هدر اصلی سایت
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

ساخت پالایشگاه

( ۱ )
پالایشگاه سازی ایران در قلب اروپا سرآغازی برای تامین امنیت عرضه نفت خام صادراتی
1395/04/08 10:32
ناصری نژاد مطرح کرد:

پالایشگاه سازی ایران در قلب اروپا سرآغازی برای تامین امنیت عرضه نفت خام صادراتی

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی،با اشاره به نخستین اقدامات ایران برای پالایشگاه سازی در اروپا گفت:سرمایه گذاری در کشورهای دیگر در زمینه ساخت پالایشگاه به شرط استفاده از توان نیروهای متخصص داخلی،دی...