هدر اصلی
1389/03/03 18:05:00
سرویس اقتصادی
در همایش برنامه پنجم توسعه؛

صیانت از مخازن نفت و گاز امری لازم و ضروری

**جهت اجرای این سیاست در برنامه های صنعت نفت لازمست ساز و کار مناسبی طراحی گردد که امکان حصول اطمینان از تولید صیانتی از مخازن نفت و گاز میسر شود.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت اکبر ترکان در همایش برنامه پنجم توسعه با ارائه مقاله ای در خصوص ساختار صنعت نفت در برنامه پنجم تصریح کرده است: در بند 2 سیاست های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری در بخش نفت و گاز آمده است:«افزایش ظرفیت تولید صیانت شده نفت متناسب با ذخایر موجود و بهره برداری کشور از افزایش قدرت اقتصادی و امنیتی و سیاسی»در برنامه های گذشته ساختار لازم جهت تولید صیانتی از مخازن نفت و گاز و امکان اعمال نظارت جهت حصول اطمینان از تولید صیانتی وجود نداشته است.

وی ادامه داده است: در برنامه پنجم لازمست به این مشکل پرداخته شود تا تفکیک وظایف حاکمیتی از وظایف تصدی گری و سازماندهی هر یک از این وظایف و ایجاد ساز و کار لازم جهت نظارت بخش حاکمیت بر حوزه اجرائی می تواند تحقق سیاست های کلی ابلاغی را میسر سازد.

در این مقاله همچنین تاکید شده است: بررسی وضع موجود و سابقه موضوع در ماده 2 قانون مصوب 1366 آمده است:«ماده 2- منابع نفت کشور جزء انفال و ثروت های عمومی است و طبق اصل 45 قانون اساسی در اختیار حکومت اسلامی می باشد و کلیه تأسیسات و تجهیزات و دارایی ها و سرمایه گذاری هایی که در داخل و خارج کشور توسط وزارت نفت و شرکت های تابعه به عمل آمده و یا خواهد آمد، متعلق به ملت ایران و در اختیار حکومت اسلامی خواهد بود.»«اعمال حق حاکمیت و مالکیت نسبت به منابع و تأسیسات نفتی متعلق به حکومت اسلامی است که بر اساس مقررات و اختیارات مصرح این قانون به عهده وزارت نفت می باشد که بر طبق اصول و برنامه های کلی کشور عمل نماید.»«ماده 4- وزارت نفت برای انجام عملیات نفتی و بهره برداری در سراسر کشور و فلات قاره و دریاها می تواند شرکت هایی را تأسیس نماید. اساسنامه های شرکت های نفت و گاز و پتروشیمی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی به مورد اجراء گذارده خواهد شد.

 ترکان در مقاله خود آورده است: تصویب اساسنامه های سایر شرکت ها با هیأت وزیران خواهد بود.»همچنین در ماده 4 آمده است: وزارت نفت مکلف شده است که اساسنامه های شرکت های اصلی را جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید که در صورت فوق وظایف شرکت های تابعه وزارت نفت و حوزه عمل آنان و رابطه آنها با وزارت نفت معین می گردد.

وی تاکید کرده است که متأسفانه در طول بیست و سه سال گذشته به دلایل مختلف وزارت نفت موفق نشده است اساسنامه های شرکت های اصلی را به مرحله تصویب نهایی توسط مجلس شورای اسلامی برساند و همیشه مجلس شورای اسلامی در این مورد به وزارت نفت تذکر داده و در بودجه های سالانه به انجام این وظیفه تأکید کرده است.

این مقاله تصریح کرده که شرکت ملی نفت ایران در طول سال های گذشته تاکنون بر اساس اساسنامه قدیمی موجود مخازن نفت و گاز را در اختیار دارد و با تشخیص خود طرح های توسعه و تولید در مخازن نفتی را اجرا می نماید و هیچ نوع نظارتی توسط وزارت نفت در انجام فعالیت های فوق شرکت ملی نفت ایران اعمال نمی شود. وضع مطلوب- تولید صیانتیمیزان نفت موجود در مخازن نفتی که نفت درجا  تأمین می شود و به طور کامل استحصال و تولید نمی باشد و لذا سهمی از نفت موجود در مخزن نفتی که قابل استحصال است درصدی از نفت درجا می باشد که نسبت نفت قابل استحصال به نفت درجا را ضریب بازیافت Recovery Factor نامیده می شود.

وی در این مقاله نوشته است: ضریب بازیافت در حال حاضر در مخازن نفتی ایران حدود 26% می باشد که نسبت به سایر کشورهای نفتی بسیار پایین می باشد. یعنی در مقابل هر یکصد بشکه نفت موجود در مخازن نفتی شرکت ملی نفت ایران با توجه به فناوری های در اختیار و دانش موجود خود تنها قادر است 26 بشکه از آن را استحصال نماید.با توجه به اینکه مجموع نفت درجا در مخزن نفتی ایران حدود 500 میلیارد بشکه نفت خام می باشد افزایش یک درصد ضریب بازیافت معادل 5 میلیارد بشکه نفت به مجموع نفت کشور در طول عمر مخازن نفتی اضافه می کند که با قیمت های امروز نفت در بازار معادل 400 میلیارد دلار ارزش دارد.لذا تولید صیانتی و افزایش ضریب بازیافت از اصلی ترین اهداف بهره برداری از مخازن نفتی می باشد.

اخبار برگزیده
ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

آخرین اخبار
Powerd By : Tasvirnet