خبرگزاری خانه ملت

هدر موبایل
لیست خبر برای موضوع : الزامات صندوق توسعه ملی مبتنی بر سیاست های کلی برن ( ۱ )
الزامات صندوق توسعه ملی مبتنی بر سیاست های کلی برنامه ششم توسعه
موسوی لارگانی در یادداشتی تاکید کرد:
1395/05/12 12:22

الزامات صندوق توسعه ملی مبتنی بر سیاست های کلی برنامه ششم توسعه

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در یادداشتی به الزامات صندوق توسعه ملی مبتنی بر سیاست های کلی برنامه ششم توسعه اشاره کرد.
Powerd By : Tasvirnet