هدر موبایل
1388/11/10 12:29:00
سرویس کمیسیون ها
در کمیسیون فرهنگی صورت می گیرد؛

بررسی بودجه بخشهای مختلف فرهنگی

**کمیسیون فرهنگی در نشست روزیکشنبه گزارش مسؤولین سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور درخصوص لایحه بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور در بخش فرهنگ، هنر، تربیت‌بدنی، گردشگری، جوانان، زنان و خانواده وانتخاب دو نفر از اعضاء کمیسیون جهت شرکت در کمیسیون تلفیق بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۸۹ را در دستور کار خود دارد.

به گزارش خبرنگار خانه ملت،سه‌شنبه نیزرسیدگی به ادامه بررسی لایحه بودجه سال 1389 کل کشور در بخش فرهنگ، هنر، تربیت‌بدنی، گردشگری، جوانان، زنان و خانواده در دستور کار این کمیسیون است.

کارگروه زنان، خانواده، تربیت‌بدنی و جوانان نیز به بررسی گزارش کارشناسان مرکز پژوهشها و دستگاههای اجرائی درخصوص فعالیتهای بخش تربیت‌بدنی،گزارش مسؤولین سازمان ملی جوانان درخصوص لایحه بودجه سال 1389 کل کشور در بخش جوانان وگزارش مسؤولین سازمان تربیت‌بدنی درخصوص لایحه بودجه سال 1389 کل کشور در بخش سازمان تربیت‌بدنی و گزارش مسؤولین مرکز امور زنان و خانواده درخصوص لایحه بودجه سال 1389 کل کشور در بخش امور زنان و خانوادهمی پردازند.

کارگروه رسانه و هنرهم گزارش مسؤولین سازمان صدا و سیما درخصوص لایحه بودجه سال 1389 کل کشور در بخش سازمان صدا و سیما و گزارش مسؤولین محترم معاونتهای مطبوعاتی، سینمایی و هنری درخصوص لایحه بودجه سال 1389 کل کشور در بخشهای مربوطهرا در دستور کار خود دارد.

کارگروه فرهنگ و گردشگری هم به بررسی گزارش مسؤولین سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری درخصوص لایحه بودجه سال 1389 کل کشور در بخش مربوطه ،گزارش مسؤولین سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران درخصوص لایحه بودجه سال 1389 کل کشور در بخش مربوطه،گزارش مسؤولین نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور درخصوص لایحه بودجه سال 1389 کل کشور در بخش مربوطه ،گزارش مسؤولین معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی درخصوص لایحه بودجه سال 1389 کل کشور در بخش مربوطه وگزارش مسؤولین سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در خصوص لایحه بودجه سال 1389 کل کشور در بخش مربوطه می پردازد.

کارگروه ارشاد و تبلیغات اسلامی این کمیسیون هم گزارش مسؤولین سازمان تبلیغات اسلامی درخصوص لایحه بودجه سال 1389 کل کشور در بخش مربوطه ،گزارش مسؤولین سازمان اوقاف و امور خیریه درخصوص لایحه بودجه سال 1389 کل کشور در بخش مربوطه ،گزارش مسؤولین دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم درخصوص لایحه بودجه سال 1389 کل کشور در بخش مربوطه و گزارش مسؤولین محترم مجمع تقریب مذاهب اسلامی درخصوص لایحه بودجه سال 1389 کل کشور در بخش مربوطه را در دستور کاردارد.

در ادامه هیأت تحقیق و تفحص از سازمان تربیت‌بدنی نیز جلسه دارد.

گزارش کارشناسان تحقیق و تفحص با حضور مسؤولین محترم سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات کشورهم از دیگر دستور کارهای این کمیسیون می باشد.

اخبار برگزیده
ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

آخرین اخبار
Powerd By : Tasvirnet