شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها
1386/08/26 15:43:00
سرویس کمیسیون ها

دستور کار هفتگی کمیسیون های مجلس

 

دوره هفتم ـ سال چهارم

 

شماره چاپ      1963

1387-1386

 

تاریخ‌چاپ  24/8/1386

    

 

                                                                                           

دستور جلسات هفتگی

کمیسیونها

(119)

 

 

 

از ‌روز یکشنبه 27/8/1386 تا روز چهار‌شنبه 30/8/1386

 

 

 

 

 

 

اداره کل قوانین

 

روز

تاریخ

ساعت

موضوع

1- کمیسیون آموزش و تحقیقات

یکشنبه

27/8/1386

30/13 تا 15

1- جلسه کمیته آموزش و پرورش

الف- بررسی وضعیت انتقال امکانات ورزشی تربیت‌معلم نسیبه به معاونت پرورشی

ب - بررسی وضعیت مجتمع آموزش عالی پیامبر اعظم (ص)

2- جلسه کمیته تحقیقات و فناوری

- بررسی مطالبه حق بیمه توسط سازمان تأمین اجتماعی از قراردادهای تحقیقاتی

3- جلسه کمیته آموزش عالی و آموزش پزشکی

13 تا 14

4- دعوت از وزیر محترم آموزش و پرورش جهت پاسخگویی به سؤالات:

الف- جناب آقای محمد عباسپور، نماینده محترم ارومیه

14 تا 15

ب - جناب آقای محمدحسین فرهنگی، نماینده محترم تبریز، اسکو و آذرشهر

15 تا 30/16

5- بررسی لایحه اصلاح قانون تأسیس مدارس غیرانتفاعی و الحاق موادی به آن (بر اساس اصل 85 قانون اساسی)(چاپ 59)

سه شنبه

29/8/1386   

30/13 تا 14

1- دعوت از وزیر محترم علوم‌ ،تحقیقات و فناوری جهت پاسخگویی به سؤال:

- جناب آقای کریم شافعی نماینده محترم مرند و جلفا

14 تا 30/15

2- بررسی اجرائی‌شدن قانون پذیرش دانشجو در دانشگاهها و مراکز آموزش‌عالی با حضور اعضاء کمیته مذکور در قانون فوق‌الذکر

30/15 تا 30/16

3- بررسی وضعیت اعتبارات بازسازی و نوسازی مدارس

2- کمیسیون اجتماعی

یکشنبه

27/8/1386

14 تا 15

1- بررسی لایحه یک‌فوریتی اصلاح قانون واگذاری واحدهای غیربهداشتی و درمان بهکده رضوی به کمیته امداد امام خمینی (ره) و انتزاع آن از سازمان مبارزه با جذام (اصلی - چاپ 1533)

15 تا 16

2- گزارش جناب آقای رجایی، مدیرعامل محترم سازمان خدمات درمانی کشور از عملکرد سازمان

سه شنبه

29/8/1386

14 تا 16

- گزارش مسؤولین سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور از وضعیت لایحه بودجه سال 1387 کل‌کشور و بحث و تبادل‌نظر در این مورد

3- کمیسیون اقتصادی

یکشنبه

27/8/1386

14

- ادامه بررسی لایحه اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل‌نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث (رسیدگی بر اساس اصل 85 قانون اساسی) (چاپ 189)

سه‌شنبه

29/8/1386  

30/13

1- نشست هیأت رئیسه کمیسیون

14

2- رسیدگی به شور اول لایحه اساسنامه هیأت رسیدگی به شکایات
قانون برگزاری مناقصات (اصلی - چاپ 1940)

3- رسیدگی به لایحه موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت‌جمهوری‌اسلامی‌ایران و دولت‌جمهوری‌دموکراتیک‌سوسیالیستی سریلانکا و پروتکل اصلاحی آن (اصلی - چاپ 1905)

4- رسیدگی به شور اول لایحه اصلاح موادی‌از قانون‌برنامه‌چهارم توسعه‌اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1383 (اصلی - چاپ 1682)

5- رسیدگی به طرح یک‌فوریتی اصلاح تبصره (1) جزء«هـ» ماده (10) قانون برنامه چهارم توسعه‌اقتصادی، اجتماعی‌وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران و جزء(5) بند «ب» ماده (19) قانون پولی و بانکی‌کشور مصوب1351 (اصلی - چاپ 1803)

4- کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی

یکشنبه

27/8/1386

14

1- مروری بر آخرین اخبار

30/14

2- بررسی پرونده «آمیا» در پلیس اینترپل با حضور مسؤولین محترم ذی‌ربط

سه شنبه

29/8/1386  

14

1- مروری بر آخرین اخبار

15/14

2- بررسی طرح یک‌فوریتی ممنوعیت آراء صندوقهای انتخاباتی قبل از شمارش
در محل شعب (اصلی- چاپ 1932)

15/15

3- بررسی طرح اصلاح لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها
مصوب 1359 شورای انقلاب (اصلی- چاپ 1948)

5- کمیسیون انرژی

یکشنبه

27/8/1386  

14

1- بررسی آخرین اخبار

30/14

2- ادامه بررسی شوراول طرح منع صادرات گاز درصورت نیاز مصرف داخلی(اصلی- چاپ 1403)

3- ادامه بررسی شوراول طرح تعیین معیارهای ضروری صدور گاز و ضرورت نظارت مجلس بر قراردادهای فروش(اصلی- چاپ 1561)

4- ادامه‌بررسی شوراول طرح اجرای کامل بند«و» تبصره (13) قانون‌بودجه سال1386 کل‌کشور(فرعی- چاپ 1916)

5- ادامه بررسی شوراول لایحه اصلاح بند «و» ماده (1) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران درخصوص نحوه مصرف منابع حاصل از صرفه‌جویی بنزین(فرعی- چاپ 1876)

سه شنبه

29/8/1386   

14

1- بررسی آخرین اخبار

30/14

2- دعوت از وزیر محترم نیرو جناب آقای مهندس فتاح جهت ارائه گزارشی از
آخرین وضعیت سدهای کشور

16

3- جلسه هیأت رئیسه کمیسیون

6- کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات

یکشنبه

27/8/1386

15/14 تا 15

1- بررسی شوراول طرح اصلاح بند «و» تبصره (13) قانون بودجه سال 1386 کل کشور (اصلی- چاپ 1727)

15 تا 15/15

2- بررسی شوراول طرح اجرای کامل بند «و» تبصره (13) قانون بودجه سال 1386 کل کشور (اصلی - چاپ 1916)

15/15 تا 15/16

3- گزارش جناب آقای دکتر زاهدی وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری درخصوص فعالیتها و برنامه‌های آن وزارت

سه شنبه

29/8/1386  

15/14 تا 30/15

1- جلسه مشترک با هیأت رئیسه محترم مجلس شورای اسلامی درخصوص بررسی بودجه پیشنهادی سال 1387 مجلس شورای اسلامی

30/15 تا 15/16

2- رسیدگی به بودجه پیشنهادی سال 1387 دیوان محاسبات کشور

کمیته اقتصادی

یکشنبه

27/8/1386

30/6

- بررسی عملکرد هفت‌ماهه بودجه سال1386 کل‌کشور دربخش وزارت جهاد‌کشاورزی

سه شنبه

29/8/1386  

30/6

- بررسی عملکرد هفت‌ماهه بودجه سال1386 کل کشور در بخش وزارت راه و ترابری

کمیته اجتماعی

یکشنبه

27/8/1386  

13

- بررسی شوراول طرح اصلاح جداول شماره (4) و (8) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و بودجه سال 1386 کل کشور به منظور تأمین بخشی از کسری اعتبارات آموزش و پرورش(اصلی- چاپ 1885)

کمیته امور عمومی و دفاعی

یکشنبه

27/8/1386  

7

1- بررسی و رسیدگی به گزارش دیوان‌محاسبات درخصوص عملکرد بودجه سال1385 مجلس شورای اسلامی

2- بررسی آئین‌نامه‌های قانون نظام مالی مجلس شورای اسلامی

7- کمیسیون بهداشت و درمان

یکشنبه

27/8/1386

14 تا 15

1- ارائه گزارش انجمن دندانسازان ایران و بررسی مشکلات آنها با حضور مسؤولین مربوطه

15 تا 16

2- بررسی امحاء پسماندهای بیمارستانی و مشکلات متخصصان شرکت آلاس سهند

سه شنبه

29/8/1386  

14 تا 16

- دعوت از وزیر محترم رفاه و تأمین اجتماعی جهت پاسخگویی به سؤالات:

الف- جناب آقای نصیری، نماینده محترم گرمی

ب- جناب آقای جعفری، نماینده محترم گچساران


8- کمیسیون صنایع و معادن

یکشنبه

27/8/1386

14

1- بررسی اخبار و رویدادها

30/14 تا 30/15

2- دعوت از وزیرمحترم ارتباطات و فناوری اطلاعات جهت‌پاسخگویی به سؤالات:

30/14 تا 50/14

الف- جناب آقای آفریده نماینده محترم شیروان

50/14 تا 10/15

ب - جناب آقای غفوری‌فرد نماینده محترم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر

10/15 تا 30/15

ج - جناب آقای برمک نماینده محترم مینودشت

30/15 تا 16

3- بررسی لایحه تصویب احکام و مصوبات بیست و سومین کنگره اتحادیه جهانی پست (UPU) منعقد شده در بخارست سال 2004 (اصلی- چاپ 1907)

سه شنبه

29/8/1386  

14

1- بررسی اخبار و رویدادها

30/14

2- بررسی‌اشکالات‌شورای‌محترم نگهبان نسبت‌به لایحه حمایت و توسعه صنایع‌دریایی

15 تا 16

3- گزارش‌هیأت‌مدیره‌نظام مهندسی‌معدن ازمسائل‌ومشکلات‌و افق‌فعالیتها در این‌بخش

9- کمیسیون عمران

یکشنبه

27/8/1386

12 تا 15

- بازدید از شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران و بررسی آخرین وضعیت ناوگان هوایی کشور و فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)

سه شنبه

29/8/1386

14

1- بررسی اخبار و اطلاعات واصله.

15/14

2- بررسی لایحه توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت (اعاده شده از شورای محترم نگهبان)

10- کمیسیون فرهنگی

یکشنبه

27/8/1386  

14 تا 30/16

1- اخبار فرهنگی

2- گزارش دبیرکل محترم نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور درخصوص عملکرد
و برنامه نهاد مذکور

3- گزارش رئیس محترم سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران درخصوص عملکرد و برنامه‌های سازمان مذکور

4- جمع‌بندی گزارشهای دستگاههای فرهنگی کشور درمورد رفع مظلومیت
از بخش فرهنگ

سه شنبه

29/8/1386   

14 تا 30/16

1- اخبار فرهنگی

2- ادامه جمع بندی گزارشهای دستگاههای فرهنگی کشور در مورد رفع مظلومیت از بخش فرهنگ

3- گزارش مسؤولین محترم معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری در مورد نحوه تهیه و تنظیم لایحه بودجه سال 1387 کل کشور
در بخش فرهنگ

کمیته ارشاد و تبلیغات اسلامی

سه شنبه

29/8/1386   

30/16 تا 18

- بررسی امور جاری کمیته

11- کمیسیون قضائی و حقوقی

یکشنبه

27/8/1386

14

1- بررسی آخرین اخبار

15/14

2- بررسی طرح یک فوریتی ممنوعیت حمل و نگهداری قمه، پنجه‌بوکس و چاقوی ضامن‌دار (اصلی- چاپ 1770)

یکشنبه

27/8/1386  

15/15

3- گزارش معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری درمورد نحوه تهیه و تنظیم لایحه بودجه سال 1387 کل کشور

سه شنبه

29/8/1386  

14

- بررسی لایحه شوراهای حل اختلاف (رسیدگی مطابق اصل 85 قانون اساسی)(چاپ984)

کمیته‌های تخصصی

کمیته شماره(2)

یکشنبه

27/8/1386

16

- بررسی لایحه یک فوریتی پیش‌فروش ساختمان (اصلی- چاپ 1908)

کمیته شماره(4)

سه‌شنبه

29/8/1386

16

- بررسی شوردوم لایحه پیشگیری از وقوع جرم (اصلی- چاپ 1083)

12- کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی

یکشنبه

27/8/1386

14 تا 30/14

1- بررسی شور اول طرح تمدید زمان مواد اصلاحی (147) و (148) قانون ثبت اسناد
و املاک (فرعی - چاپ 1872)

30/14 تا 15

2- بررسی شوراول طرح اصلاح قانون اصلاح مواد (1) ، (2) و (3) قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک و الحاق موادی به آن مصوب 21/6/1370 و اصلاحیه‌های بعدی آن(اصلی- چاپ 1854)

15 تا 30/16

3- بررسی لایحه یک‌فوریتی واگذاری‌اراضی برای طرح ساماندهی اسکان عشایر استان اردبیل (اصلی - چاپ 1873)

سه شنبه

29/8/1386

14 تا 30/16

- بررسی طرح حفظ، حمایت، توسعه و بهره‌برداری از منابع دامی کشور بر اساس
اصل(85) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (چاپ 1008)

کمیته کشاورزی

سه‌شنبه

29/8/1386

13 تا 14

- بررسی مسائل و مشکلات مربوط به باغداران استان کرمان

13- کمیسیون اصل نودم قانون اساسی

یکشنبه

27/8/1386  

14 تا 16

1- بحث و بررسی پیرامون پرونده کلاسه 5478/م موضوع «طراحی نظام جامع حسابداری و حسابرسی» با حضور مسؤولین ذی‌ربط

16 تا 17

2- جلسه‌کمیته سیاسی و نظامی کمیسیون جهت رسیدگی به شکایات واصله

3- جلسه کمیته فرهنگی، رفاهی و اجتماعی کمیسیون جهت رسیدگی
به شکایات واصله

سه شنبه

29/8/1386   

14 تا 16

1- بحث و بررسی پیرامون پرونده کلاسه 5714/م موضوع «طرح کاداستر» با حضور مسؤولین ذی‌ربط

16 تا 17

2- جلسه کمیته اقتصادی وعمرانی کمیسیون جهت‌رسیدگی به شکایات‌واصله

3- جلسه‌ کمیته‌ حقوقی و قضائی کمیسیون جهت ‌رسیدگی به ‌شکایات واصله

چهارشنبه

30/8/1386  

7 تا 8

1- جلسه هیأت رئیسه کمیسیون

13 تا 14

2- جلسه کمیته امور محرمانه کمیسیون جهت رسیدگی به شکایات واصله

کمیسیون ویژه سیاستهای کلی اصل(44) قانون اساسی

یکشنبه

27/8/1386

18 تا 21

1- انتخاب هیأت رئیسه

2- ادامه بررسی و رسیدگی به ایرادات شورای محترم نگهبان نسبت به لایحه
اجرای سیاستهای کلی اصل 44

چهارشنبه

30/8/1386  

14 تا 17

- ادامه بررسی و رسیدگی به ایرادات شورای محترم نگهبان نسبت به لایحه
اجرای سیاستهای کلی اصل(44)

هیأت تحقیق و تفحص از عملکرد صندوق بیمه محصولات کشاورزی

سه شنبه

29/8/1386   

30/8

- ادامه جلسه گروههای کاری هیأت تحقیق و تفحص از عملکرد صندوق
بیمه محصولات کشاورزی

«هیأت تحقیق و تفحص از بانکهای دولتی»

یکشنبه

27/8/1386

16

- نشست اعضاء هیأت تحقیق و تفحص از بانکها

دوشنبه

28/8/1386

14

- جلسه هیأت تحقیق و تفحص در ارتباط با مسؤولین در ارتباط با پرونده‌های رسیده و مطروحه

«هیأت تحقیق و تفحص از گمرک جمهوری اسلامی ایران»

یکشنبه

27/8/1386

17

- جلسه هیأت تحقیق و تفحص و اعضاء کمیسیون اقتصادی با رئیس‌کل گمرک جمهوری اسلامی ایران و معاونین ایشان

 

اخبار برگزیده
ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

آخرین اخبار
Powerd By : Tasvirnet