هدر اصلی سایت
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

پایان جلسه علنی 22 تیر

( ۱ )
پایان جلسه علنی امروز مجلس/ جلسه بعدی چهارشنبه 23 تیر
1395/04/22 12:16
دقایقی پیش صورت گرفت؛

پایان جلسه علنی امروز مجلس/ جلسه بعدی چهارشنبه 23 تیر

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی دقایقی پیش زنگ پایان نشست علنی امروز نهاد قانونگذاری را به صدا در آورد.