هدر اصلی سایت
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

پوشش بیمه همگانی

( ۲ )
شکور پورحسین شقلان
1397/08/01 17:29
پورحسین شقلان مطرح کرد:

زیر پوشش بیمه قرار گرفتن آحاد ملت از فاکتورهای توسعه است

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس معتقد است: هرچقدر بتوانیم کلیه آحاد ملت ایران را زیر پوشش بیمه ببریم، به نوعی یکی از فاکتورهای توسعه محسوب می‌شود.

تلاش برای پوشش بیمه همگانی اقشار مختلف در برنامه ششم/ منابع اجرای طرح از محل حذف بخشی از یارانه‌ها تامین می‌شود
1395/04/25 10:20
حسن پور بیگلری:

تلاش برای پوشش بیمه همگانی اقشار مختلف در برنامه ششم/ منابع اجرای طرح از محل حذف بخشی از یارانه‌ها تامین می‌شود

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس از تلاش برای گنجاندن بیمه همگانی برای آحاد مردم در برنامه ششم خبر داد و گفت: به دنبال آن هستیم تا همه اقشار را علاوه بر بیمه درمان از بیمه بازنشستگی و از کاراف...