هدر موبایل
1399/09/07 20:26:59
سرویس سیاسی

ﻃﺮﺡ ﺍﺻﻼﺡ ﻣﻮﺍﺩﯼ ﺍﺯ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻣﺠﻠﺲ روی میز کمیسیون شوراها

اعضای کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها ﻃﺮﺡ ﺍﺻﻼﺡ ﻣﻮﺍﺩﯼ ﺍﺯ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ را بررسی می کنند.
ﻃﺮﺡ ﺍﺻﻼﺡ ﻣﻮﺍﺩﯼ ﺍﺯ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻣﺠﻠﺲ روی میز کمیسیون شوراها اعضای کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها ﻃﺮﺡ ﺍﺻﻼﺡ ﻣﻮﺍﺩﯼ ﺍﺯ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ را بررسی می کنند. https://cdn.icana.ir/d/019/201910104307624149.jpg ﻃﺮﺡ,ﺍﺻﻼﺡ,ﻣﻮﺍﺩﯼ,ﺍﺯ,ﻗﺎﻧﻮﻥ,ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ,ﻣﺠﻠﺲ,روی,میز,کمیسیون,شوراها Icana

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، اعضای کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس درهفته آینده روزهای دوشنبه، سه شنبه و چهارشنبه 10، 11 و 12 آذرماه نشست هایی برای پیگیری برخی امور دارند.

در نشست روز دوشنبه ﺑﺮﺭﺳﯽ ﻃﺮﺡ ﺍﺻﻼﺡ ﻣﻮﺍﺩﯼ ﺍﺯ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ (ﺍﺻﻠﯽ - ﺛﺒﺖ 29- ﺍﻋﺎﺩه ﺷﺪه ﺍﺯ ﺷﻮﺭﺍﯼ ﻧﮕﻬﺒﺎﻥ) ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه  ﺷﻮﺭﺍﯼ ﻧﮕﻬﺒﺎﻥ، ﻣﺮﮐﺰ ﭘﮋﻭﻫﺸﻬﺎ ﻭ ﺩﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎﯼ ﺍﺟﺮﺍﯾﯽ دردستور کار است. نمایندگان این کمیسیون روز سه شنبه ﺁﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺗﺸﮑﯿﻼﺕ ﻭ ﺷﺮﺡ ﻭﻇﺎﯾﻒ ﺩﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﺩﺍﺋﻤﯽ ﻫﯿﺎﺕ ﻣﺮﮐﺰﯼ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺑﺮ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺷﻮﺭﺍﻫﺎﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﮐﺸﻮﺭ را بررسی می کنند و در روز چهارشنبه نشست هیات رئیسه کمیسیون امور داخلی کشور با روسای کمیته ها برگزار می شود.

اعضای ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺗﺸﮑﻞ ﻫﺎﯼ ﺻﻨﻔﯽ ﻭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻫﺎﯼ ﻣﺮﺩﻡ ﻧﻬﺎﺩ روز دوشنبه ﺑﺮﺭﺳﯽ ﻃﺮﺡ ﺍﺻﻼﺡ ﻣﻮﺍﺩ (1) و (10) ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻧﺤﻮه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺍﺣﺰﺍﺏ ﻭ ﮔﺮﻭﻫﻬﺎﯼ ﺳﯿﺎﺳﯽ (ﺍﻋﺎﺩه ﺷﺪه ﺍﺯ ﺷﻮﺭﺍﯼ ﻧﮕﻬﺒﺎﻥ-ﺷﻤﺎﺭه ثبت 23) ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺷﻮﺭﺍﯼ ﻧﮕﻬﺒﺎﻥ، ﻣﺮﮐﺰ ﭘﮋﻭﻫﺸﻬﺎ ﻭ ﺩﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎﯼ ﺍﺟﺮﺍﯾﯽ ﺫﯼ ﺭﺑﻂ را دستور کار دارند.

ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺮﺍﻥ در نشست روز سه شنبه ﻃﺮﺡ ﻫﺎ، ﻟﻮﺍﯾﺢ ﻭ ﻗﻮﺍﻧﯿﻦ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﺭﺋﯿﺲ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﮐﺸﻮﺭ ﻭ ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺳﺎﻥ ﻣﺮﮐﺰ ﭘﮋﻭﻫﺸﻬﺎ را بررسی می کند و  ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﻬﺮﯼ ﻭ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﯼ ﻫﺎ در روز سه شنبه به ﻻﯾﺤﻪ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﭘﺎﯾﺪﺍﺭ ﻭ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﯾﻬﺎ ﻭ ﺩﻫﯿﺎﺭﯼ ﻫﺎ (ﺍﻋﺎﺩه ﺷﺪه ﺍﺯ ﺷﻮﺭﺍﯼ ﻧﮕﻬﺒﺎﻥ) ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺷﻮﺭﺍﯼ ﻧﮕﻬﺒﺎﻥ، ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﻣﺮﮐﺰ ﭘﮋﻭﻫﺸﻬﺎ ﻭ ﺩﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎﯼ ﺍﺟﺮﺍﯾﯽ ﺫﯼ ﺭﺑﻂ رسیدگی می کنند./

پایان پیام

 

اخبار برگزیده
ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

زنجیره خبر

آخرین اخبار
Powerd By : Tasvirnet