منتظر تنقیح قوانین دیگر بود، توضیح داد: برای تنقیح قوانین 40 کد با اولویت اقتصاد مقاومتی و تاکیدات مقام معظم رهبری در نظر گرفته شده است که با کارگروه های مختلف دانشگاهی، نخبگان، مراکز علمی و با کمک دولت موضوعات را پیگیر هستیم و هر کدام به مرحله نهایی برسد برای تصویب به صحن علنی ارسال خواهد شد./

پایان پیام

اخبار برگزیده
ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

آخرین اخبار
Powerd By : Tasvirnet