ولادت حضرت امام رضا (ع)
1396/01/26 10:23:07
سرویس اجتماعی
در گفت و گو با نمایندگان مطرح شد؛

بایدها و نبایدهای انتزاع سازمان ثبت اسناد و املاک از قوه قضائیه

درحالی نمایندگان موافقان طرح انتزاع سازمان ثبت از قوه قضاییه بر این باورند که این طرح باعث کارایی بهتر این سازمان خواهد شد که مخالفان آن معتقدند این سازمان ماهیت حقوقی دارد و نباید به وزارت کشور الحاق شود.
بایدها و نبایدهای انتزاع سازمان ثبت اسناد و املاک از قوه قضائیه درحالی نمایندگان موافقان طرح انتزاع سازمان ثبت از قوه قضاییه بر این باورند که این طرح باعث کارایی بهتر این سازمان خواهد شد که مخالفان آن معتقدند این سازمان ماهیت حقوقی دارد و نباید به وزارت کشور الحاق شود. https://cdn.icana.ir/d/019/201704101800548334.jpg بایدها,و,نبایدهای,انتزاع,سازمان,ثبت,اسناد,و,املاک,از,قوه,قضائیه Icana

خبرگزاری خانه ملت- گروه اجتماعی؛ طرح انتزاع سازمان ثبت اسناد و املاک از قوه قضاییه و الحاق آن به وزارت کشور هفته گذشته در صحن علنی مجلس اعلام وصول شد که در صورت تصویب آن در کمیسیون قضایی وحقوقی و در نهایت صحن علنی مجلس، این سازمان زیرمجموعه وزارت کشور قرار خواهد گرفت.

انتزاع سازمان ثبت از قوه قضاییه در گذشته مطرح شده بود که بر اساس آن قرار بود سازمان ثبت به وزارت دادگستری الحاق شود اما به دلیل ایراد قانون اساسی رد شد لذا بار دیگر نمایندگان درخواست کننده طرح تصمیم گرفتند تا سازمان ثبت اسناد و املاک را این بار به وزارت کشور الحاق کنند.

بدون شک طرح انتزاع سازمان ثبت اسناد و املاک از قوه قضاییه و الحاق آن به وزارت کشور مانند هر طرح دیگری موافقان و مخالفان خاص خود را دارد که طرح انتزاع سازمان ثبت از قوه قضاییه نیز از این قائده مستثنی نیست.

موافقان طرح مذکور بر این باورند که با این اقدام اختیارات سازمان ثبت بار دیگر احیا شده و می تواند خدمت رسانی بهتری داشته باشد اما مخالفان آن معتقدند سازمان ثبت در عملکرد خود ضعفی ندارد که نیاز به الحاق این سازمان به وزارت کشور باشد، انها بر این باورند که سازمان ثبت در اصل ساختاری حقوقی دارد و باید زیرمجموعه قوه قضائیه باقی بماند.

حال برخی از نمایندگان مجلس دیدگاه خود را نسبت به طرح انتزاع سازمان ثبت اسناد و املاک از قوه قضاییه و الحاق آن به وزارت کشور مطرح کرده اند.

 

کمالی پور: انتزاع سازمان ثبت از قوه قضاییه تاثیری در بهبود عملکرد آن ندارد

یحیی کمالی‌پور نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، درباره طرح انتزاع سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از قوه قضاییه و الحاق آن به وزارت کشور، افزود: واقعیت آن است که تعدادی از نمایندگان بر اساس تحقیقات و نگرش فکری خود طرحی مبنی بر انتزاع سازمان ثبت اسناد و املاک از قوه قضاییه و الحاق آن به وزارت کشور ارایه کردند درحالی که فلسفه وجودی ثبت اسناد در حوزه عملکردی بیانگر فعالیت های حقوقی است لذا به نوعی وابستگی خاصی با دستگاه قضایی دارد.

یحیی کمالی پور 34067511/9/2016 3:01:24 PMhttp://media.icana.ir/Image/2016/11/201611100328201041_Thum.jpgمجلس شورای اسلامی
یحیی کمالی پور

 

نماینده مردم جیرفت و عنبراباد در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: اگر در گذشته نیز سازمان ثبت اسناد و املاک کشور زیر مجموعه قوه قضاییه قرار گرفت بدان جهت بود که این سازمان ماهیت حقوقی دارد و از طرفی قوه قضاییه نیز نهادی است که صد در صد کار حقوقی انجام می دهد.

این نماینده مردم در مجلس دهم، تصریح کرد: نمایندگان درخواست کننده طرح مذکور معتقد هستند که اگر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به بدنه دولت الحاق شود کارایی بهتر و اثرگذارتری خواهد داشت و از اختیاراتی نیز برخوردار می شود اما اگر قرار باشد همچنان زیرمجموعه قوه قضاییه قرار گیرد عملا عملکرد این سازمان محدود شده و هر تصمیمی که قوه قضاییه برای این سازمان اخذ کند مبنای فعالیت آن خواهد بود.

وی تاکید کرد: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نهاد حقوقی است لذا ضرورتی برای انتزاع آن از قوه قضاییه وجود ندارد، واقعیت آن است که اکنون برخی از سازمان ها و نهادهای تحت پوشش دولت نیز کارنامه درخشانی ندارند لذا مهم مدیریت درست بر سازمان ها بوده که می تواند به نقش آفرینی بهتر آنها کمک کند.

نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، گفت: طرح انتزاع سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از قوه قضاییه و الحاق آن به وزارت کشور کارایی چندانی ندارد و بعید است که در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس به تصویب برسد.

 

کاظمی: انتزاع سازمان ثبت از قوه قضاییه شدنی نیست/ بررسی اسناد مالکیت مردم مبنای حقوقی دارد

محمد کاظمی نایب رئیس کمیسیون قضایی وحقوقی مجلس دهم در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، درباره طرح انتزاع سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از قوه قضاییه و الحاق آن به وزارت کشور، افزود: برخی از طراحان این طرح بر این باورند که ثبت اسناد بحث حاکمیتی است و باید در اختیار قوه مجریه قرار گیرد لذا باید این سازمان از قوه قضاییه منفک شده و به قوه مجریه الحاق شود.

محمد کاظمی 3406759/13/2016 1:53:08 PMhttp://media.icana.ir/Image/2016/09/201609102422745158_Thum.jpgمحمد کاظمی
محمد کاظمی

 

نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: در گذشته نیز انتزاع سازمان ثبت از قوه قضاییه مطرح شد اما به جهت آنکه قرار بود به وزارت دادگستری الحاق شود ایراد قانون اساسی به آن وارد شد و نتوانست مورد تایید قرار گیرد.

این نماینده مردم در مجلس دهم، با بیان اینکه انتزاع سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از قوه قضاییه و الحاق آن به وزارت کشور پذیرفته شده نیست، تصریح کرد: ماهیت ثبت اسناد حقوقی است به گونه‌ای که تعیین حد و مرز املاک مردم، اجرای طرح کاداستر و همچنین بررسی اسناد مالکیت مردم مبنای حقوقی دارد.

وی یادآور شد: ثبت اسناد با نظارت دستگاه قضایی نیز تاکنون موفق عمل کرده و مشکلی در عملکرد خود نداشته لذا ضرروتی برای الحاق آن به وزارت کشور وجود ندارد لذا به نظر می رسد طرح مذکور در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس به تصویب نرسد.

نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تاکید کرد: با توجه به اینکه ماهیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور حقوقی است لذا اگر قرار باشد زیرنظر وزارت کشور قرار گیرد مشکلاتی زیادی خواهد داشت و نمی تواند موفق عمل کند.

 

بختیار : سازمان ثبت ماهیت اجرایی دارد

علی بختیار عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس دهم در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، درباره طرح انتزاع سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از قوه قضاییه و الحاق آن به وزارت کشور، افزود: از آنجایی که ماهیت سازمان ثبت ماهیت قضایی یا شبه قضایی نیست از سویی دیگر در اصل 156 قانون اساسی وظایف قوه قضاییه در 5 بند مشخص شده که اجرای عدالت و وظایف اصلی قوه قضاییه در آن اشاره شده بهتر است این سازمان از قوه قضائیه منتزع شود.

علی بختیار 3406757/10/2016 12:46:08 PMhttp://media.icana.ir/Image/2016/07/201607104262284906_Thum.jpgعلی بختیار
علی بختیار

 

نماینده مردم گلپایگان و خوانسار در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: در گذشته نیز طرح اولیه ای برای انتزاع سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و الحاق آن به وزارت دادگستری مطرح شد که شورای نگهبان به آن ایراد اصل 160 قانون اساسی وارد دانست که بر اساس آن وظیفه وزارت دادگستری کاملا مشخص است لذا شورای نگهبان اعلام کرد سازمان ثبت اسناد و املاک نمی تواند زیرمجموعه وزارت دادگستری باشد.

وی یادآور شد: با توجه به ایراد مذکور نسبت به انتزاع سازمان ثبت اسناد و املاک از قوه قضاییه به وزارت دادگستری، پیشنهادی مبنی بر الحاق این سازمان به وزارت کشور مطرح شد تا قوه قضاییه بتواند روی وظایف اصلی خود تمرکز کند تا به احقاق حقوق مردم، برقراری عدالت و مبارزه با فساد منتهی شود.

بختیار تاکید کرد: از سویی دیگر نمایندگان درخواست کننده طرح انتزاع سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از قوه قضاییه و الحاق آن به وزارت کشور بر این باور هستند تا سازمان ثبت را با رویکرد خلاقانه همسو کنند و با نوآوری ها به بحث مالکیت فکری و معنوی بپردازد و آن مورد پیگیری قرار گیرد.

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، گفت: ماهیت سازمان ثبت اسناد و املاک کاملا اجرایی است و به نظر می رسد این اقدام بتواند به پیشرفت امور کمک بهتری کند./

پایان پیام

اخبار برگزیده
ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

زنجیره خبر

آخرین اخبار
Powerd By : Tasvirnet