هدر موبایل
1398/08/28 09:46:37
سرویس صحن
با موافقت نمایندگان؛

شرایط تنظیم برات در قراردادهای تجاری مشخص شد

نمایندگان شرایط تنظیم برات در قراردادهای تجاری را مشخص کردند.
شرایط تنظیم برات در قراردادهای تجاری مشخص شد نمایندگان شرایط تنظیم برات در قراردادهای تجاری را مشخص کردند. https://cdn.icana.ir/d/019/201911108805883403.jpg شرایط,تنظیم,برات,در,قراردادهای,تجاری,مشخص,شد Icana

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت ، نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه، 28 آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه تجارت-کتاب دوم با ماده 332 این لایحه با 172 رأی موافق، 4 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 229 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس ماده 332؛ سند برات باید متضمن موارد زیر باشد:

1- قید کلمه برات بر روی آن

2- دستور بی قید و شرط پرداخت مبلغی معین

3- نام مخاطب دستور پرداخت (برات گیر)

4- سررسید پرداخت

5- محل پرداخت

6- نام شخصی که مبلغ باید در وجه و یا به حواله کرد او پرداخت شود (دارنده نخستین)

7- تاریخ تنظیم سند به روز و ماه و سال

8- محل تنظیم سند

9- امضای صادرکننده برات (برات دهنده)

همچنین نمایندگان با ماده 333 این لایحه با 184 رأی موافق، 6 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 228 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده 333 آمده است: سندی که فاقد حداقل یکی از شرایط مذکور در ماده (332) این قانون باشد، مشمول مقررات راجب به برات نیست، مگر در موارد زیر:

1- عدم درج سررسید که در این صورت برات به رویت تلقی می شود.

2- عدم درج محل پرداخت که در این صورت نشانی مندرج در مقابل نام برات گیر محل پرداخت و اقامتگاه وی تلقی می شود.

3- عدم درج محل تنظیم که در این صورت نشانی مندرج در مقابل نام برات دهنده، محل تنظیم و اقامتگاه وی تلقی می شود.

براساس این گزارش نمایندگان با ماده 334 لایحه تجارت با 176 رأی موافق، 4 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 227 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس ماده 334؛ اگر مبلغ برات بیش از یک بار نوشته شود، چنانچه هر دو با حرف یا هر دو با رقم باشد، مبلغ کمتر و چنانچه یک بار با حروف و یک بار با رقم نوشته شده باشد، مبلغ نوشته شده با حرف، مناط اعتبار است.

همچنین نمایندگان با ماده 335 این لایحه با 168 رأی موافق، 5 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 226 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده 335 آمده است: ممکن است برات به عهده شعبه دیگر برات دهنده تنظیم شود.

براساس این گزارش نمایندگان با ماده 336 لایحه تجارت با 160 رأی موافق، 5 رأی مخالف و 10 رأی ممتنع از مجموع 227 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس ماده 336؛ سررسید برات فقط می تواند به تاریخ معین (به روز، ماه و سال) یا به رویت باشد. چنانچه سررسید سند به نحو دیگری تعیین شده یا سند دارای چند سررسید پشت سر هم باشد، مشمول مقررات راجع به برات نیست.

تبصره- چنانچه سررسید برات به تاریخ معین و محل پرداخت محلی باشد که دارای تقویمی غیر از تقویم محل سند است، روز پرداخت باید براساس تقویم محل پرداخت معین شود.

همچنین نمایندگان با ماده 337 این لایحه با 166 رأی موافق، 7 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 227 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده 337 آمده است: برات ممکن است در اقامتگاه برات گیر شخص ثالث یا محل دیگر قابل پرداخت باشد چنانچه به موجب قرارداد میان بانک و برات گیر وجه برات از محل حساب وی نزد بانک قابل پرداخت باشد، بانک به عنوان محل پرداخت قابل تعیین است در این صورت باید نام بانک و شماره حساب مربوط در برات قید شود.

براساس این گزارش نمایندگان با ماده 338 این لایحه با 169 رأی موافق، 7 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 227 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده 338 آمده است: ممکن است برات به حواله کرد خود برات دهنده باشد.

همچنین نمایندگان با ماده 339 لایحه تجارت با 168 رأی موافق، 6 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 229 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس ماده 339 لایحه تجارت؛ ممکن است برات به حساب شخص ثالث صادر گردد، چنانچه برات دارای امضای برات دهنده، ولی فاقد برخی از موارد مذکور در ماده (332) این قانون باشد و سپس به وسیله متصرف قانونی برات تکمیل شود اعتبار برات را دارد. با وجود این چنانچه برات به نحوی غیر از توافق پیشین طرفین تکمیل شود، عدم رعایت چنین توافقی علیه دارنده بعدی مسموع نیست، مگر این که شخص اخیر برات را با سوءنیت تحصیل نموده یا در تحصیل آن تقصیر سنگینی مرتکب شده باشد./

پایان پیام

اخبار برگزیده
ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

آخرین اخبار
Powerd By : Tasvirnet