هدر اصلی سایت
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

رئیس کمیته تحقیق و تفحص از بنیاد شهید

( ۳ )
امیر خجسته
1396/05/11 10:45
خجسته:

ارائه 30 هزار برگ سند از تخلفات بنیاد شهید دولت دهم به دادگاه/ برائت زریبافان توسط هیئت تحقیق و تفحص کذب محض است

رییس هیئت تحقیق و تفحص از بنیاد شهید از ارائه 30 هزار برگ سند از تخلفات بنیاد شهید دولت دهم به دادگاه خبر داد.

ردپای‌افرادذی‌نفوذدرپرونده‌های مفاسد اقتصادی/ روند قانونی برای عودت بیت‌المال طی شود
1395/07/05 10:11
خجسته:

ردپای‌افرادذی‌نفوذدرپرونده‌های مفاسد اقتصادی/ روند قانونی برای عودت بیت‌المال طی شود

رئیس هیات تحقیق و تحفص از بنیاد شهید،با تاکید برضرورت دخالت نکردن افراد ذی نفوذ در روند رسیدگی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی،گفت:باید روند قانونی در پرونده ها برای بازگرداندن بیت المال طی شود.

ارجاع پرونده تخلف بانک دی به قوه قضاییه
1395/04/30 13:29
خجسته خبرداد:

ارجاع پرونده تخلف بانک دی به قوه قضاییه

رئیس کمیته تحقیق و تفحص از بنیاد شهید از ارجاع پرونده تخلف "بانک دی"به قوه قضاییه خبر داد.