هدر موبایل
1396/04/28 14:39:28
سرویس اجتماعی
رهبر در گفت وگو با خانه ملت مطرح کرد:

حذف مستمری سالانه 10 درصد از مددجویان توانمندشده /صرفه جویی 82 میلیارد تومانی از محل حذف مستمری

معاون حمایت خانواده کمیته امداد امام ( ره) دلایل حذف برخی مددجویان این نهاد حمایتی از دریافت مستمری را تشریح کرد.
حذف مستمری سالانه 10 درصد از مددجویان توانمندشده /صرفه جویی 82 میلیارد تومانی از محل حذف مستمری معاون حمایت خانواده کمیته امداد امام ( ره) دلایل حذف برخی مددجویان این نهاد حمایتی از دریافت مستمری را تشریح کرد. https://cdn.icana.ir/d/019/201601105750227568.jpg حذف,مستمری,سالانه,10,درصد,از,مددجویان,توانمندشده,/صرفه,جویی,82,میلیارد,تومانی,از,محل,حذف,مستمری Icana

فاطمه رهبر درگفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، درخصوص روند پرداخت و یا قطع مستمری مددجویان تحت حمایت کمیته امداد امام (ره) گفت: طبق بند ب ماده 39 برنامه پنجساله پنجم توسعه کل کشور( مصوب مجلس شورای اسلامی) نهادهای حمایتی می بایست با اجرای برنامه های توانمندسازی، سالانه 10 درصد از خانوارهای توانمندشده را به استثنای سالمندان و معلولان ذهنی از پوشش حمایتی خارج نمایند. کمیته امداد نیز به استناد این ماده قانونی، در سال 95 نسبت به اجرای طرح پالایش پرونده های مددجویی اقدام نمود؛ هر چند باید توجه داشت که ورود و خروج مددجویان به چرخه خدمات حمایتی در طول سال به دلایل مختلف اتفاق افتاده و امری طبیعی محسوب می شود.

قطع مستمری برخی خانوارها در سال 95 براساس اسناد بالادستی

معاون حمایت خانواده کمیته امداد امام ( ره) با اشاره به اینکه کمیته امداد در قطع مستمری برخی خانوارها در سال 95 براساس اسناد بالادستی و بویژه برنامه پنجساله پنجم عمل کرده است، افزود: ضمن اینکه کمیته امداد طبق الزامات موجود در برنامه و بودجه سالیانه خود بویژه ماده 7 ضوابط و الزامات برنامه بودجه سال 95 نهاد متبوع، می بایست نسبت به بروز رسانی اطلاعات خانوارهای مورد حمایت اقدامات لازم را انجام می داد. این مهم بر این اساس طراحی شده بود که با خروج خانوارهای توانمندشده و یا خانوارهایی که بنا به دلایل مختلف واجد شرایط ادامه حمایت نبوده اند، نسبت به جذب خانوارهای نیازمند پشت نوبت نیز اقدام شود.

رهبر با اشاره به اینکه در این راستا اهدافی پیش بینی شده است،گفت: به عنوان مثال برخی افراد با  مراجعه به کمیته امداد امام (ره) به دنبال دریافت کمک های حمایتی از این نهاد هستند اما متاسفانه به دلیل محدودیت در اعتبارات، این افراد پشت نوبت قرار می گیرند. بنابراین یکی از آثار مثبت پالایش های صورت گرفته در سال 95 این است که بتوان افراد توانمند را از فرآیند دریافت مستمری خارج و افراد پشت نوبتی و نیازمندان جدید و لازم الحمایه را وارد چرخه حمایتی کرد، ضمن اینکه در طول یک سال اقداماتی در جهت حمایت از مددجویان انجام می شود که در شرایطی خاص امکان خروج آنها را از چرخه حمایتی کمیته امداد فراهم می کند.

خدمت کمک معیشت حذف شده است

وی گفت: با پالایش های صورت گرفته برخی مددجویان که سالیان متمادی تحت پوشش کمیته امداد بوده و اکنون با خدمات ارائه شده به استطاعت لازم رسیده اند را خارج و جای آنها به افراد پشت نوبتی داده شده است . از سوی دیگر اقداماتی نیز جهت ارتقاء و تقویت چرخه توانمندسازی افراد تحت پوشش کمیته امداد صورت گرفته است؛ در این راستا با حذف برخی افراد توانمند شده از فرآیند حمایتی کمیته امداد ، صرفه جویی های قابل قبولی در این حوزه کسب شده و منابع حاصله به خدمات حمایتی و توانمندسازی دارای اولویت بیشتر اختصاص یافته است به گونه ای که برای اولین بار با تزریق منابع صرفه جویی شده حاصل از حذف مستمری مدجویان توانمندشده ، شاهد حذف صف های پشت نوبت جهیزیه و وام ضروری بوده ایم.

وی افزود: باید توجه داشت که برای این افراد تنها خدمت کمک معیشت حذف شده و خدمات دیگر از جمله خدمات درمانی و حمایتهای اجتماعی بر اساس نوع و مدت زمان نیاز آنها همچنان برقرار است،  ضمن اینکه به مسئولان این نهاد  در سراسر کشور تاکید شده که در روند بررسی ها به هیچ عنوان نباید در حق مددجویان اجحافی صورت پذیرد.

پالایش 250 هزارخانوار درسال 95 برای دریافت مستمری

معاون حمایت خانواده کمیته امداد امام ( ره)، افزود:  در سال 95 کمیته امداد موفق شد حدود 250 هزار خانوار را مورد پالایش قرار داده و از چرخه دریافت مستمری خارج کند. همچنین در کنار این تعداد ، حدود 70 هزار خانوار نیز وارد چرخه حمایتی شده اند، بنابراین تنها خروج افراد از تحت پوشش کمیته امداد صورت نگرفته است؛ ضمن اینکه در همین این رابطه در سال 95، حدود 82 میلیارد تومان صرفه جویی بابت خروج افراد از تحت پوشش کمیته امداد صورت گرفته که این مبلغ صرف مواردی چون تامین جهیزیه ، پرداخت وام های ضروری ، پرداخت کمکهای موردی به افراد نیازمند ، گسترش خدمات در مناطق محروم و مرزی و تقویت خدمات درمانی شده است.

حذف کمک معیشت به معنای قطع رابطه با کمیته امداد نیست

رهبر در ادامه تاکید کرد:  اگر بر اساس برنامه سال گذشته ، کمک معیشت به خانواری پرداخت نشده است به معنای قطع رابطه کامل از کمیته امداد نبوده بلکه تنها کمک معیشت ماهیانه آنها حذف شده است، ضمن آنکه این اقدام طبق قانون و با در نظر گرفتن ضوابط و مقررات مربوطه انجام شده است.

وی با بیان اینکه مهمترین علت خروج خانوارها را خودکفایی با ارایه وام اشتغال تشکیل داده است، گفت: همچنین یکی دیگر از عوامل خروج ، فوت افراد مستمری بگیر است. ازسوی دیگر برخی از مددجویان کمک هایی را از دستگاه های دیگر مانند بهزیستی و یا سایر دستگاههای حمایتی داشتند که بدلیل رفع همپوشانی باید از چرخه حمایتی خارج می شدند؛ البته موضوع دارایی ها و درآمدها و یا دریافت کمکها از جای دیگر نیز در این خصوص موثر بوده است. نکته بعدی آنکه برای تعدادی دیگر نیز خدمات امداد امام (ره) زمینه توانمندی را فراهم ساخته است ؛ به عنوان مثال در طی سالیان ، حق بیمه افراد تحت پوشش کمیته امداد از سوی این نهاد پرداخت شده و این افراد در حال حاضر از طریق تامین اجتماعی مستمری دریافت می کنند؛ و یا اینکه با ازدواج و دریافت جهیزیه و یا تمکن مالی همسر برای برخی مددجویان نیازی به پرداخت مستمری نبوده است.

دلایل پالایش و حذف مستمری مددجویان قانونی است

معاون حمایت خانواده کمیته امداد امام ( ره) ادامه داد: همچنین عدم تایید کمیسیون پزشکی نیز در این زمینه موثر است. همچنین برخی دیگر از مددجویان را خانوارهای دارای سرپرست زندانی تشکیل داده اند که طبق تفاهم نامه با سازمان زندان ها تا زمان زندانی بودن سرپرست، خدمات حمایتی به آنها ارائه می شود و در صورت خارج شدن از زندان ارائه خدمات حمایتی از سوی امداد قطع می شود.

رهبر تصریح کرد: از طرف دیگر برای برخی افراد مدارک مثبت قانونی وجود نداشته و این مدارک یا ناقص بوده است ، برخی خانوارها نقل و انتقال نامعلوم داشته و یا بعضی از  آنها دیه و یا سهم الارث دریافت کرده اند که طبق قانون باید مستمری آنها قطع گردد. بنابراین تمام اقدامات در راستای پالایش پرونده های مددجویی در سال 95 با دلایل و مستندات قانونی انجام شده است، البته جناب آقای مهندس فتاح رییس محترم کمیته امداد امام به تمام مسئولان در همه استان ها تاکید داشته اند که  با بررسی های لازم ، خدای ناکرده حق هیچ مددجویی تضییع نشود.

وی گفت:  موضوع مهم در حال حاضر پرداخت افزایش مستمری از ابتدای سال از سوی دولت است که با مصوبه مجلس آغاز شده و محل این افزایش از منابع حاصل از هدفمندی یارانه بوده است. همین موضوع باعث شده است که با توجه به افزایش قابل توجه مستمری پرداختی به مددجویان کمیته امداد و بهزیستی ، افراد حذف شده در سال 95 مجددا تمایل به دریافت مستمری از طرف کمیته امداد را داشته باشند.

اجرای یک کاربزرگ دارای نواقصی اندک است

رهبر با اشاره به اینکه تقاضاها و مراجعات افراد حذف شده سال 95 با توجه به شرایط فوق افزایش پیدا کرده است، تصریح کرد:  بر همین اساس از ابتدای سال به ویژه در تیرماه بررسی های مجدد انجام شد تا احیانا اگر فردی به اشتباه از چرخه حمایت حذف شده است مجددا از خدمات مورد نیاز برخوردار گردد.

30 هزار نفر تحت پوشش کمیته امداد قرار گرفته اند

معاون حمایت خانواده کمیته امداد امام ( ره) در پایان اظهار داشت:  در ماههای اخیر بیش از 30 هزار خانوار نیازمند و واجد شرایط به جرگه مددجویان تحت حمایت پیوسته و از خدمات آن بر حسب نوع و مدت زمان نیاز خود بهره مند شده اند که ممکن است برخی نیز از افراد پالایش شده سال 95 باشند ؛ چرا که ممکن است در یک کار بزرگ در سطح کشور نواقصی هر چند اندک وجود داشته باشد که به طور حتم با بازنگری مجدد و دقت نظر لازم ، قطعا این مشکلات نیز رفع خواهد شد./

پایان پیام

اخبار برگزیده
ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

زنجیره خبر

آخرین اخبار
Powerd By : Tasvirnet