هدر موبایل
1389/03/19 12:27:00
سرویس اقتصادی

متن لایحه اساسنامه صندوق توسعه ملی

**خبرگزاری خانه ملت، متن لایحه اساسنامه صندوق توسعه ملی را که روز یکشنبه ۱۶ خرداد ماه از سوی رییس جمهور به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد، منتشر کرد.

به گزارش خانه ملت، متن لایحه پیشنهادی دولت برای اساسنامه صندوق توسعه ملی به این شرح است:

 

مقدمه توجیهی

به استناد بند 22 سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه ابلاغی مقام معظم رهبری لایحه اساسنامه صندوق توسعه ملی برای طی مراحل قانونی تقدیم می‌شود:

 

ماده 1ـ به منظور تبدیل دریافتهای ناشی از صادرات نفت به منابع و سرمایه های زاینده اقتصادی صندوق توسعه ملی که در این قانون به اختصار صندوق نامیده می شود، به صورت موسسه عمومی غیردولتی تشکیل می شود.

 

ماده 2ـ همچنین هیات امناء صندوق، اختیارات لازم برای اداره صندوق و اجراء وظایف، اختیارات و مسئولیتهای موضوع این قانون و نیز تصویب دستورالعملهای مربوطه را دارا می باشد و ترکیب آن به شرح زیر است:

1ـ رئیس جمهور (رئیس هیات امنا)

2ـ معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور (دبیر هیات امنا)

3ـ رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

4ـ وزیر نفت

5ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی

6ـ چهار نفر صاحبنظر به انتخاب رئیس جمهور

7ـ دو نماینده عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر

تبصره 1 ـ دبیرخانه صندوق در معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور می باشد و مصوبات توسط دبیرخانه صندوق (معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور) ابلاغ شده و لازم الاجرا می باشد.

تبصره 2 ـ تخفیف، تقسیط، امهال، جریمه و سایر شرایط تسهیلات، حمایتها، تضمینها، مشارکتها، سرمایه گذاری ها، سپرده گذاری ها، کمکها و قراردادهای موضوع این قانون منوط به تصویب هیات امنا خواهد بود.

 

ماده 3ـ  منابع صندوق به شرح زیر است:

1ـ حداقل معادل بیست درصد (20 %) از منابع حاصل از صادرات نفت (نفت خام و میعانات گازی) به هر صورت و درآمد دولت از صادرات فرآورده های نفتی و خالص صادرات گاز.

2ـ وصولی های ناشی از بازپرداخت تسهیلات اعطایی از محل حساب ذخیره ارزی و صندوق.

3ـ منابع حاصل از بازارهای پولی و مالی داخلی، خارجی و بین المللی.

4ـ منابع حاصل از فعالیت عملیاتی صندوق طی سال مالی.

5ـ کمکها و هدایا.

 

ماده 4ـ مصارف صندوق به شرح زیر است:

1ـ هزینه های جاری و سرمایه ای صندوق.

2ـ اعطاء تسهیلات به بخشهای خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی برای سرمایه گذاری زاینده اقتصادی در داخل و خارج از کشور با در نظر گرفتن شرایط رقابتی و بازدهی مناسب اقتصادی از طریق اعطاء عاملیت به بانکهای تخصصی، توسعه ای و تجارت حسب مورد.

3ـ تامین مالی طرحها و پروژه ها از طریق اعطاء تسهیلات مشترک سندیکایی با بانکهای عامل تخصصی، تجاری و توسعه ای.

4ـ اعطاء کمکهای فنی و اعتباری شامل پرداخت یارانه سود و کارمزد تسهیلات در قالب وجوه اداره شده و کمکهای بلاعوض به بخش غیردولتی.

5ـ اعطاء اعتبارات صادراتی به شرکتهای ایرانی به منظور تامین مالی طرحها و پروژه هایی که پیمانکاران و سازندگان داخلی در مناقصه های بین المللی، داخلی و خارجی برنده می شوند از طریق منابع خود یا تسهیلات سندیکایی.

6ـ اعطاء ضمانتهای شرکت در مناقصه، تضمین انجام تعهدات و تضمین پیش پرداخت قرارداد برای شرکتهای فنی مهندسی ایرانی دارای گواهینامه تشخیص صلاحیت موضوع ماده (22) قانون برنامه و بودجه کشور ـ مصوب 1351 ـ در مناقصه های بین المللی (داخل و خارج از کشور) و اعطاء اعتبار خریدار به طرفهای خریدار کالا و خدمات ایرانی  در بازارهای هدف صادراتی کشور.

7ـ سرمایه گذاری در بازارهای مالی و پولی داخلی و خارجی از جمله مشارکت در بانکها و موسسات اعتباری خارجی یا ایجاد موسسات اعتباری و بانکهای مشترک ایرانی ـ خارجی.

8ـ سپرده گذاری در بانکهای توسعه ای و تخصصی با هدف ارتقاء قدرت وام دهی آنها یا بانکهای خارجی برای برقراری خطوط اعتباری خارجی به منظور تامین مالی طرحها و پروژه ها .

9ـ اعطاء تسهیلات به سرمایه گذاران خارجی به منظور جلب و حمایت از سرمایه گذاری در ایران.

10 ـ اعطاء تسهیلات از طریق بانکها یا موسسات واسطه به طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای.

11. سرمایه گذاری در طرحهای عمرانی انتفاعی و زاینده اقتصادی توسط دولت از جمله طرحهایی که منجر به کاهش هزینه بالاسری فعالیتهای اقتصادی بخش غیردولتی می گردد.

12ـ تامین کسری بودجه عمومی دولت معادل کاهش منابع ارزی حاصل از صادرات نفت نسبت به ارقام پیش بینی شده در قوانین بودجه سنواتی از طریق اعطاء تسهیلات بلندمدت به دولت.

13ـ تامین نیازهای ارزی احتیاطی کشور در شرایط ویژه با تصویب شورای عالی امنیت ملی به صورت تسهیلات بلندمدت به دولت.

تبصره ـ اجراء تعهدات حساب ذخیره ارزی و نیز مصوبات باقیمانده هیات امناء حساب مذکور پس از تصویب هیات امناء صندوق امکان پذیر است.

 

ماده 5‌ـ سهم صندوق از منابع موضوع جزء (1) ماده (3) ماهانه توسط دبیرخانه تعیین و از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دریافت می گردد و در پایان سالی مالی با توجه به قطعی شدن منابع یاد شده قابل تسویه می باشد.

 

ماده 6ـ منابع حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی پس از کسر سهم صندوق و مصارف ارزی قوانین بودجه سنواتی به حساب ذخیره ارزی موضوع ماده (60) قانون برنامه سوم توسعه برای تامین اهداف زیر واریز می شود:

1ـ تامین کسری بودجه عمومی دولت ناشی از کاهش منابع ارزی حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی نسبت به ارقام پیش بینی شده در قوانین بودجه سنواتی.

2 ـ تامین نیازهای ارزی احتیاطی کشور در شاریط ویژه با تصویب شورای عالی امنیت ملی.

3 ـ تامین منابع مالی مورد نیاز طرحهای انتفاعی دولت با تصویب مجلس شورای اسلامی.

4ـ تامین منابع مالی برای اجراء قانون برنامه های پنجساله و بودجه های سنواتی.

تبصره ـ مانده حساب ذخیره ارزی با تصویب هیات امناء در پایان هر سال مالی قابل انتقال به صندوق نیز می باشد.

اخبار برگزیده
ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

آخرین اخبار
Powerd By : Tasvirnet