هدر اصلی
1386/10/22 08:01:00
سرویس صحن

دستور کارهای هفتگی مجلس شورای اسلامی

دستور کارهای هفتگی مجلس شورای اسلامی برای روزهای ۲۳/۱۰/۱۳۸۶ تا ۲۵/۱۰/۱۳۸۶ اعلام شد.

به گزارش خانه ملت، دستور کارهای این هفته صحن علنی مجلس شرای اسلامی به شرح ذیل است: 

 


ردیف

شماره ثبت

عنوان

شماره چاپ

شماره چاپ سابقه

 • 1

786

ادامه بررسی طرح دوفوریتی تخصیص اعتبار لازم جهت برخورداری معلولان و زنان سرپرست خانوار منتظر نوبت از خدمات سازمان بهزیستی (دوفوریت این طرح در جلسه علنی مورخ 17/10/1386 به تصویب رسیده است)

2036

2037

 • 2

691

گزارش کمیسیون عمران درمورد:

لایحه یک‌فوریتی ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن(اعاده شده از شورای محترم نگهبان)

2039

1765 - 1891 - 1898

 • 3

654

گزارش کمیسیون اجتماعی درمورد :

لایحه اصلاح قانون دریافت جرائم نقدی از کارفرمایان کارگاههای مشمول قانون تامین اجتماعی که ظرف مهلت مقرر نسبت به ارسال صورت مزد و حقوق بیمه‌شدگان و حق بیمه مربوط اقدام نمی‌نمایند - مصوب 1373 - با اصلاحات بعدی. (یک‌فوریت این لایحه در جلسه علنی مورخ  29/11/1385 به تصویب رسیده است) 1

1808

1670-1807

 • 4

427

بررسی تقاضای عده‌ای از نمایندگان محترم مجلس مبنی بر رسیدگی به لایحه ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد طبق اصل (85) قانون اساسی. (تقاضای نمایندگان محترم مبنی بر رسیدگی طبق اصل 85 قانون اساسی در جلسه علنی مورخ 8/8/1386 اعلام گردید) [1]

-

934

1108

 • 5

605

گزارش کمیسیون اجتماعی درمورد :

لایحه تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور (رسیدگی طبق اصل  85   قانون اساسی به منظور تعیین مدت اجرای آزمایشی).(در اجرای ماده 102 آئین‌نامة داخلی مجلس با اولویت در دستور قرار گرفت) [2]

1853

1531 - 1612

 • 6

639

گزارش کمیسیون اجتماعی درمورد :

طرح تشکیل سازمان بسیج سازندگی نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. (یک‌فوریت این طرح درجلسه علنی مورخ 17/5/86  به تصویب رسیده است)[3]

1893

1625

 • 7

751

گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درمورد :

طرح ممنوعیت انتقال آراء صندوقهای انتخاباتی قبل از شمارش در محل شعب. (یک‌فوریت این طرح در جلسه علنی مورخ 29/7/1386 به تصویب رسیده است) [4]

1976

1932

 • 8

734

گزارش کمیسیون اجتماعی درمورد:

رد طرح الحاق یک تبصره به قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 11/10/1373. (یک‌فوریت این طرح در جلسه علنی مورخ 28/5/1386 به تصویب رسیده است) 4

1945

1871 - 1958

 • 9

686

گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات درمورد:

طرح اصلاح بند (ج) تبصره (15) قانون بودجه سال 1386 کل کشور. (یک‌فوریت این طرح در جلسه علنی مورخ 30/2/1386 به تصویب رسیده است) [5]

1798

1756-1794

 • 10

18

گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی درمورد :

طرح ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی، علائم و نامهای تجاری. (رسیدگی طبق اصل  85   قانون اساسی به منظور تعیین مدت اجرای آزمایشی) 6

1950

22 - 103 - 570 - 1168

 • 11

382

گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی درمورد :

طرح اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب 1360 و اصلاحیه آن مصوب 1375. (رسیدگی طبق اصل  85   قانون اساسی به منظور تعیین مدت اجرای آزمایشی)[6]

1972

788

1019

1574

 • 12

661

گزارش کمیسیون فرهنگی درمورد :

لایحه اجازه تصویب اساسنامه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی. (یک‌فوریت این لایحه در جلسه علنی مورخ 23/3/1386 به تصویب رسیده است)[7]

1812

1687

 • 13

337

گزارش شوراول کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درمورد:

طرح حراستها.(تقاضای عده‌ای از نمایندگان محترم مجلس مبنی بر رسیدگی به طرح فوق طبق اصل (85) قانون اساسی.در جلسه علنی مورخ 9/3/1386 اعلام گردیده است)[8]

736

659

 • 14

652

گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات درمورد:

لایحه اصلاح ماده واحده قانون اصلاح ماده (1) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران برای مقاوم‌سازی مدارس بدون استحکام مصوب 1385. (یک‌فوریت این لایحه در جلسه علنی مورخ 24/11/1385 به تصویب رسیده است)

1820

1664 - 1819

 • 15

703

گزارش کمیسیون تدوین آئین‌نامه داخلی مجلس درمورد:

رد طرح الحاق یک تبصره به ماده(29) واصلاح مواد (39) (درتغییر  نام، وظایف و ساختار کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات و تلفیق) و (213) آیین‌نامه داخلی‌ مجلس شورای اسلامی. (یک‌فوریت این طرح در جلسه علنی مورخ 20/3/1386 به تصویب رسیده است)

1821

1784

 • 16

145

گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درمورد :

لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در برخی از سازمانها و مجامع بین‌المللی.(یک‌فوریت این لایحه در جلسه علنی مورخ 7/5/1386 به تصویب رسیده است)

1850

159 -

1809

 • 17

585

گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد:

لایحه اصلاح قانون اساسنامه بنیاد شهید انقلاب اسلامی مصوب 1377. (یک‌فوریت این لایحه درجلسه علنی مورخ 5/4/1386 به تصویب رسیده است)

1867

1443

1484

 • 18

711

گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات درمورد :

لایحه اصلاح بند (و) تبصره (4) قانون بودجه سال 1386 کل کشور. (یک‌فوریت این لایحه در جلسه علنی مورخ 31/4/1386 به تصویب رسیده است)

1879

1825

1878

 • 19

731

گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات درمورد :

لایحه حذف بند (و) تبصره (7) قانون بودجه سال 1386 کل کشور. (یک‌فوریت این لایحه در جلسه علنی مورخ 16/5/1386 به تصویب رسیده است)

1881

1861

 • 20

461

گزارش کمیسیون اجتماعی درمورد :

لایحه تشکیل پلیس قضائی. (یک‌فوریت این لایحه در جلسه علنی مورخ 23/3/1386 به تصویب رسیده است)

1892

991

 • 21

717

گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد:

لایحه تعیین حق‌التدریس آموزشیاران نهضت سودآموزی. (یک‌فوریت این لایحه درجلسه علنی مورخ 16/5/86  به تصویب رسیده است)

1895

1833

 • 22

722

گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات درمورد:

طرح استفساریه بند (و) تبصره (13) قانون بودجه سال 1386 کل کشور. (یک‌فوریت این طرح در جلسه علنی مورخ 2/5/1386 به تصویب رسیده است)

1928

1838

1923

 • 23

499

گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درمورد :

طرح اصلاح قانون الحاق یک تبصره به ماده واحده قانون راجع به تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی شهر تهران زیر نظر شهرداری تهران مصوب 1372. (یک‌فوریت این طرح در جلسه علنی مورخ 2/7/1386 به تصویب رسیده است)

1959

1135

1462

 • 24

736

گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی درمورد :

لایحه واگذاری اراضی برای طرح ساماندهی اسکان عشایر استان اردبیل. (یک‌فوریت این لایحه در جلسه علنی مورخ 9/8/1386 به تصویب رسیده است)

1968

1873 - 1960

 • 25

760

گزارش کمیسیون اجتماعی درمورد :

طرح استفساریه ماده (41) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 15/8/1384. (یک‌فوریت این طرح در جلسه علنی مورخ 20/8/1386 به تصویب رسیده است)

1987

1955

 • 26

588

گزارش کمیسیون اجتماعی درمورد :

لایحه اصلاح قانون واگذاری واحدهای غیربهداشتی و درمانی بهکده رضوی به کمیته امداد امام خمینی و انتزاع آن از سازمان مبارزه با جذام. (یک‌فوریت این لایحه در جلسه علنی مورخ 6/8/1386 به تصویب رسیده است)

2009

1467

1533

2008

 • 27

767

گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات درمورد:

طرح اصلاح بند (ق) تبصره (2) قانون بودجه سال 1386 کل کشور. (یک‌فوریت این طرح در جلسه علنی مورخ 6/9/1386 به تصویب رسیده است)

2011

1980

 • 28

757

گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درمورد :

طرح اصلاح لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب 3/3/1359 شورای انقلاب. (یک‌فوریت این طرح در جلسه علنی مورخ 8/8/1386 به تصویب رسیده است)

2026

1948

 • 29

766

گزارش کمیسیون مشترک درمورد :

رد لایحه الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380. (یک‌فوریت این طرح در جلسه علنی مورخ 6/9/1386 به تصویب رسیده است)

2031

1979 - 2030

 • 30

-

گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مبنی بر:

تصویب تقاضای تحقیق و تفحص عده‌ای از نمایندگان محترم مجلس از سازمان حفاظت محیط زیست .

-

-

 

به دلیل عدم فرصت رسیدگی به کلیه موارد دردستور هفتگی، دراین جزوه

تنها به ذکر 34 مورد بسنده شده است. متذکر می‌گردد 21 مورد دیگر نیز

در راستای ماده (102) آئین‌نامه داخلی در دستور هفتگی قرار دارد.

 

سؤالات:

          - سؤال آقایان رشید جلالی جعفری و جواد جهانگیرزاده نمایندگان محترم کرج و اشتهارد و ارومیه از وزیر محترم نفت.

 

 

موارد ذیل نیز در دستور هفته جاری قراردارد:

     1 - رسیدگی به لایحه دوفوریتی استفساریه ماده (26) قانون مدنی (اعاده شده از شورای نگهبان)

     2 - گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات درمورد تفریغ بودجه سال 1384 کل کشور.

    3 - انتخاب یک نفر از نمایندگان محترم مجلس به منظور عضویت در هیات رسیدگی به اسناد و اوراقی که در اثرحوادث غیرمترقبه از بین رفته‌اند به جای عضو مستعفی جناب آقای عزت‌الله یوسفیان ملا. (موضوع تبصره (4) ماده (95) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366 و اصلاحات بعدی)

     4- گزارش کمیسیون آموزش و تحقیقات درمورد تحقیق و تفحص از امتحانات تخصصی آموزش پزشکی.

 
 • 31

561

گزارش کمیسیون اقتصادی درمورد :

طرح استفساریه بند (1) تبصره (2) قانون تشکیل سازمان حسابرسی مصوب 1362. (در اجرای ماده 102 آئین‌نامة داخلی مجلس با اولویت در دستور قرار گرفت)

1427

1386

 • 32

79

گزارش شوردوم کمیسیون عمران درمورد:

لایحه تغییر نام سازمان بنادر و کشتیرانی به سازمان بنادر و دریانوردی. (در اجرای ماده 102 آئین‌نامة داخلی مجلس با اولویت در دستور قرار گرفت)

526

86-243

 • 33

264

گزارش شوردوم کمیسیون اجتماعی درمورد :

لایحه تسری قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان‌آور مصوب 1367 به جانبازان و آزادگان انقلاب و جنگ تحمیلی و معلولین عادی نیروهای انتظامی و نظامی و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح. (در اجرای ماده 102 آئین‌نامة داخلی مجلس با اولویت در دستور قرار گرفت)

1358

485 - 885

 • 34

579

گزارش شوراول کمیسیون عمران درمورد :

لایحه بیمه اجباری مسوولیت حرفه‌ای مجریان ساخت و ساز ساختمانها. (در اجرای ماده 102 آئین‌نامة داخلی مجلس با اولویت در دستور قرار گرفت)

1501

1435

 • 35

580

گزارش شوراول کمیسیون اجتماعی درمورد:

طرح تقویت آبزی‌پروری در استان سیستان و بلوچستان. (در اجرای ماده 102 آئین‌نامة داخلی مجلس با اولویت در دستور قرار گرفت)

1502

1436

 • 36

-

بررسی تقاضای عده‌ای از نمایندگان محترم مجلس مبنی بر رسیدگی به طرح حمایت از حریم خصوصی طبق اصل (85) قانون اساسی. ( تقاضای نمایندگان محترم مبنی بر رسیدگی طبق اصل (85) قانون اساسی در جلسه عنلی مورخ 14/9/1385 اعلام گردید)

560

1385 - 1483

 • 37

644

گزارش شوراول کمیسیون اجتماعی درمورد:

طرح تشکیل کمیته ملی زیست ایمنی (کمزا). (در اجرای ماده 102 آئین‌نامة داخلی مجلس با اولویت در دستور قرار گرفت)

252

450

 • 38

556

گزارش شوردوم کمیسیون اقتصادی درمورد:

لایحه استرداد مطالبات معوق جمهوری اسلامی ایران از کشورهای سودان، تانزانیا، نیکاراگوئه و اردن. (در اجرای ماده 102 آئین‌نامة داخلی مجلس با اولویت در دستور قرار گرفت)

68

75 - 211 - 525

 • 39

48

گزارش شوردوم کمیسیون تدوین آئین‌نامه داخلی مجلس درمورد:

طرح اصلاح موادی از آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی. . (در اجرای ماده 102 آئین‌نامة داخلی مجلس با اولویت در دستور قرار گرفت)

1577

52-182

344

 • 40

459

گزارش شوراول کمیسیون مشترک درمورد :

لایحه تجارت. (در اجرای ماده 102 آئین‌نامة داخلی مجلس با اولویت در دستور قرار گرفت)

1276

989

 • 41

626

گزارش شوراول کمیسیون اقتصادی درمورد :

لایحه تصویب اساسنامه شرکت بین‌المللی اسلامی تامین مالی تجاری (وابسته به بانک توسعه اسلامی). (در اجرای ماده 102 آئین‌نامة داخلی مجلس با اولویت در دستور قرار گرفت)

1677

1572

 • 42

576

گزارش شوراول کمیسیون اجتماعی درمورد :

طرح اصلاح مواد (1) و (7) قانون نحوه اجرای قانون مربوط به خدمت نیمه‌وقت بانوان مصوب 18/1/1364. (در اجرای ماده 102 آئین‌نامة داخلی مجلس با اولویت در دستور قرار گرفت)

1611

1432

 • 43

634

گزارش شوراول کمیسیون اجتماعی درمورد :

لایحه الحاق صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر به فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی. (در اجرای ماده 102 آئین‌نامة داخلی مجلس با اولویت در دستور قرار گرفت)

1666

1593

 • 44

586

گزارش شوراول کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی درمورد :

طرح جامع منابع طبیعی و آبخیزداری کشور. (در اجرای ماده 102 آئین‌نامة داخلی مجلس با اولویت در دستور قرار گرفت)

1513

1457

 • 45

360

گزارش شوراول کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درمورد :

طرح اصلاح تبصره (1) ماده (100) قانون شهرداریها. (در اجرای ماده 102 آئین‌نامة داخلی مجلس با اولویت در دستور قرار گرفت)

877

730

 • 46

553

گزارش شوراول کمیسیون فرهنگی درمورد:

طرح استفاده مدیریت‌شده از ماهواره‌های پخش مستقیم. (در اجرای ماده 102 آئین‌نامة داخلی مجلس با اولویت در دستور قرار گرفت)

1423

1360

 • 47

721

بررسی تقاضای عده‌ای از نمایندگان محترم مجلس مبنی بر رسیدگی به لایحه حمایت خانواده طبق اصل (85) قانون اساسی. . (تقاضای نمایندگان محترم مبنی بر رسیدگی طبق اصل 85 قانون اساسی در جلسه علنی مورخ 9/5/1386 اعلام گردید)

-

1837

 • 48

198

گزارش شوردوم کمیسیون قضائی و حقوقی درمورد :

لایحه نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جریمه‌های مربوط به امور حمل و نقل و عبور و مرور وسائل نقلیه. (در اجرای ماده 102 آئین‌نامة داخلی مجلس با اولویت در دستور قرار گرفت)

1662

275 - 1015 - 1355

 • 49

595

گزارش شوراول کمیسیون قضائی وحقوقی درمورد:

لایحه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی. (در اجرای ماده 102 آئین‌نامة داخلی مجلس با اولویت در دستور قرار گرفت)

1718

1487

 • 50

95

گزارش کمیسیون اقتصادی درمورد :

لایحه مالیات بر ارزش افزوده. کشور (رسیدگی طبق اصل  85   قانون اساسی به منظور تعیین مدت اجرای آزمایشی).(در اجرای ماده 102 آئین‌نامة داخلی مجلس با اولویت در دستور قرار گرفت)

1957

105-628

 • 51

443

گزارش شوراول کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درمورد :

لایحه ناظر بر اجرای معاهده منع گسترش ، تولید، انباشت و بکارگیری سلاحهای شیمیائی و انهدام آنها. (در اجرای ماده 102 آئین‌نامة داخلی مجلس با اولویت در دستور قرار گرفت)

1094

962

 


2 -  تقاضای تغییر دستور در جلسه علنی مورخ 27/8/1386 به تصویب رسیده است.

2 - تقاضای تغییر دستور در جلسه علنی مورخ 29/8/1386 به تصویب رسیده است.

3 - تقاضای تغییر دستور در جلسه علنی مورخ 4/9/1386 به تصویب رسیده است.

4 -  تقاضای تغییر دستور در جلسه علنی مورخ 7/9/1386 به تصویب رسیده است.

5 - تقاضای تغییر دستور در جلسه علنی مورخ 18/9/1386 به ‌تصویب رسیده است.

6 - تقاضای تغییر دستور در جلسه علنی مورخ 18/9/1386 به ‌تصویب رسیده است.

7 - تقاضای تغییر دستور درجلسه علنی مورخ 16/10/1386 به تصویب رسیده است.

8 - تقاضای تغییر دستور درجلسه علنی مورخ 18/10/1386 به تصویب رسیده است.

 

اخبار برگزیده
ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

آخرین اخبار
Powerd By : Tasvirnet