خبرگزاری خانه ملت

هدر موبایل
لیست خبر برای موضوع : افزایش درآمد بانکها ( ۱ )
بانک مرکزی موظف به تهیه برنامه افزایش درآمد بانکها از محل کارمزد خدمات شد
در جلسه شورای پول و اعتبار؛
1395/11/27 13:10

بانک مرکزی موظف به تهیه برنامه افزایش درآمد بانکها از محل کارمزد خدمات شد

شورای پول و اعتبار مقرر کرد بانک مرکزی در اسرع وقت برنامه افزایش سهم درآمدی بانک ها از محل کارمزد خدمات بانکی را تهیه و برای تصمیم گیری نهایی به این شورا ارایه کند.
Powerd By : Tasvirnet