انتخابات ریاست جمهوری
1388/02/27 10:52:00
سرویس صحن
با تصمیم گیری نمایندگان درباره مواد باقیمانده

بررسی طرح ایمنی زیستی پایان یافت

**بررسی طرح ایمنی زیستی جمهوری اسلامی ایران در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی به پایان رسید.

به گزارش خبرنگار خانه ملت، براساس مصوبه امروز مجلس کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که قصد واردات، صادرات و یا حمل و نقل فرامرزی موجودات زنده تغییر شکل یافته ژنتیکی موضوع این قانون را دارند موظف شدند که اطلاعات مورد نیاز مستندات علمی ارزیابی مخاطرات احتمالی براساس مفاد پروتکل ایمنی زیستی کارتاهنا را به دستگاه‌های اجرایی مرتبط در این قانون  ارائه و مجوز لازم را دریافت نمایند.

همچنین شرایط لازم از نظر بسته بندی و حمل و نقل و برچسب گذاری را رعایت نمایند. شرایط بسته بندی و برجسب گذاری و حمل و نقل فرامرزی توسط شورای ملی ایمنی زیستی ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون تعریف می‌شود.

در صورتی که موجود زنده تغییر شکل یافته برای مقاصد پژوهشی در محدوده محصور باشد ماهیت موضوع به روشنی تعریف و نشانی و هویت گیرنده و فرستند آن دقیقا مشخص شده باشد.

همچنین براساس مصوبه امروز مجلس کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی دارای مجوز فعالیت در زمینه فناوری زیستی جدید موظف هستند قبل از هرگونه رهاسازی موجودات زنده تغیر شکل یافته ژنتیکی، ضمن تهیه شناسنامه موجود زنده مزبور، مستندات ارزیابی مخاطرات احتمالی زیست محیطی آن را نیز تهیه و به دستگاه اجرایی ذی‌ربط موضوع ماده 3 این قانون ارائه نمایند. دستگاه اجرایی ذی‌ربط نیز مکلف است حداکثر تا سه ماه پس از دریافت مستندات، نظر خود را مبنی بر تایید و یا عدم تایید، به صورت کتبی به اطلاع شخص یا اشخاص متقاضی برساند. عدم تایید دستگاه اجرایی باید کافی و مستند به دلایل علمی باشد.

همچنین اطلاعات و فعالیت‌های اشخاص حقیقی و حقوقی متقاضی دریافت مجوز و یا دارای مجوز از دستگاه اجرایی ذی‌صلاح این قانون به جز موارد نام و آدرس متقاضی، توصیف کلی موجود یا موجودات زنده تغییر شکل یافته ژنتیکی، خلاصه‌ای از ارزیابی مخاطرات احتمالی، تمامی روش‌ها و طرح‌های پایش و ارزیابی موجود زنده تعییر شکل یافته ژنتیکی و روش‌های مربوط به پاسخگویی در موارد اضطراری و هدف و محل ورود و چگونگی رهاسازی‌ (محل و میزان رهاسازی)، محرمانه تلقی می‌گردد و مشمول قانون مالکیت معنوی بوده و هیچ شخص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی حق افشاء و یا بهره‌برداری غیرمجاز از نتایح حاصل از پژوهش‌ها و موجودات زنده تغییر شکل یافته را ندارد.

مرتکب براساس رای مرجع صلاحیتدار قضایی به جبران ضرر و زیان وارده محکوم می‌شود در صورت بروز شرایط اضطراری، شرایط این ماده تابع مفاد ماده 17 مندرج در پروتکل می‌باشد.

براساس مصوبه مجلس اشخاص حقیقی یا حقوقی به هنگام تقدیم درخواست به دستگاه اجرایی ذی‌صلاح برای دریافت مجوزها، باید برای حفاظت از محیط زیست، تنوع زیستی، سلامت انسان، دام و گیاه یک طرح اضطراری مکتوب شامل اقدامات فوریتی و سایر خدمات برای مقابله با شرایط ایجاد شده از انتشار ناخواسته تهیه و به دستگاه اجرایی ذی‌صلاح مربوطه ارائه نمایند.

همچنین متقاضی موظف است اطلاعات جدید به دست آمده در خصوص موضوع مجوز خود را در اسرع وقت به دستگاه اجرایی ذ‌صلاح جهت ثبت در بانک اطلااعاتی مربوط تحویل دهد.

نمایندگان مقرر کردند: در صورتی بروز شرایط اضطراری ناشی از بروز حوادث غیرمترقبه و یا انتشار ناخواسته موجودات زنده تغییر شکل یافته ژنتیک، دستگاه اجرای ذی‌صلاح مجاز است ضمن اعلام رسمی به دارنده مجوز، بخشی از اختیار دستگاه‌های اجرایی دیگر به منظور اقدامات لازم قرار دهد. در این صورت شخص دارای مجوز حق هیچ گونه ادعایی را نخواهد داشت.

مصوبه مجلس تصریح می‌کند: پژوهش‌های آزمایشگاهی، گلخانه‌ای و میدانی محصور موجودات زنده تغییر شکل یافته ژنتیکی و همچنین امور مربوط به دارو و فرآورده‌های مرتبط که مصارف انسانی دارد، از شمول مفاد این قانون مستثنی می‌باشد.

همچنین مرجع (کانون ملی) موضوع ماده 19 پروتکل، وزارت جهادکشاورزی تعیین می‌شود.

اخبار برگزیده
ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

آخرین اخبار
Powerd By : Tasvirnet