هدر اصلی
1389/02/12 09:08:00
سرویس صحن
رییس مجلس:

معلمان و کارگران ستونهای استوار توسعه کشورند

**رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: معلمان و کارگران ستون های استوار توسعه کشور هستند.

به گزارش خبرنگار خانه ملت، "علی لاریجانی" در سخنان پیش از دستور خود در جلسه علنی روز یکشنبه 12 اردیبهشت، در نطق پیش از دستور خود با تبریک روز معلم و گرامیداشت سالروز شهادت آیت الله مطهری اظهار داشت: لازم می دانم که این روز را به معلمان و همچنین روز کارگر را به کارگران گرانقدر تبریک عرض کنم.

وی دو قشر پرتحرک معلم و کارگر را از ستون‌های استوار توسعه کشور دانست و اظهار داشت: بار توسعه کشور بر دوش کارگران است و همچنین فرهنگ و توسعه فرهنگی کشور توسط معلمان سامان می‌یابد و این دو قشر در واقع دو بازی مکمل در راستای نظام محسوب می‌شوند.

 

وی افزود: البته این دو قشر در عین مظلومیت مادی با همت عالی متاثر از مصالح ملی تلاشگران اصلی عرصه توسعه کشور هستند.

رئیس مجلس ادامه داد: از این جهت قدر و منزلت این عزیزان در جمهوری اسلامی ممتاز بوده و جا دارد که مسئولین مربوطه در بهبود شرایط این دو قشر ارزشمند اعم از امکانات رفاهی و ارتقای سطح دانش و مهارت آنان سعی بلیغ نمایند.

رئیس مجلس در ادامه با پاسداشت یاد شهید مطهری اظهار داشت: تفکر این مرد الهی از چنان عمق علمی و ربط معنوی برخوردار بود که امروز پس از گذشت بیش از سه دهه از شهادت ایشان همچنان از درخشندگی رهنمایی جامعه برخوردار است.

وی افزود: نظام فکری استاد نوعی مهندسی توسعه جامعه را دربردارد چرا که سپهر اندیشه ورزی ایشان اضلاع گوناگون زندگی فردی و اجتماعی را دربرمی گیرد.

لاریجانی خاطرنشان کرد: امروز که براساس رهنمودهای مقام معظم رهبری موضوع مهندسی فرهنگی و توسعه ای بومی مدنظر قرار گرفته است و در برنامه پنجم بدان اهتمام خواهد شد رجوع به منظومه فکری ایشان راهگشا خواهد بود.

وی در ادامه با اشاره به مولفه های فکری شهید مطهری گفت: تقرب فکری استاد مطهری به تبیین پدیده ها تقربی عقلانی بود، در واقع فهم عقلانی از دین سلوک فکری ایشان بود.

لاریجانی، بیان کرد: در نظر استاد مطهری عقل که جوهر الهی دارد اگر به خودی خود حضور یابد یعنی زیادی باشد به سوی نفس الامر حرکت می کند.

وی با اشاره به این سخن استاد مطهری که اگر عقل انسان آزماده باشد در امور آنطور قضاوت می کند که در واقع و نفس الامر چنان است.

خوب را خوب و بد را بد می بیند، اگر تحت تاثیر و نفوذ کانون های خواهش های دل باشد آنطور قضاوت می کند که دل می خواهد و می پسندد نه آنطوری که حقیقت است، عقل در ذات خود قاضی عادلی است ولی باید استقبال این قوه قضایی محترم باشد، قوه مجریه یعنی میل ها، خواهش ها، تصمیم و اراده ها او را دست نشانده خود قرار ندهند اگر دست نشانده شد انتظار عدالت از او نمی رود.

ادامه داد: استاد مطهری در پناه چنین اندیشه ای راه قانونمندی و قانونگذاری کشور را براساس اهداف اسلامی و تشخیص مصالح و مفاسد از طریق بررسی های عقلانی توصیه می کند.

لاریجانی، اظهار کرد: از نظر شهید مطهری تناسب زمانی و مکانی در تقنین امری جدی است و به تعبیر ایشان قوانین اسلامی به اصطلاح امروز در عین اینکه آسمانی است، زمینی است یعنی براساس مصالح و مفاسد موجود در زندگی بشر است، به این معنا که جنبه مرموز وجود درصد مخفی و رمزی ندارد که بگوید حکم خدا به این حرفها بستگی ندارد و خدا قانونی وضع کرده و خودش از رمزش آگاه است.

وی اضافه کرد: اسلام بیان می کند هر چه قانونمند وضع کردم براساس همین مصالحی است که یا به جسم شما مربوط است یا به روح شما، یا به اخلاق شما یا روابط اجتماعی شما مربوط است و این امر به مجتهد این امکان را می دهد که به حکم خود اسلام، در شرایط مختلف زمانی و مکانی فتواهای مختلف بدهد و در واقع کشف کند چیزی در یک زمانی حلال است در یک زمانی حرام، در زمانی واجب و در زمانی دیگر مستحب است.

نماینده قم در خانه ملت با تاکید بر این که استاد مطهری عدالت به معنای عام و عدالت اجتماعی را رکن اصلی زندگی فردی و اجتماعی می داند، تصریح کرد: استاد مطهری عدالت اجتماعی را با قرائت عقلانی از نقوص اسلامی کشف می کند و چگونگی این نقوص اسلامی کشف می کند و چگونگی این امر را در فلسفه سیاسی اسلام بیان می کند.

وی ادامه داد: توصیف آدمی در منظر شهید مطهری اینگونه است که از استعدادهای متنوع برخوردار است و از آن رو که عالم هدفدار است کشش و جاذبه الهی همه موجودات را به سوی آن هدف می کشاند و چنانچه بسترهای لازم فراهم شود این استعدادها فعلیت می یابد، و هر کدام به کمال خود می رسند و عدالت در بعد فردی و اجتماعی تنها امکانی است که دین سیر تکاملی را محقق می سازد.

رئیس قوه مقننه تصریح کرد: آدمی در استعداد معنوی، علمی، هنری و اقتصادی دارد، عدالت در بُعد فردی فراهم سازی زمینه بلوغ این استعدادها است و مدینه ای را به صفت عدالت متصفف می کند که سازوکارهای مختلف اعم از قوانین و روش های اجرایی مسیری را برای ابناء جامعه تدارک نماید که تمامی آحاد جامعه در بستر تحرک روزمره خود به فعلیت حضور فطری خود نایل آیند.

وی با تاکید بر اینکه عدالت اجتماعی و عدالت فطری در طول همه قرار دارند، گفت: آزادی فکر و اندیشه و عمل در نظام فکری شهید مطهری تنها وسیله ای است که در تحقق عدالت نقش دارد زیرا با قرائت شهید مطهری از عدالت و فعلیت استعدادها، آزادی فکر و عمل آدمیان را می طلبد، اما آزادی فکر در اندیشه ایشان با آزادی افراطی و لجام گسیخته در مکتب لیبرالیسم متفاوت است.

لاریجانی بیان کرد: آزادی فکر وسیله ای است که تکامل اندیشه آدمی را باعث می شود لذا حد آن در عدم آسیب رساندن به حقوق سایر انسان هاست یعنی با سلاح آزادی نباید به جنگ رشد معنویت رفت و با ابزار آزادی نمی توان محیط ارتجاعی فرهنگی و اجتماعی را تدارک دید.

وی تاکید کرد: نقد شهید مطهری به مکتب مارکسیسم در نفی آزادی آدمیان است که سد راه رشد استعدادها شده است و اشکال لیبرالیسم را در این می داند که در مقوله آزادی جای هدف و ابزار را خلف کرده است.

رئیس قوه مقننه در ادامه سخنان خود بیان کرد: از این رو ما به دو مقوله رهنمون می گردند که یکی از آنها تفاوت گذاری بین آزادی فکر و آزادی عقیده است و از منظر ایشان آزادی فکر به ماهوی فکر، بی حد خواهد بود زیرا جوهره این مقوله عقلانیت است، اما عقیده می تواند مباین عقلانیت باشد و انسان و جامعه را به قهقرا ببرد. نظیر برخی ادیان دست ساخته انگلیسی ها.

وی اظهار کرد: آزادی وسیله رشد استعدادهاست و لذا حرکت جامعه و فرد باید معدّ هم باشند و عقلانه نیست که سمت گیری های متفاوت و متباین داشته باشند به همین دلیل استاد امر به معروف و نهی از منکر را برای سلامت فرد ضروری می داند.

لاریجانی افزود: پنجم دموکراسی و مردم داری در نظر استاد منبعث از تئوری عدالت خواهد بود، که مشارکت عامه در امور سیاسی و اجتماعی نوعی فعلیت یافتن استعداد مردم تلقی می گردد، لذا راه صواب برای اداره جامعه مردم سالاری است که با مبانی دینی محقق گردد.

 وی ادامه داد: از این جهت حرف تاسیسی مهمی در تفکر ایشان نهفته است و تفاوت ماهوی با قول بعضی دارد که تصور می کنند دموکراسی و اسلام دو مقوله متفاوت از دو مبانی مجزا هستند و امتزاج آنها ممکن نیست.

رئیس مجلس گفت: ششم نکوهش ایشان به مکتب سوسیالیزم از آن جهت است که رقابت اقتصادی که بعدی از تحقق عدالت است نادیده می انگارد و از طرفی انحصارات و فساد اقتصادی که سایه بر عرصه سیاست بر مکتب لیبرالیزم می اندازد عامل انحطاط این مکتب و نسبت با عدالت این مکتب را نشان می دهد.

وی افزود: اما از نظر استاد مطهری همانطور که رقابت سیاسی در تفکر سیاسی ایشان هدایت شده برای وصول به غایت است رقابت اقتصادی هدایت شده را نیز مبانی اقتصاد اسلامی می داند.

لاریجانی خاطرنشان کرد: در واقع در تئوری ارزش افزوده باید مبداء واقعی مالکیت جستجو شود، هدایت خاص رهبر معظم انقلاب در مبارزه با فساد سالهاست بیان شده است.

وی افزود: همچنین تحقق سیاست های کلی اصل 44 دو رکنی هستند که باید با منطق دقیق اجرا شوند تا تقرب به سنت فکری استاد حاصل گردد و قطعا این کار در درون سیستم طراحی شده محقق می گردد.

نماینده قم ادامه داد: گپ و گفتگوی شعارآمیز در مبارزه با فساد یا تحقق ناقص سیاستهای اصل 44 هرگز فضای رقابت سالم را در جهت ایجاد عدالت فراهم نمی کند.

لاریجانی اظهار داشت: هفتم مبارزه با استکبار و مظاهر ظالمانه استعمار و استثمار و استبداد نقشی از هویت تفکر شهید مطهری است.

وی افزود: در منظر فکری ایشان استقلال سیاسی و فکری جز با نفی این مظاهر ممکن نیست، علاوه بر این عنصر اعتلابخش فکر اسلامی که موجب بیداری اسلامی می گردد در این ویژگی نهفته است و به عنوان یک وظیفه اسلامی همیشگی است.

وی ادامه داد: ایشان اتحاد اسلامی را آرمانی دست یافتنی می داند که باید در جهت تحقق آن تلاش نمود تا بنیه ملل اسلامی در مبارزه بر اهریمن سلطه گر قوی گردد.

لاریجانی تصریح کرد: فریاد ایشان در دفاع از ملت مظلوم فلسطین و مبارزه با رژیم صهیونیستی در دوران ستمشاهی گوشه ای از این سوی گیری فکری را نشان می دهد.

وی افزود: امروز شما شاهد رفتارهای ماجراجویانه رژیم صهیونیستی و آمریکا هستند که چگونه در طراحی سازی یهودی سازی بیت المقدس تمسک به حرفهای تخیلی شده است تا افکار جهانیان را به سوی دیگر منحرف سازد.

لاریجانی اظهار داشت: جعل دارایی حزب الله به موشک اسکات و حرفهای نسنجیده و تهدیدآمیز وزیر امور خارجه آمریکا از آن جهت است که میدان مانور را برای خود مهیا می بیند و کشورهای اسلامی را پراکنده تر از گذشته یافته اند.

وی تاکید کرد: ریشه این گنده گویی و پررویی در تهدید در همان دلمشغولی نهفته است که ملل اسلامی با یکدیگر تکیه بر دشمنان ناجوانمرد زدند و در این مواقع دچار دستپاچگی سیاسی شد.

رئیس مجلس یادآور شد: مگر اسرائیل انواع سلاحهای کشتار جمعی و موشکی ندارد چرا در مورد این کشور امریکا بی باکانه دفاع می کند، هر چند حزب الله نیازی به چنین موشک هایی ندارد چون مسلح به ایمان است.

وی تصریح کرد: اما رژیم صهیونیستی بداند جنایات آنان در فلسطین اشغالی با چنین ترفندهای تبلیغاتی مخفی نخواهد ماند.

اخبار برگزیده
ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

آخرین اخبار
Powerd By : Tasvirnet