خبرگزاری خانه ملت

هدر موبایل
لیست خبر برای موضوع : اصلاح تشکیل کمیسیون تلفیق برنامه و بودجه ( ۱ )
طرح اصلاح تشکیل کمیسیون تلفیق برنامه و بودجه عادی بررسی می شود
با مخالفت نمایندگان؛
1396/01/27 12:35

طرح اصلاح تشکیل کمیسیون تلفیق برنامه و بودجه عادی بررسی می شود

نمایندگان مردم در خانه ملت، با بررسی دوفوریتی و یک فوریتی طرح اصلاح ماده 45 قانون آیین نامه داخلی مجلس درخصوص تشکیل کمیسیون تلفیق بودجه و برنامه توسعه و تعداد اعضای منتخب هر کمیسیون مخالفت کردند.
Powerd By : Tasvirnet