هدر اصلی سایت
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

جابه‌جایی خطوط ریلی از محدوده‌های شهری

( ۱ )
وزارت راه مجاز به جابه‌جایی خطوط ریلی از محدوده‌های شهری شد
1395/04/30 09:36
با موافقت نمایندگان صورت گرفت؛

وزارت راه مجاز به جابه‌جایی خطوط ریلی از محدوده‌های شهری شد

نمایندگان مردم در خانه ملت وزارت راه را مجاز به جابه‌جایی خطوط ریلی از محدوده‌های شهری کردند.