پیام مقام معظم رهبری به‌ مناسبت آغاز سال ۱۳۹۹ هجری شمسی سال جهش تولید
1388/04/23 13:04:00
سرویس بین الملل

لایحه موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف بین ایران و آذربایجان تقدیم مجلس شد

**لایحه موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیات‌های بردرآمد و سرمایه بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان از سوی رییس جمهور تقدیم مجلس شورای اسلامی شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانى دولت، این لایحه با هدف گسترش همکاری‌های اقتصادی، اتخاذ تدابیر قانونی برای اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و تضمین تداوم فعالیتهای اقتصادی و نیز توسعه و ارتقای سطح مناسبات، بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی در جلسه هیئت وزیران به تصویب رسید و رییس جمهور آن را برای طی تشریافت قانونی تقدیم مجلس کرد.

لایحه موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیات های بر درآمد و سرمایه بین دولت ایران و دولت آذربایجان مشتمل بر یک مقدمه و بیست و نه ماده و پروتکل ضمیمه است.

در مقدمه توجیهی این لایحه آمده است، با عنایت به ضرورت گسترش همکاریهای اقتصادی بین ایران و جمهوری آذربایجان و لزوم اتخاذ تدابیر قانونی برای اجتناب از اخذ مالیات مضاعف از اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در هر یک از دو کشور و با توجه به اهمیت بسزای ایجاد تسهیلات و تمهیدات مربوط و به منظور تضمین تداوم فعالیتهای اقتصادی و نیز توسعه و ارتقای سطح مناسبات بین دو دولت، این لایحه برای طی تشریفات قانونی تقدیم مجلس شده است.

بر اساس این لایحه، موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آذربایجان مشتمل بر یک مقدمه و بیست و نه ماده و پروتکل ضمیمه آن ت تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.

بر اساس این لایحه، این موافقتنامه شامل مالیات بر درآمد و مالیات بر سرمایه است که صرفنظر از نحوه اخذ آنها از سوی هر دولت متعاهد یا مقامات محلی آنها وضع می شود و مالیات بر درآمد و سرمایه متشکل از کلیه مالیاتهای بر کل درآمد و کل سرمایه یا اجزای درآمد و سرمایه از جمله مالیات عواید حاصل از نقل و انتقال اموال منقول یا غیرمنقول، مالیات بر کل مبالغ دستمزد یا حقوق پرداختی توسط مؤسسات و همچنین مالیات بر افزایش ارزش سرمایه است.

بر این اساس، مالیاتهای موجود مشمول این موافقتنامه در مورد ایران شامل مالیات بر درآمد و مالیات بر دارایی است و در مورد جمهوری آذربایجان نیز شامل مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی؛مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی، مالیات بر دارایی و مالیات بر اراضی است.

بر اساس این لایحه، اتباع یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر، مشمول هیچ گونه مالیات با الزامات مربوط به آن که سنگینتر یا غیر از مالیات یا الزاماتی است که اتباع دولت دیگر تحت همان شرایط مشمول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند، نخواهند بود و مالیاتی که از مقر دایم مؤسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر اخذ می‌شود نباید از مالیات مؤسسات آن دولت دیگر که همان فعالیت‌ها را انجام می‌دهند نامساعدتر باشد.

اخبار برگزیده
ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

آخرین اخبار
Powerd By : Tasvirnet