هدر اصلی سایت
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

خودروهای آمریکایی

( ۱ )
سوء استفاده از مناطق آزاد برای واردات کالاهای آمریکایی/مناطق آزاد نباید دروازه واردات خودروهای آمریکایی شود
1395/03/22 13:33
ملکی مطرح کرد:

سوء استفاده از مناطق آزاد برای واردات کالاهای آمریکایی/مناطق آزاد نباید دروازه واردات خودروهای آمریکایی شود

نماینده مردم مشکین شهر در مجلس با اشاره به تاکید مقام مظم رهبری مبنی بر ممنوعیت واردات خودرهای آمریکایی گفت:مناطق آزاد نباید دروازه واردات خودروهای آمریکایی شود.