ولادت حضرت امام رضا (ع)
1399/04/06 22:32:00
سرویس سیاسی
/بررسی پارلمان های جهان/

نگاهی به نظام پارلمانی لبنان؛ نقش قدرتمند احزاب در اداره کشور

ساختار سنّتی قدرت سیاسی در لبنان بر اساس توازن طایفه ای استوار می باشد که مجموعه ای از طوایف گوناگون، ساختار سیاسی لبنان را شکل داده اند.
نگاهی به نظام پارلمانی لبنان؛ نقش قدرتمند احزاب در اداره کشور ساختار سنّتی قدرت سیاسی در لبنان بر اساس توازن طایفه ای استوار می باشد که مجموعه ای از طوایف گوناگون، ساختار سیاسی لبنان را شکل داده اند. https://cdn.icana.ir/d/019/201806109496819114.jpg نگاهی,به,نظام,پارلمانی,لبنان؛,نقش,قدرتمند,احزاب,در,اداره,کشور Icana

خبرگزاری خانه‌ملت- گروه بین‌الملل- علیرضا خادمی؛ یکی از کشورهایی که بر پایه نظام پارلمانی اداره می‌شود، کشور لبنان است. پارلمان لبنان 128 عضو دارد که بر اساس سیستم «مناصفه» یا تقسیم به دو، بطور مساوی میان مسیحیان و مسلمانان تقسیم گردیده است. این تقسیم بندی نسبی، در درون هر یک از دو طائفه مسیحی و مسلمان نیز اجرا گردیده و برای همه 18 طائفه لبنانی سهمیه به نسبت جمعیت آن طائفه در نظر گرفته شده است. طبق قانون اساسی این کشور، نمایندگان با رأی مستقیم مردم برای یک دوره 4 ساله برگزیده می‌شوند.


با توجه به اینکه مذاهب مختلف در کشور لبنان در کنار هم زندگی می‌کنند، تصمیم بر این شد که  کرسی‌های پارلمان به تمامی مذاهب تعلق گیرد، یعنی با نسبت ۶ مسیحی به ۵ مسلمان که بر اساس آمارگیری سال ۱۹۳۲ بود که در آن زمان مسیحیان مقداری بیشتر بودند. اما بر اساس توافق طایف که در سال 1990 میان گروه های لبنانی منعقد شد،  آن نسبت را مساوی کرد تا هر دو گروه مذهبی حق مساوی داشته باشند.

البته باید گفت ساختار سنّتی قدرت سیاسی در لبنان بر اساس توازن طایفه‌ای استوار است که مجموعه ای از طوایف گوناگون، ساختار سیاسی لبنان را شکل داده اند. لبنان دارای تعدد مذاهب و دارای هفده فرقه دینی به رسمیت شناخته شده می باشد: یازده فرقه مسیحی (مارونی، ارتدوکس، کاتولیک، ارمنی‌های ارتدوکس، ارمنی‌های کاتولیک، پروتستان ها، سریانی‌های ارتدوکس، سریانی‌های کاتولیک، لاتین ها،  لدانی‌ها و نستوری ها)، پنج فرقه اسلامی (شیعیان، سنّیان، دروزیان، علویان و اسماعیلیان) و یک فرقه یهودی، که جزو کم اهمیت ترین فرقه هاست. هسته اصلی بی ثباتی لبنان فرقه گرایی است که بر این کشور حاکم است.

نقش احزاب در پارلمان لبنان

در سیستم پارلمانی لبنان، احزاب حضور چشم گیری دارد؛ احزاب سیاسی لبنان عمدتاً بر اساس گرایش طایفه‌ای تقسیم‌بندی می‌شوند.

در صحنه سیاسی این کشور، دو حزب برجسته شیعه حضور دارند که آن دو حزب، «حزب‌الله لبنان» به رهبری سیدحسن نصرالله و «جنبش أمل» به رهبری نبیه بری است. مهم‌ترین احزاب و گروه‌های سیاسی اهل سنت جریان المستقبل به رهبری سعد حریری، جماعت اسلامی لبنان به رهبری ابراهیم مصری، حزب اتحاد به رهبری عبدالرحیم مراد، جنبش توحید اسلامی به رهبری بلال شعبان، جمعیت خیریه اسلامی به رهبری حسام قراقیره، جمعیت مقاصد خیریه به رهبری تمام سلام، جنبش امت به رهبری شیخ عبدالناصر جبری می باشد.

البته از فعال‌‌ترین احزاب و گروه‌های مسیحی نیز می‌توان جریان آزاد ملی به رهبری میشل عون، حزب  تائب به رهبری امین جمیل، قوات لبنان به رهبری سمیر جعجع و جریان المرده به رهبری سلیمان فرنجیه را نام برد.

در صحنه دروزی چهار گروه شاخص سیاسی شامل جریان سوسیالیست ترقی‌خواه لبنان به رهبری ولید جنبلاط، حزب دموکراتیک لبنان به رهبری طلال ارسلان ، حزب توحید عربی به رهبری وئام وهاب و حزب عربی لبنانی به رهبری فیصل داود ایفای نقش می‌نمایند. پس از واقعه ترور رفیق حریری درسال 2005، طرفداران مقاومت تحت عنوان ائتلاف 8 مارس و مخالفین آنها به ‌نام ائتلاف 14 مارس معروف شدند که البته ترکیب این هم‌پیمانی‌ها طی سال‌های گذشته تغییراتی داشته است.

تقسیم قدرت میان مذاهب مختلف در پارلمان لبنان

البته نکته مهم در ساختار نظام سیاسی لبنان تقسیم قدرت میان مذاهب مختلف در این کشور است که بر این اساس رئیس جمهوری باید مسیحی مارونی باشد، نخست وزیر باید مسلمان سنی باشد، رییس پارلمان می‌بایست مسلمان شیعه باشد و فرمانده نیروهای مسلح دروزی باشد که اصل تفکیک قوا در قانون اساسی این کشور مورد تاکید است.

وظایف مهم پارلمان لبنان

یکی از مهمترین وظایفی که پارلمان لبنان بر عهده دارد؛ انتخاب رییس جمهور و نخست وزیر است؛ لذا بر این اساس رئیس جمهور که رئیس کشور محسوب می‌شود با دو سوم آراء برای یک دوره 6 ساله از سوی نمایندگان مجلس انتخاب می‌گردد همچنین رئیس جمهور پس از مشورت با نمایندگان مجلس و بر اساس معرفی اکثریت نصف بعلاوه یک نمایندگان مجلس، نخست وزیر را معرفی و مکلف به تشکیل کابینه می‌نماید.

پارلمان لبنان و 16کمیته تخصصی

در پارلمان لبنان 16 کمیته تخصصی وجود دارد ﻛﺎﺭ ﻛﻤﻴﺘﻪﻫﺎﻱ ﭘﺎﺭﻟﻤﺎﻧﻲ ﺗﺎﻛﻨﻮﻥ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺑﻮﺩه ﺍﺳﺖ، ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ‌ﺍﻱ ﻛﻪ ﺻﺮفا ﺑﻪ ﻣـﺮﻭﺭ  ﻭ ﺑﺮﺭﺳـﻲ ﻟـﻮﺍﻳﺢ ﻭ ﻃﺮﺡ ﻫﺎﻱ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻱ ﻭ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺑﺮﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﻭﺯﺭﺍ ﻣﻲ ﭘﺮﺩﺍﺯﻧﺪ. ﺑﻪ ﺩﻟﻴـﻞ ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﺑﺴـﻴﺎﺭ ﻣﺤـﺪﻭﺩ، ﺑـﺮﺍﻱ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻫﺎﻱ ﺩﺍﺋﻤﻲ ﭘﺎﺭﻟﻤﺎﻥ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﭘﺬﻳﺮ ﻧﻴﺴـﺖ ﻛـﻪ ﺑـﻪ ﻃـﻮﺭ ﻣﺘـﻮﺍﻟﻲ ﻭ ﻫﻤﺰﻣـﺎﻥ ﻭﻇـﺎﻳﻒ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕـﺬﺍﺭﻱ ﻭ ﻧﻈﺎﺭﺗﻲ ﺷﺎﻥ ﺭﺍ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﻛﻨﻨﺪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ، ﻛﺎﺭ ﺍﻳﻦ ﻛﻤﻴﺘﻪ‌ﻫﺎ ﺍﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﻧﺘﻴﺠـﻪ ﻣﻬﻤﻲ ﻣﻨﺘﻬﻲ ﻧﺨﻮﺍهد ﺷﺪ، ﺍﮔﺮﭼﻪ ﻧﻈﺎﻣﻨﺎﻣﻪ ﭘﺎﺭﻟﻤﺎﻥ ﺍﺟـﺎﺯه ﺍﻳﺠـﺎﺩ ﻛﻤﻴﺘـﻪ ﻫـﺎﻱ ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎﺗﻲ ﻭﻳـﮋه ﺑـﺪﻭﻥ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﺭﺍ ﻣﻲ دهد.

اختیارات پارلمان لبنان

ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﻭ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﭘﺎﺭﻟﻤﺎﻥ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻫﻤﭽﻮﻥ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﻭ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺩﻳﮕﺮ ﭘﺎﺭﻟﻤﺎﻥ‌ ﻫﺎﻱ ﺟﻬﺎﻥ ﻋﺒﺎﺭﺗﻨﺪ ﺍﺯ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬﺍﺭﻱ، ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻭ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﻛﺸﻮﺭ که ﺍﻟﺒﺘﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﺍﺯ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ  قاﻧﻮﻧﮕﺬﺍﺭﻱ ﻭﻳﮋﻩﺍﻱ ﻧﻴﺰ ﺑﻬﺮﻩﻣﻨﺪ ﺍﺳﺖ ﻛـﻪ ﺑـﻪ ﺍﺻـﻼﺣﺎﺕ ﺩﺭ ﻗـﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﻲ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ.

پارلمان لبنان متشکل از فرقه ها و قوم‌های مختلف

لبنان یک کشور چند قومی و فرقه ای است و به طور طبیعی شکل گیری پارلمان این کشور نیز متشکل از نمایندگان با گرایش های مختلف قومی و فرقه ای است بنابر این صحن پارلمان می تواند میدان تشتت آرا و اختلافات سلیقه‌ای و غیر سلیقه‌ای باشد که این مساله می تواند طبیعی بنظر برسد.

جامعه لبنان پس از جنگ های داخلی (1975 تا 1990) کمتر تحت تاثیر احساسات قومی و فرقه ای قرار گرفته است و تلاش می‌کند در یک جامعه یکپارچه مشکلات خود را رفع کند و در این میان پارلمان  اثیرگذارترین نقش را در ایجاد همبستگی، اتحاد، رفع مخاصمات، افزایش ثبات و آرامش در جامعه را برعهده دارد.

با توجه به نقش کلیدی حزب الله لبنان در تامین استقلال این کشور و محبوبیت بالای این جریان سیاسی، در انتخابات پارلمانی، حزب الله قدرت بالایی در تعیین کنندگی سیاسی دارد./

پایان پیام

کلید واژه‌ها

اخبار برگزیده
ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

آخرین اخبار
Powerd By : Tasvirnet