عید قربان
1399/10/20 10:10:35
سرویس فرهنگی
مرکز پژوهش‌های مجلس بررسی کرد؛

رشد 30 درصدی اعتبارات حوزه ورزش در لایحه بودجه 1400

مرکز پژوهش‌های مجلس طی گزارشی به بررسی اعتبارات حوزه ورزش و جوانان در لایحه بودجه ۱۴۰۰ پرداخت.
رشد 30 درصدی اعتبارات حوزه ورزش در لایحه بودجه 1400 مرکز پژوهش‌های مجلس طی گزارشی به بررسی اعتبارات حوزه ورزش و جوانان در لایحه بودجه 1400 پرداخت. https://cdn.icana.ir/d/019/202012108827444425.jpg رشد,30,درصدی,اعتبارات,حوزه,ورزش,در,لایحه,بودجه,1400 Icana

به گزارش خبرنگار   خبرگزاری خانه ملت، دفتر  مطالعات آموزش و فرهنگ مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی آورده است: اعتبار فصل ورزش و تفریحات در لایحه بودجه سال 1400 حدود 2390 میلیارد و 326 میلیون تومان (1615 میلیارد و 366 میلیون تومان اعتبارات هزینه‌ای و 774 میلیارد و 960 میلیون تومان اعتبارات سرمایه‌ای) است که تقریباً، 18 درصد از اعتبارات امور فرهنگ، تربیت بدنی و گردشگری را شامل می شود.

 رقم اعتبار فصل ورزش و تفریحات در لایحه بودجه سال 1400 نسبت به مصوب 1399 که حدود 1826 میلیارد و 584 میلیون تومان (1243 میلیارد و 600 میلیون تومان اعتبارات هزینه ای و 582 میلیارد و 984 میلیون تومان اعتبارات سرمایه‌ای) بود، رشد 30.9 درصدی داشته است.

اعتبارات وزارت ورزش و جوانان مصوب 1399 مبلغ 1142 میلیارد و 908 میلیون تومان (881 میلیارد و 924 میلیون تومان اعتبارات هزینه‌ای و 260 میلیارد و 984 میلیون تومان اعتبارات سرمایه‌ای) بود و این اعتبارات در لایحه 1400 مبلغ 1481 میلیارد و 157 میلیون تومان (1134 میلیارد و 552 میلیون تومان اعتبارات هزینه ای و 346 میلیارد و 605 میلیون تومان اعتبارات سرمایه‌ای) است که افزایشی حدود 29.6 درصدی دارد.

اعتبارات کمیته ملی المپیک مصوب 1399، مبلغ 122 میلیارد و 500 میلیون تومان (120 میلیارد و 400 میلیون تومان اعتبارات هزینه ای و 2 میلیارد و 100 میلیون تومان اعتبارات سرمایه ای) بود و در لایحه 1400 مبلغ 166 میلیارد و 900 میلیون تومان (163 میلیارد و 400 میلیون تومان اعتبارات هزینه ای و 3 میلیارد و 500 میلیون تومان اعتبارات سرمایه ای) است که افزایشی حدود 36/2 درصدی دارد.

برای کمیته پارالمپیک این مبلغ در سال 1399، 51 میلیارد و 700 میلیون تومان (51 میلیارد و 600 میلیون تومان اعتبارات هزینه ای و 100 میلیون تومان اعتبارات سرمایه ای) مصوب شد و در لایحه 1400 مبلغ 71 میلیارد تومان (70 میلیارد تومان اعتبارات هزینه ای و یک میلیارد تومان اعتبارات سرمایه‌ای) است.

رشد 33 درصدی بودجه شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور

افزایش میزان اعتبارات وزارت ورزش و جوانان و کمیته های المپیک و پارالمپیک، بیشتر به دلیل در پیش رو بودن المپیک توکیو است. ازسوی دیگر، اعتبارات شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور مصوب 1399، مبلغ 263 میلیارد و 500 میلیون تومان بود و در سال 1400 رشدی حدود 33 درصد دارد و میزان اعتبارات به مبلغ 350 میلیارد و 270 میلیون تومان افزایش یافت.

برنامه‌های ذیل وزارت ورزش و جوانان در لایحه 1400 مشتمل بر 8 برنامه و 96 فعالیت است و شامل توسعه دولت الکترونیک (1 فعالیت)، رشد و گسترش ورزش همگانی (17 فعالیت)، حمایت از توسعه ورزش قهرمانی (10 فعالیت)، توسعه ورزش بانوان (9 فعالیت)، حمایت، هدایت و ارتقای امور فرهنگی در ورزش (4 فعالیت)، حمایت و هدایت امور فرهنگی و تربیتی و تقویت سرمایه اجتماعی جوانان (26 فعالیت)، پژوهش های کاربردی در امور ورزش و جوانان (26 فعالیت)، آموزش های مهارتی در حوزه ورزش (1فعالیت) می شود.

افزایش 7 برابری تعداد فعالیت‌های برنامه توسعه ورزش همگانی نسبت به سال 99

 بررسی این برنامه‌ها و فعالیت‌ها حاکی از آن است که تعداد فعالیت‌های برنامه توسعه ورزش همگانی نسبت به سال 1399 حدود 7 برنامه افزایش یافته است و این در صورتی است که در سال 1399، برنامه توسعه ورزش بانوان حذف شده بود و فعالیت های آن ذیل دو برنامه رشد و گسترش ورزش همگانی و برنامه حمایت از توسعه ورزش قهرمانی تقسیم شد و با پیشنهادی که مرکز پژوهش ها درخصوص لایحه بودجه 1399 ارائه کرد مبنی بر اضافه شدن برنامه حمایت از توسعه ورزش بانوان به دلیل در پیش بودن بازی های المپیک و پارالمپیک و حضور چشمگیر قهرمانان بانوی ایرانی در این رقابت ها؛ لذا در لایحه 1400 این برنامه با 9 فعالیت و به صورت مستقل افزوده شد.

توزیع اعتبارات موضوع ماده (73) قانون برنامه ششم توسعه نشان می دهد درمجموع سهم دستگاه‌ها در لایحه بودجه سال 1400 به 1575 میلیارد و 552 میلیون تومان افزایش یافت در حالی که در قانون بودجه 1399، 1167 میلیارد و 922 میلیون تومان بود و حدود 35 درصد نسبت به سال قبل افزایش یافته است.

توزیع اعتبارات 0.27 درصد از مالیات بر ارزش افزوده موضوع ماده (94) قانون برنامه ششم توسعه نشان می‌دهد که اعتبار مصوب این موضوع در لایحه بودجه سال 1400 نسبت به سال 1399، رشدی حدود 3.2 درصدی داشته است و میزان اعتبار آن حدود 3.576 میلیارد تومان برآورد شده است.

میزان اعتبارات ملی در لایحه 1400، مبلغ 1636 میلیارد تومان و اعتبارات استانی، 1940 میلیارد تومان است. بنابراین، سهم ملی 75.45 درصد و سهم استانی 54.25 درصد است و ازسوی دیگر، درصد هزینه ای به سرمایه ای در سهم ملی، 50.2 به 49.8 است.

 توزیع اعتبارات 0.27 درصد از مالیات بر ارزش افزوده موضوع ماده (94) در لایحه بودجه سال 1400 به نحوی است که سهم جوانان حدود 715 میلیارد و 200 میلیون تومان و سهم ورزش (توسعه ورزش مدارس، ورزش همگانی، ورزش روستایی و عشایری، ورزش بانوان و زیرساخت های ورزش به ویژه در حوزه معلولین و جانبازان) حدود 2431 میلیارد و 680 میلیون تومان برآورد شده است در حالی که سهم جوانان و ورزش در قانون بودجه سال 1399 به ترتیب 693 میلیارد و 20 میلیون تومان و 2356 میلیارد و 270 میلیون تومان بود که نشان می دهد سهم جوانان و ورزش در لایحه بودجه سال 1400 نسبت به سال قبل در هر دو حوزه رشد 3/2 درصدی داشته است. جمع اعتبارات موضوع 0.27 درصد از مالیات بر ارزش افزوده در لایحه بودجه سال 1400 با میزان اعتبار 3576 میلیارد تومان نسبت به قانون بودجه سال 1399 با میزان اعتبار 3465 میلیارد و 100 میلیون تومان، افزایشی حدود 3.2 درصد دارد.

یکی از دلایل عمده افزایش حداقلی 3.2 درصدی به میزان اعتبار تخصیص یافته و عملکردی این حکم در سال‌های 1398 و 1399 برمی گردد چون که عملکرد وزارت ورزش و جوانان نشان می دهد که از ابتدای سال 1399 تاکنون سهم استانی 19 درصد و سهم ملی 16 درصد و همچنین سهم استانی و ملی سال 1398 به ترتیب 8.25 و 14 درصد بوده است.

میزان اعتبار برنامه حمایت از توسعه ورزش قهرمانی در لایحه بودجه سال 1400 حدود 365 میلیارد و 463.7 میلیون تومان است که حدود 98 درصد (357 میلیارد و 463.7 میلیون تومان) آن به صورت کمک پیش بینی شده است و حدود 74 درصد (269 میلیارد و 263.7 میلیون تومان) این کمک ها برای مصارف فدراسیون ها و هیئت های ورزشی است که عموماً در راستای ورزش قهرمانی هزینه می شود.

رقم اختصاصی برای پایش و نظارت بر عملکرد فدراسیون ها چه میزان است؟

نکته قابل تأمل این است که 2 میلیارد تومان از اعتبارات این برنامه در جهت پایش و نظارت بر عملکرد فدراسیون ها، هیئت‌های ورزشی و ادارات کل استانی و کمیته های استعدادیابی در نظر گرفته اند که حدود 0.3 درصد میزان اعتباراتی است که به فدراسیون‌ها و هیئت های ورزشی کمک می شود و همچنین حدود 0.18 درصد اعتبارات هزینه ای وزارت ورزش و جوانان است.

 آیا وزارت ورزش و جوانان می تواند با این میزان اعتبار بر عملکرد 52 فدراسیون، 31 اداره کل ورزش و جوانان استان ها، 31 کمیته استعدادیابی و حدود 15000 هیئت ورزشی نظارت کند و عملکرد آنها را به روز و به ریز بررسی کند؟ ازسوی دیگر، بررسی اعتبارات وزارت ورزش و جوانان نشان داد که میزان اعتبارات هزینه‌ای لایحه بودجه سال 1400 حدود 1134 میلیارد و552.4 میلیون تومان است و بیش از 676 میلیارد تومان از این مبلغ صرف کمک به فدراسیون ها و هیئت های ورزشی می شود. این مهم خلاف قوانین مادر و موضوعه کشور است.

مطابق قانون مدیریت خدمات کشوری، فدراسیون ها و هیئت‌های ورزشی می‌بایست بیش از 50 درصد از بودجه خود را از بخش غیردولتی تأمین کنند و این وابستگی شدید به منابع عمومی و پاسخگو نبودن آنها در قبال اعتباری که از وزارتخانه و کمیته ملی المپیک دریافت می کنند و ضعف نظارت بر آنها محل نگرانی و از چالش های جدی حوزه ورزش کشور است. بنابراین ضعف نظارت وزارت ورزش و جوانان بر امور فدراسیون ها، هیئت ها و باشگاه های ورزشی در لایحه بودجه سال 1400 بدین طریق آشکار می شود، زیرا بودجه وزارت ورزش و جوانان نشان دهنده سیاست های وزارت در سال آینده و همچنین جهت گیری اش نسبت به محورهای مختلف فعالیت های آن وزارتخانه است.

برنامه‌ها و فعالیت‌های ذیل وزارت ورزش و جوانان، کمیته‌های ملی المپیک و پارالمپیک که بررسی شد عنوان فعالیتی جهت فعالیت ورزش کشور در عرصه دیپلماسی ورزش مشاهده نشد با توجه به مسائل و چالش های ورزشی بین المللی به وجود آمده در چند سال اخیر و به ویژه سه سال اخیر در خصوص مبارزه نکردن ورزشکاران ایران با نمایندگان رژیم اشغالگر قدس، نفوذ مثلث عبری، عربی و غربی بر کمیته بین المللی المپیک و کم شدن اوزان المپیکی رشته های مدال آور ایران، تنش زایی برخی کشورهای منطقه به ویژه در رشته فوتبال و ازسوی دیگر، در پیش رو بودن المپیک توکیو؛ پیشنهاد می شود که برنامه ای با عنوان «حمایت از گسترش دیپلماسی ورزشی مؤثر در سطح بین‌المللی» با فعالیت هایی در همین راستا ذیل برنامه های کمیته های ملی المپیک و پارالمپیک (با توجه به فعالیت کمیته های ملی المپیک و پارالمپیک در حوزه بین الملل) تعریف شود./

پایان پیام

اخبار برگزیده
ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

آخرین اخبار
Powerd By : Tasvirnet