خبرگزاری خانه ملت

هدر موبایل
لیست خبر برای موضوع : اختصاص اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استان ها ( ۱ )
اختصاص اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه ای استان‌ها برای حمایت از بخش کشاورزی
با موافقت نمایندگان صورت گرفت؛
1395/04/30 09:52

اختصاص اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه ای استان‌ها برای حمایت از بخش کشاورزی

نمایندگان مردم در خانه ملت شورای برنامه‌ریزی استان را به اختصاص اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استان ها برای حمایت از بخش کشاورزی مجاز کردند.
Powerd By : Tasvirnet