خبرگزاری خانه ملت

هدر موبایل
1386/05/07 12:56:00
سرویس صحن

مجلس این هفته در مورد بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی تصمیم می‌گیرد

گزارش کمیسیون بهداشت و درمان در مورد لایحه بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی در دستورکار این هفته صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرار دارد. یک فوریت این لایحه در جلسه علنی ۲۰ خرداد ۱۳۸۶ به تصویب رسیده است.

جزئیات دستورکارهای این هفته جلسات علنی مجلس شورای اسلامی به این شرح است:

1- بررسی تقاضای عده‌ای از نمایندگان محترم مجلس مبنی بر رسیدگی به لوایح و طرح‌های ذیل طبق اصل 23/3/1386 اعلام گردیده است: (تقاضای تغییر دستور در جلسه علنی مورخ 3/4/1386 به تصویب رسید)

الف- تقاضای مذکور در خصوص این بند به تصویب نرسید

ب- تقاضای مذکور در خصوص این بند به تصویب نرسید

ج- طرح اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب 1360 و اصلاحیه آن مصوب 1375شماره ثبت 382

د- لایحه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی شماره ثبت 595

هـ- طرح ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی، علائم و نام‌های تجاری شماره ثبت 18

و- لایحه شورای حل اختلاف و نهاد قاضی تحکیم شماره ثبت 454

ز- لایحه رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان شماره ثبت 348

ح- لایحه مجازات‌های اجتماعی جایگزین زندان شماره ثبت 458

ط- لایحه پیشگیری از وقوع جرم شماره ثبت 438

ی- لایحه جرایم رایانه‌ای شماره ثبت 429

ک- لایحه تشکیل پلیس قضایی شماره ثبت 461

تقاضای نمایندگان محترم مبنی بر رسیدگی طبق اصل (85) قانون اساسی برای بندهای (ج) یا (ی) در جلسه علنی مورخ 14/9/1385 نیز اعلام گردیده است.

2- گزارش شور دوم کمیسیون صنایع و معادن در مورد لایحه توسعه صنایع دریایی. (تقاضای تغییر دستور در جلسه علنی مورخ 5/4/1386 به تصویب رسید). شماره ثبت 74

3- گزارش کمیسیون بهداشت و درمان در مورد لایحه بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی.

(یک فوریت این لایحه در جلسه علنی مورخ 20/3/1386 به تصویب رسیده است). شماره ثبت 471

4- گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح تغییر ساعت رسمی کشور. (یک فوریت این طرح در جلسه علنی مورخ 21/1/1386 به تصویب رسید). شماره ثبت 662

5- گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت. (یک فوریت این لایحه در جلسه علنی مورخ 1/3/1386 به تصویب رسید).

(ضمنا تقاضای نمایندگان محترم مبنی بر رسیدگی طبق اصل 85 قانون اساسی در جلسه علنی مورخ 25/2/1386 اعلام گردید) شماره ثبت 683

6- گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد طرح اصلاح بند (ج) تبصره (15) قانون بودجه سال 1386 کل کشور.

(یک فوریت این طرح در جلسه علنی مورخ 30/2/1386 به تصویب رسید). شماره ثبت 686

7- گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد طرح اجازه ایجاد ردیف مستقل به دولت برای موسسات آموزشی و پژوهشی مصوب شورای گسترش آموزش عالی در بودجه سال 1386.

(یک فوریت این طرح در جلسه علنی مورخ 18/2/1386 به تصویب رسیده است). شماره ثبت 671

8- گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه اصلاح قانون دریافت جرائم نقدی از کارفرمایان کارگاه‌های مشمول قانون تامین اجتماعی که ظرف مهلت مقرر نسبت به ارسال صورت مزد و حقوق بیمه شدگان و حق بیمه مربوط اقدام نمی‌نمایند - مصوب 1373 - با اصلاحات بعدی.

(یک فوریت این لایحه در جلسه علنی مورخ 26/11/1385 به تصویب رسیده است). شماره ثبت 654

9- گزارش کمیسیون فرهنگی در مورد لایحه اجازه تصویب اساسنامه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی. (یک فوریت این لایحه در جلسه علنی مورخ 23/3/1386 به تصویب رسیده است). شماره ثبت 661

10- گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد لایحه اصلاح ماده واحده قانون اصلاح ماده (1) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران برای مقاوم سازی مدارس بدون استحکام مصوب 1385.

(یک فوریت این لایحه در جلسه علنی مورخ 24/11/1385 به تصویب رسیده است). شماره ثبت 652

11- گزارش کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس در مورد رد طرح الحاق یک تبصره به ماده (29) و اصلاح مواد (39) (در تغییر نام، وظایف و ساختار کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و تلفیق) و (213) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی.

(یک فوریت این طرح در جلسه علنی مورخ 20/3/1386 به تصویب رسیده است). شماره ثبت 703

12- گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص عده‌ای از نمایندگان مجلس از سازمان حفاظت محیط زیست.

13- گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در مورد سوال آقای محمدعلی مقنیان نماینده بیجار از وزیر نیرو.

14- گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در مورد سوال خانم عشرت شایق نماینده تبریز، اسکو و آذرشهر از وزیر جهاد کشاورزی.

15- گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در مورد سوال آقای سیدمحمد جعفر سادات موسوی نماینده مبارکه از وزیر نیرو.

16- گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد سوال آقای محمدحسین استکی نماینده اصفهان از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات.

17- گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد سوال آقای محمدعلی مقنیان نماینده بیجار از وزیر کشور.

 

مقرر گردید در ابتدای هر جلسه علنی سه فقره از موافقتنامه‌های ذیل که تقاضای تغییر دستور آنها در جلسه علنی مورخ 3/5/1386 به تصویب رسیده است، مطرح شود.

18- گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دمکراتیک فدرال اتیوپی و اصلاحیه آن. شماره ثبت 434

19- گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در مورد لایحه موافقتنامه همکاری‌ در زمینه قرنطینه گیاهی و حفظ نباتات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی پاکستان. شماره ثبت 191

20- گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در مورد لایحه موافقتنامه همکاری در زمینه قرنطینه گیاهی و حفظ نباتات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ترکیه.

شماره ثبت 193

21- گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک در خصوص فروش، فحشاء و هرزه نگاری کودکان (مصوب 4/9/1379 برابر با 25 مه 2000 مجمع عمومی سازمان ملل متحد). شماره ثبت 288

22- گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به معاهده همکاری در ثبت اختراعات. شماره ثبت 491

23- گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری صربستان و دولت جمهوری مونته نگرو در مورد کمک و همکاری دو جانبه در مسایل گمرکی. شماره ثبت 490

24- گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عربی سوریه در مورد کمک متقابل اداری در امور گمرکی. شماره ثبت 489

25- گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری مردمی بنگلادش. شماره ثبت 509

26- گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه موافقتنامه تجارت ترجیحی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دمکراتیک سوسیالیستی سریلانکا. شماره ثبت 521

به دلیل عدم فرصت رسیدگی به کلیه موارد در دستور هفتگی، در این جزوه تنها به ذکر 26 مورد بسنده شده است. متذکر می‌گردد 50 مورد دیگر نیز در راستای ماده (102) آیین نامه داخلی در دستور هفتگی قرار دارد.

همچنین سوال اکبر اعلمی نماینده تبریز، اسکو و آذرشهر از وزیر نفت و سوال عبدالمحمد رستاد نماینده داراب و زرین دشت از وزیر جهاد کشاورزی نیز در دستور کار این هفته مجلس شورای اسلامی قرار دارد.

 

اخبار برگزیده
ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

آخرین اخبار
Powerd By : Tasvirnet