هدر اصلی سایت
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

تولید برنامه در فضای مجازی

( ۱ )
گرایش برنامه‌سازان به تولید در فضای مجازی، گام نخست برای تبدیل کشور از مصرف‌کننده به تولیدکننده محتوا
1395/04/09 11:55
آزادی‌خواه مطرح کرد:

گرایش برنامه‌سازان به تولید در فضای مجازی، گام نخست برای تبدیل کشور از مصرف‌کننده به تولیدکننده محتوا

سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس با بیان اینکه اقدام برنامه‌سازان جهت تولید برنامه در فضای مجازی نشان ازاستفاده بهینه از این ظرفیت دارد، گفت: ارائه تولیدات مناسب درفضای مجازی نشان می‌دهد جامعه ایران نیز توا...