هدر اصلی سایت
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

حقوقدان شورای نگهبان

( ۱ )
شورای نگهبان ضامن استحکام امور مجلس است/ تاکید بر جایگاه رفیع نمایندگان از لحاظ تقنینی و نظارتی
1395/04/23 09:05
علیزاده تاکید کرد:

شورای نگهبان ضامن استحکام امور مجلس است/ تاکید بر جایگاه رفیع نمایندگان از لحاظ تقنینی و نظارتی

کاندیدای حقوقدان شورای نگهبان با بیان اینکه شورای نگهبان نهاد بالاسری مجلس نیست، گفت: جایگاه نمایندگان، یک جایگاه رفیع از لحاظ تقنینی و نظارتی است.