هدر اصلی سایت
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

توسعه تعاونی های سهامی عام

( ۱ )
توسعه تعاونی های سهامی عام در مردمی شدن اقتصاد نقش مهمی دارد/لزوم استفاده از ظرفیت نقدینگی های خرد در جهت تقویت تولید
1395/04/04 11:28
زارع:

توسعه تعاونی های سهامی عام در مردمی شدن اقتصاد نقش مهمی دارد/لزوم استفاده از ظرفیت نقدینگی های خرد در جهت تقویت تولید

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: موضوع توسعه تعاونی های سهامی عام می تواند در مردمی شدن اقتصاد نقش قابل توجهی داشته باشد.