هدر اصلی سایت
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

خودکشی دانش‌آموزان

( ۱ )
وفاق جمعی در نهادهای ذی‌ربط برای اتخاذ تدابیر پیشگیرانه در مورد خودکشی دانش‌آموزان وجود ندارد
1395/04/08 12:35
روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش اعلام کرد:

وفاق جمعی در نهادهای ذی‌ربط برای اتخاذ تدابیر پیشگیرانه در مورد خودکشی دانش‌آموزان وجود ندارد

روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش با اشاره به تلاش در راستای حذف یا محدودسازی عوامل و زمینه های بروز خودکشی نوجوانان و جوانان، می‌گوید:متاسفانه وفاق جمعی در جهت محقق نمودن این مهم هنوز در نزد نهادهای ذی...