هدر موبایل
1388/03/02 11:24:00
سرویس کمیسیون ها

دستورکار هفتگی کمیسیون‌های مجلس

**دستورکار هفتگی جلسات کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی در روزهای دوم، سوم،‌چهارم،‌ پنجم و ششم خردادماه اعلام شد.

به گزارش خبرنگار خانه ملت، در کمیسیون آموزش و تحقیقات، وزیر آموزش و پرورش جهت پاسخگویی به سؤالات مشترک "حشمت الله فلاحت‌پیشه" نماینده اسلام‌آباد غرب، امین شعبانی نماینده سنندج‌، دیواندره و کامیاران و "هادی مقدسی" نماینده بروجرد و نیز وزیرعلوم، تحقیقات و فناوری جهت پاسخگویی به سؤالات حشمت‌الله فلاحت پیشه نماینده اسلام‌آبادغرب، "اقبال محمدی" نماینده مریوان و سروآباد و "جلال محمودزاده" نماینده مهاباد حاضر می‌شوند.

همچنین در این کمیسیون لایحه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان، طرح جامع کاداستر کشور، طرح اصلاح تبصره‌های(1) و (9) ذیل ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل، طرح ناظر بر تأسیس و فعالیت سازمانهای مردم نهاد (غیردولتی) و طرح یک فوریتی قانونمند نمودن به کارگیری عناوین علمی (الحاق یک ماده به فصل هشتم قانون مجازات اسلامی) مورد بررسی قرار می‌گیرد.

در کارگروه آموزش و پرورش این کمیسیون نیزوضعیت الگوی مصرف در آموزش و پرورش و درکارگروه آموزش عالی و آموزش پزشکی وضعیت الگوی مصرف در بخش آموزش عالی و در کارگروه تحقیقات و فناوری وضعیت الگوی مصرف در بخش تحقیقات و فناوری بررسی خواهد شد.

در کمیسیون اجتماعی با حضور وزیر کار و اموراجتماعی جهت پاسخگویی به سؤال مشترک قوامی نماینده اسفراین، ثروتی نماینده بجنورد وکامران نماینده اصفهان و وزیر تعاون جهت پاسخگویی به سؤال مشترک مقدسی نماینده بروجرد و نصیرپورنماینده سراب مرود بررسی قرار خواهد گرفت.

همچنین تبیین استراتژی کمیسیون اجتماعی و ارائه گزارش کارگروهها، بررسی موارد ارجاعی به کمیته اشتغال و روابط کار،رسیدگی به لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست، بحث و تبادل نظر در خصوص طرح ساماندهی نظام اداری دولت در دستور این هفته این کمیسیون قرار دارد.

در کارگروه اشتغال و روابط کار مسائل و مشکلات کارگران فصلی نی‌بُر و مسائل و مشکلات مربیان آموزشگاههای رانندگی کشور و در کارگروه موارد خاص رسیدگی به طرح ناظر بر تأسیس و فعالیت سازمانهای مردم‌نهاد (غیردولتی) بررسی می شود.

همچنین اعضای این کمیسیون این هفته از ندامتگاه اوین به منظور بررسی مسائل و مشکلات زندانیان بازدید می کنند.

کمیسیون اقتصادی با دعوت از وزیر اموراقتصادی و دارائی سؤالات محمودزاده نماینده مهاباد، سیدنجیب حسینی نماینده مینودشت و تقاضای تحقیق و تفحص تعدادی از نمایندگان مجلس در خصوص نظام بانکی کشوررا بررسی می کند.

همچنین بررسی لایحه ایجاد یک منطقه آزادتجاری- صنعتی و 23 منطقه ویژه اقتصادی (اعاده شده از شورای نگهبان) نیز در دستور کار این کمیسیون می باشد.در خصوص بررسی مسائل و مشکلات انجمن صنفی صنایع دریایی نیز جلسه با حضور مسؤولین و سازمان بنادر و کشتیرانی و برخی از مدیران عامل بانکهای کشور در راستای تقویت صنایع استراتژیک دریایی کشور برگزار خواهد کرد.

در کارگروه تجاری لایحه اساسنامه هیأت رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات بررسی می شود.

در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی لایحه اصلاح تبصره(4) لایحه قانونی اصلاح مقررات مربوط به تحصیل افسران و همافران و درجه‌داران و محصلین در نیروهای مسلح مصوب 1358 (اعاده شده از شورای نگهبان)، بررسی طرح تسری تطبیق نصاب معاملات شهرداریهای کشور و شهرداری تهران با نصابهای مذکور در ماده(3) قانون برگزاری مناقصات مصوب 25/1/1383 ( این طرح توسط شورایعالی استانها ارائه شده) (اعاده شده از شورای نگهبان) با حضور نماینده آن شورا و ادامه بررسی طرح یک فوریتی اصلاح موادی از قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 1363 مطرح خواهد شد.

در کارگروه روابط خارجی و کارگروه امنیت داخلی و شوراها آخرین اخبار و تحولات داخلی کشور؛ اولویتهای کاری و تحولات امنیتی با حضور مسؤولین ، ذی‌ربط، درکارگروه دفاعی آخرین اخبار و تحولات با حضور مسؤولین ، ذی‌ربط، درکارگروه حقوق بشرآخرین اخبار و تحولات مرتبط با عدم رعایت حقوق بشر و درکارگروه تخصصی ویژه سؤال کیخا نماینده زابل،زهک و میانکی با حضور مسؤولین ، ذی‌ربط بررسی می شود.

براساس این گزارش در کمیسیون انرژی جلسه توضیحات مربوطه به سامانه الکترونیکی پیشرفته توسط مرکز فن‌آوری اطلاعات مجلس شورای اسلامی برگزار می شود.

همچنین این کمیسیون با دعوت از وزیر نیرو بررسی سؤالات فریدون حسنوند نماینده ، اندیمشک (سه مورد) و افتتاح وب سایت کمیسیون را در دستور دارد.

کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات بررسی گزارش سازمان بازرسی کل کشور در خصوص چگونگی اجراء بند(40) ماده واحده قانون بودجه سال 1387 کل کشور، تشریح و توضیح برنامه‌های کاربردی استفاده از رایانه از سوی کارشناسان دفتر فن‌آوری اطلاعات مجلس، بررسی طرح یک فوریتی تمدید زمان اجراء قانون بودجه سال 1387 کل کشور و متمم آن تا شهریورماه 1388 و جمع‌بندی نهائی گزارشهای مربوط به مشکلات اعتباری مترو تهران و برخی مغایرتهای موجود در قوانین بودجه سالهای 1385 و 1386 کل کشور(ارجاعی از سوی ریاست ، مجلس) در دستور دارد.

در کارگروه اصلاح الگوی مصرف ادامه بحث و تبادل نظر پیرامون اصلاح الگوی مصرف و درکارگروه اجتماعی طرح اصلاح تبصره(1) ماده(6) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(44)‌قانون اساسی بررسی می شود.

در کمیسیون بهداشت و درمان در خصوص گزارش پیرامون پروژه‌های بیمارستانی در سطح کشور، توسط معاون ، توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی و نیز درمورد مرکز مدیریت آمار و فن‌آوری اطلاعات وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی در خصوص پرونده الکترونیک سلامت و کارت هوشمند، گزارش عملکرد سال 1387 سازمان بهزیستی کشور و تبیین برنامه‌های آتی و نیزگزارش پیرامون شورای عالی سلامت و امنیت غذایی بحث و تبادل نظر خواهد شد.

کمیسیون تدوین آئین‌نامه داخلی ساختار تشکیلات مجلس شورای اسلامی و نتیجه گیری نهایی در مورد آن را در دستور دارد.

درکمیسیون شوراها و امور داخلی کشورانتخاب اعضاء کارگروههای تخصصی،ادامه رسیدگی به طرح تشکیل ستاد و دبیرخانه دائمی تحقق اهداف نامگذاری سالانه و نیزطرح اصلاح موادی از قانون تقسیمات کشوری، دعوت از رئیس شورای عالی استانها (جناب آقای مهندس چمران) در دستور می باشد.

در کمیسیون صنایع و معادن مسائل و مشکلات صنعت فولادکشور با حضور دستگاههای ذی‌ربط وبرنامه‌های وزارت صنایع و معادن در زمینه حمایت از تولید داخل در شرایط فعلی اقتصاد جهانی بررسی می شود.

همچنین کمیسیون با دعوت از وزیر صنایع و معادن سؤالات رنجبرزاده نماینده اسدآباد و دلخوش نماینده صومعه سرا و سیاستهای بودجه‌ای دولت جهت حمایت از واحدهای تولیدی و صنعتی با حضور ریاست ، کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را بررسی می کند.

کمیسیون عمران گزارش مرکز تحقیقات قوانین و مقررات کشور، گزارش معاونین توسعه مدیریت ومنابع و سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درخصوص پروژه‌های بیمارستانی تعداد تخت موجود، تعدادتخت مورد نیاز کشور، طرح تأسیس شرکت‌های تعاونی توسعه و عمران شهرستانی، گزارش معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان تربیت بدنی در خصوص عملکرد و برنامه‌های سازمان تربیت بدنی بررسی می کند.

دراین کمیسیون وزیر راه و ترابری جهت پاسخگویی به سؤالات سقایی نماینده نی‌ریز و استهبان، اکبریان نماینده کرج، دهقانی نماینده ایرانشهر،حیدری نماینده سقز و بانه، محمدیاری نماینده تالش و رضوانشهر، فرهنگی نماینده تبریز، اسکو و آذرشهر و فریدون حسنوند نماینده اندیمشک حاضر می شود.

شرکت در همایش اصلاح الگوی مصرف آب در خراسان رضوی و نیزبازدید از سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران در دستور کار کمیسیون قرار دارد.

در کمیسیون فرهنگی لایحه الحاق یک تبصره به ماده(1) اصلاحی قانون مطبوعات مصوب 1379 (اعاده شده از شورای ، نگهبان)، گزارش جناب آقای هدایت‌خواه نماینده ، کمیسیون در کارگروه تدوین برنامه پنجم توسعه(فصل فرهنگ و هنر) و ارائه نظرات اعضاء ، کمیسیون و جمع‌بندی آن برای طرح در کارگروه تدوین برنامه پنجم توسعه بررسی می شود.

همچنین وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی جهت پاسخگویی به سؤالات کواکبیان نماینده سمنان(دو مورد)، مؤید حسینی‌صدر نماینده خوی (دومورد)،عبدالحسین ناصری نماینده گرگان و آق‌قلا، میرتاج‌الدینی نماینده تبریز،اسکو و آذرشهرو ملکشاهی‌راد نماینده خرم‌آباد به این کمیسیون می رود.

درکارگروه رسانه و هنرلایحه الحاق یک تبصره به ماده(1) اصلاحی قانون مطبوعات مصوب 1379 (اعاده شده از شورای ، نگهبان)، بررسی سؤال آقای مویدحسینی‌صدر نماینده ، خوی با حضور مسؤولین ، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و درکارگروه زنان، خانواده، تربیت‌بدنی و جوانان ادامه بررسی لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و همچنین درکارگروه فرهنگ و گردشگری ادامه بررسی سؤال سیدنجیب حسینی نماینده مینودشت و کلاله با حضور مسؤولین فرهنگ و ارشاد اسلامی و نهاد ریاست جمهوری و درکارگروه ارشاد و تبلیغات اسلامی گزارش مسؤولین سازمان تبلیغات اسلامی در خصوص عملکرد بودجه سال 1387 در بخش سازمان مذکور بررسی خواهد شد.

کمیسیون قضائی و حقوقی بررسی لایحه موافقتنامه استرداد مجرمان بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری هند، بررسی لایحه موافقتنامه معاضدت حقوقی دوجانبه در امورکیفری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری هند، بررسی لایحه نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرائم مربوط به امور حمل و نقل و نیز بررسی لایحه مبارزه با قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان‌سلاح و مهمات غیرمجاز را در دستور دارد.

بر اساس این گزارش در کارگروه حقوق خصوصی شور دوم لایحه حمایت خانواده، در کارگروه حقوق جزا لایحه آئین دادرسی کیفری و درکارگروه ویژه رسیدگی به موضوعات قاچاق بررسی می‌شود.

کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی با دعوت از وزیر جهادکشاورزی سؤالات مشترک 4 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی (جناب آقای قره‌خانی نماینده ، علی‌آباد کتول به نمایندگی از طرف سؤال کنندگان در جلسه کمیسیون حضور خواهند یافت.)، قاضی‌پور نماینده ارومیه، محمدقیوم دهقانی نماینده ، ایرانشهر،اسداللهی نماینده تربت حیدریه،سجادیان نماینده خواف و رشتخوار، غلامحسین مسعودی نماینده اهر و هریس، محمد مهدی شهریاری نماینده بجنورد وسؤال مشترک محمودزاده نماینده مهاباد، ذاکر نماینده ارومیه بررسی می کند.

همچنین ادامه رسیدگی به طرح افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و بازدید از فعالیتهای مرکز ملی اقیانوس شناسی و استماع گزارش مسؤولین آن مرکزدر دستور کار این کمیسیون می باشد.

در کمیسیون اصل نودم قانون اساسی اتخاذتصمیم نسبت به نامه شماره 8462 مورخ 21/2/1388 جمع‌بندی نسبت به آئین‌نامه داخلی، جلسه عمومی کمیسیون در خصوص اتخاذ تصمیم زمانی نسبت به آئین‌نامه داخلی کمیسیون رسیدگی به پرونده کلاسه 64870، درکارگروه فرهنگی، رفاهی و اجتماعی و اجتماعی، کارگروه اقتصادی و عمرانی و درکارگروه سیاسی و نظامی وکارگروه قضائی و حقوقی وهمچنین کارگروه امورویژه شکایات واصله رسیدگی خواهد شد.

کمیسیون ویژه بررسی طرح تحول اقتصادی دولت ادامه بررسی لایحه یک فوریتی هدفمندکردن یارانه‌ها(مواد«5»و«6» «7»و«8») در دستور دارد.

در کمیسیون مشترک رسیدگی به لایحه تجارت، گزارش عملکرد اجراء قانون سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی توسط وزیرامور اقتصادی و دارایی و نیزگزارش عملکرد اجراء قانون سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی (بخش صنعت و معدن ) توسط وزیر صنایع ارائه خواهد شد.

همچنین لایحه تجارت در کمیته تخصصی منتخب،کمیسیون ویژه پیگیری و نظارت اجراء اصل 44 قانون اساسی در این کمیسیون بررسی می شود.

اخبار برگزیده
ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

آخرین اخبار
Powerd By : Tasvirnet