هدر اصلی سایت
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی

( ۱ )
بادامچی و گودرزی اعضای ناظر مجلس در ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی شدند
1395/04/23 11:06
در صحن علنی مجلس؛

بادامچی و گودرزی اعضای ناظر مجلس در ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی شدند

نمایندگان مردم در خانه ملت محمدرضا بادامچی و عباس گودرزی را برای عضویت در ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی انتخاب کردند.