هدر موبایل
1388/08/18 15:31:00
سرویس صحن

برنامه‌های وزیر پیشنهادی رفاه و تامین اجتماعی

**به گزارش خبرنگار خانه ملت، برنامه کاری صادق محصولی وزیر پیشنهادی رفاه و تامین اجتماعی به شرح زیر می باشد:

(ستاد وزارت رفاه و تامین اجتماعی)

برنامه‌های کلان:

- ایجاد نظام جامع اطلاعات آماری رفاه و تامین اجتماعی بر مبنای سیستم‌های آمار و اطلاعات و پژوهش‌های اجتماعی

- اجرای کامل قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی و وظایف تصریحی در تشکیل وزارت رفاه و تامین اجتماعی و اصلاح ساختار وزارتخانه‌ با تاکید بر ارتقاء سطح کارشناسی ستاد وزارت مبتنی بر اجرایی شدن طرح هدفمندکردن یارانه‌ها

- تنظیم کلان بودجه‌ عمومی دولت در قلمروهای سه گانه نظام جامع تامین اجتماعی و تصویب آن در شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی

- پرداخت یارانه‌ به هموطنان ( مطابق قانون هدفمندکردن یارانه‌ها) و تدوین و تصویب سیاست‌های هدایت تدریجی و تجمیع یارانه‌ها در نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی

- افزایش کمک موثر دولت به صندوق‌های بیمه‌درمانی، بیکاری و بازنشستگی و تقویت منابع صندوق بیمه بیکاری از طریق ایفای بدهی‌های معوقه دولت

- ایجاد انسجام و تحدید ساختار سازمان‌ها و نهادهای حمایتی جهت تخصیص بهینه‌ منابع و بهبود زندگی خانواده‌های آسیب پذیر

- مهندسی مجدد سرمایه‌گذاری در صندوق‌ها، به منظور افزایش وجوه و پرهیز از تصدی گری و بنگاه‌ داری با رویکرد حضور فعال در بازارهای پولی و مالی

- طراحی مکانیزم‌های اجرایی به منظور تشویق مشارکت بخش خصوص در راستای امور مربوط به وزارت رفاه و تامین اجتماعی و خدمت رسانی با کیفیت به مردم، علی‌الخصوص قشر آسیب‌پذیر

‌- طراحی الگوی عدالت توزیعی برای توزیع‌ یارانه‌ها و امکانات رفاهی و تفریحی جهت بهره‌مندی خانوارهای کم درآمد و آسیب‌پذیر با اعمال سیاست‌های نظارتی

‌- تلاش برای تقویت روش‌های وصول حق‌ بیمه و تداوم تامین منابع مالی سازمان‌‌های بیمه‌گر و وصول به موقع مطالبات آنها

‌- قانونمندسازی روش‌های شناسایی و پوشش جمعیت کشور در حوزه‌های مختلف و طراحی سازوکار‌های الزام آور برای تداوم پوشش بیمه‌ای و پرداخت حق بیمه

‌- تدوین استانداردها و ضوابط  مربوط به سطح تعهدات و خدمات، روش‌های خدمت رسانی و پاسخگویی به انتظارات و نیاز‌های مردم در حوزه‌های سه گانه نظام جامع

‌- پژوهش و طراحی و همکاری با دستگاه‌های ذیربط در زمینه‌‌ آموزش مهارت‌های شغلی و مهارت‌های زندگی برای زنان و جوانان خصوصاً جمعیت‌های سه دهک پایین درآمدی کشور

‌- طراحی و همکاری با نهادهای ذیربط جهت تنظیم سبد مطلوب غذایی مکفی و مطلوب و تضمین خدمات بهداشتی روانی و توانبخشی رایگان برای خانوارهای واقع در سه دهک پائین درآمدی، از طریق جابجایی و تخصیص کارآمد منابع یارانه‌ها و جلب و جذب کمک‌های موسسات خیریه

‌- تقویت نظام بیمه‌بیکاری در جهت حمایت از نظام اقتصادی کشور و جلوگیری از آسیب‌های اجتماعی ناشی از بحران اشتغال و مشکلات بنگاه‌های اقتصادی

‌- بازنگری در مقررات، اصول، ضوابط و برنامه‌های حمایتی

‌- ایجاد هماهنگی وانسجام بین بخشی در سازمان‌های تابعه

‌- تقویت کمی و کیفی خدمات بیمه‌های اجتماعی و درمانی( مستمری‌ها، خدمات درمانی، کمک‌ها و غرامت‌های کوتاه مدت و ...) و همچنین خدمات حمایتی، توانبخشی و امدادی با استفاده بهینه از منابع و سرمایه‌گذاری‌ها

‌- توسعه خدمات پیشگیرانه، آموزشی، توانمندسازی، و ایجاد مهارت ویژه فردی و جمعی در حوزه‌های سه گانه بیمه‌ای، حمایتی و امدادی

‌- تعامل با بخش‌های مختلف دولت در راستای اجرای اهداف مندرج در اصل 29 قانون اساسی و قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی

‌- تبیین واصلاح، شفاف‌سازی و روان سازی فرایند ارائه خدمات

‌- مدیریت بردرآمد و هزینه‌ها در راستای حرکت به سمت اصلاح الگوی مصرف

‌- بسترسازی و فرهنگ سازی مقوله رفاه و تامین اجتماعی در سطح جامعه‌

‌- ایجاد وحدت بین مراکز تصمیم‌گیر در حوزه‌ مسایل اجتماعی، اقتصادی و جلوگیری از تداخل فعالیت‌ها و موازی کاری و پیگیری اصلاح قوانین مغایر یا موازی

‌- تاثیر‌گذاری بر فرآیند تصمیم‌سازی در راستای رشد و توسعه اقتصادی بر پایه عدالت اجتماعی و کاهش فاصله میان درآمدهای طبقات و رفع محرومیت از قشر‌های کم درآمد و فقرزدایی

‌- جبران نابرابری‌های غیرموجه درآمدی از طریق دخالت موثر بر سیاست‌گذاری‌های مالیاتی و اعطای یارانه‌های هدفمندو ساز و کارهای بیمه‌ای

‌- کاهش فاصله دو دهک بالا و پایین‌ درآمدی جامعه به طوری که ضریب جینی به میزان پیش بینی شده در برنامه پنجم توسعه برسد

‌- حمایت از افراد جامعه در برابر رویدادهای اقتصادی، اجتماعی و حوادث غیر مترقبه

‌- افزایش سطح سلامت اجتماعی و سرمایه‌ اجتماعی

‌- برنامه‌ریزی در جهت جلوگیری از فرار بیمه‌ای

‌- رفع هم پوشانی بیمه‌ای به منظور افزایش تعداد افراد تحت پوشش

‌- هدایت منابع حاصل از قانون هدفمندکردن یارانه‌ها در جهت گسترش پوشش بیمه‌ای و افزایش حمایت‌های بیمه‌ای

‌- تلاش در جهت یکسان کردن ضوابط کلی نحوه مدیریت وجوه،‌ذخایر و سرمایه‌گذاریهای دستگاه‌های اجرایی دولتی و عمومی،‌سازمان‌ها، موسسات و صندوق‌های فعال در قلمرو‌های مختلف نظام تامین اجتماعی دولت با رویکرد ارتقاء سطح بیمه‌ها با طراحی جدید و با مبنا قرار دادن طرح هدفمندکردن یارانه‌ها

‌- پوشش صد درصدی آحاد جمعیت کشور در حوزه‌بیمه‌های درمانی

‌- سیاست‌گذاری در جهت افزایش و گسترش تعهدات بیمه‌ای داروهای جدید

‌- توجه به فعالیت‌های بین‌المللی،‌حضور در مجامع جهانی ذیربط و عضویت در مجامع‌ و سازمان‌های مورد نظر

(سازمان تامین اجتماعی )

برنامه سازمان:

‌- توسعه نظام بیمه الکترونیک

‌- اصلاح و بهبود نظام محاسبات بیمه‌ای

‌- توسعه کمی و کیفی پوشش‌های بیمه‌ای

‌- شناسایی مراکز تجمعی کارگاهی و جمعیتی جهت استقرار شعب

‌- افزایش سطح دسترسی بیمه‌ شدگان به خدمات درمانی

‌- تبیین و اصلاح،‌ شفاف سازی و روان‌سازی فرایند ارائه خدمات

‌- توسعه بیمه‌های اجتماعی و افزایش ضریب نفوذ بیمه‌ای

‌- تلاش در جهت افزایش پایداری منابع سازمان‌های بیمه‌ای

‌- تامین بیمه فراگیر و کارآمد و گسترش کمی و کیفی نظام تامین اجتماعی

‌- برنامه‌ریزی و هماهنگی پرداخت مستمری بگیران به طور مناسب و یکنواخت در سراسر کشور(کاهش اختلاف پرداخت میان سازمان‌های تابعه)

‌- اجرای بیمه کامل برای گروه‌های اجتماعی جدید به ویژه زنان خانه‌دار

‌- انجام تمهیدات لازم جهت ارتقاء بهره‌دهی شستا

(سازمان بیمه خدمات درمانی)

برنامه سازمان:

‌- توسعه نظام بیمه الکترونیک

‌- توسعه کمی و کیفی پوشش‌های بیمه‌ای

‌- تکمیل پوشش‌بیمه درمانی سلامت‌نگر

‌- افزایش سهم مدیریت بیمه از بخش سلامت و بهبود مشارکت در تامین مالی

‌- بهبود سطح بهره‌مندی بیمه شدگان از خدمات درمانی با رویکرد سلامت محوری‌

‌- ارتقای کیفیت خدمات درمانی

‌- افزایش سطح دسترسی بیمه‌شدگان به خدمات درمانی

‌- تبیین و اصلاح، شفاف‌سازی و روان سازی فرایند ارائه خدمات

‌- تلاش در جهت افزایش پایداری منابع سازمان‌های بیمه‌ای

‌- اجرای فراگیر نظام ارجاع و برابری در دسترسی به خدمات سلامت در بین روستا‌ها و شهرها

‌- تامین بیمه فراگیر و کارآمد و گسترش کمی و کیفی نظام تامین اجتماعی و خدمات بیمه درمانی

‌- اجرای طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع سراسر کشور(اعم از شهر‌وروستا)

‌- تعیین تکلیف سیستم‌ تعیین حق بیمه سرانه و تعرفه خدمات درمانی و کسب مجوزهای لازم

‌- پوشش کامل (صددرصد) بیمه همگانی پایه خدمات درمانی

‌- اصلاح قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور متناسب با نیاز‌های کنونی کشور

‌- ساماندهی نحوه رسیدگی به اسناد پزشکی با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین

(سازمان بازنشستگی کشوری )

برنامه سازمان:

‌- توجه ویژه به کرامت انسانی بازنشستگان و اهتمام در ارتقاء جایگاه اجتماعی آنان

‌- تبیین و اصلاح،‌شفاف سازی و روان سازی فرایند ارائه خدمات با رویکرد به کارگیری فن‌آوری پیشرفته

‌- انجام تمهیدات لازم جهت ارتقاء جایگاه صندوق بازنشستگی

‌- تلاش در جهت افزایش پایداری منابع‌سازمان‌ها

‌- اصلاح وارتقاء  خدمات درمانی(پایه و تکمیلی) به بازنشستگان مشمول قانون اصلاح نظام پرداخت متناسب با افزایش پرداخت شاغلین

(صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر)

برنامه صندوق:

‌- ارتقاء برنامه‌های رفاهی و تامین اجتماعی برای روستائیان و عشایر

‌- تبیین، اصلاح،‌شفاف‌سازی و روان سازی فرایند ارائه خدمات

‌- اصلاح و تکمیل مقررات صندوق بنا به مقتضیات زمان به منظور بهینه‌سازی روش‌های اجرا

‌- استفاده از فناوری‌های روز به منظور تسهیل امور اجرایی  به ویژه امور مرتبط با جامعه هدف و روان سازی فرایند ارائه خدمات به آنها

‌- انجام مستمر محاسبات بیمه‌ای به منظور شفاف سازی وضعیت منابع و تعهدات صندوق با هدف اعمال سیاست‌های لازم و جلوگیری از ورشکستگی آنها در بلند مدت

‌- جمع‌آوری و تمرکز وجوه مربوط به حق‌ بیمه (سهم بیمه شده و سهم دولت) و استفاده بهینه از آنها به منظور دستیابی به حداکثر ارزش افزوده از طریق سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری از وجوه جاری و ذخیره شده

(سازمان بهزیستی کشور)

برنامه سازمان:

‌- کنترل آسیب‌های اجتماعی و عوارض ناشی از آن

‌- توسعه کمی و کیفی خدمات حمایتی و توانبخشی

‌- افزایش مشارکت بخش غیردولتی در فعالیت‌ها

‌- تبیین،‌اصلاح ، شفاف‌سازی و روان سازی فرایند ارائه خدمات

‌- اجرای کامل قانون حمایت از زنان و کودکان بی‌سرپرست

‌- گسترش پایگاه‌های خدمات اجتماعی با رویکرد غیردولتی

‌- هماهنگی بخش‌های مختلف دولتی و غیردولتی در راستای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و پوشش کامل خانوار‌های آسیب دیده ناشی از حوادث اجتماعی، غیر‌مترقبه و طبیعی

‌- تقویت رویکرد‌های پیشگیرانه از بروز معلولیت‌ها

‌- اتخاذ رویکرد توانمندسازی با الگوی مشخص برای خود اتکایی گروه‌های هدف

‌- گسترش سازمان‌های مردم نهاد و کاهش وابستگی آنها به سازمان‌های دولتی

‌- اجرای کامل قانون جامع حمایت از معلولین

‌- ایجاد فرصت‌های شغلی برای توانمند سازی گروه‌های تحت پوشش

‌- حمایت از آموزش مهارت‌های شغلی و زندگی برای گروه‌های تحت پوشش

‌- کمک به تامین مسکن برای گروه‌های تحت پوشش

‌- تهیه و تدوین طرح‌ جامع توانمندسازی زنان خود سرپرست خانوار با همکاری سایر سازمان‌های دولتی و غیردولتی

‌- تعامل و همکاری با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر نهاد‌های ذیربط جهت پیشگیری از بروز بیماری‌های روانی و رفتاری که منجر به طلاق و سایر آسیب‌های اجتماعی می‌شود

‌- سوق دادن بخشی از کمک‌های حمایتی دولت به امر اشتغال و توانمندسازی اقشار کم درآمد و نیازمندان

‌- همکاری در طراحی و اجرای بازتوانی آسیب دیدگان اجتماعی و تسهیل و بستر سازی زمینه بازگشت آنها به جامعه

‌- همکاری با نهادهای ذیربط در طراحی استراتژیک کاهش آسیب‌های اجتماعی

‌- تداوم اجرای طرح ساماندهی و توانبخشی سالمندان و بیماران روانی مزمن‌

‌- بازنگری در نحوه اداره واحد‌های توانبخشی و برنامه‌ریزی علمی،‌ منطقی  و قانونمند برای واگذاری واحد‌ها به بخش خصوصی

‌- گسترش دامنه پوشش خدمات حمایتی و توانبخشی از طریق شناسایی و پوشش دادن افراد و خانوا‌رهای نیازمند واقعی و مشمول نظام حمایتی

اخبار برگزیده
ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

آخرین اخبار
Powerd By : Tasvirnet